Officiell Svensk PCSX2 konfigurationsguide v0.9.7
#1
I den här guiden så kommer jag försöka förklara hur man konfigurerar PCSX2 korrekt, samt ge tips för att köra spel. Så här går det till, steg för steg:

1) Ladda ner nya PCSX2 v0.9.7 HÄR.
2) PCSX2 kommer i tre versioner, fullinstallation, webbinstallation och en binary. Fullinstallationen inkluderar webinstallation för DirectX, webinstallationen har detta som ett alternativ och binaryn innehåller endast programmet och dess plugins. Ladda ner den du föredrar och är du osäker så välj fullinstallationen.
3) Kör installationsfilen (om du laddade ner den) eller om du laddade ner binaryn, öppna arkivet och extrahera innehållet till en mapp (t.ex. C:\PCSX2).
4) Kör pcsx2.exe som finns i mappen du installerade eller extraherade filerna till.

För Linux-användare
Hämta en binary härifrån eller källkoden frånGoogle Code. För att kompilera koden, följ instruktionerna i Compilation Guide for Linux.
Du behöver följande installerat: libasound2-dev, libbz2-dev, libgl1-mesa-dev, libglew1.5-dev, libglu1-mesa-dev, libgtk2.0-dev, libjpeg-dev, libsdl1.2-dev, libsoundtouch1-dev, libsparsehash-dev, libwxbase2.8-dev, libwxgtk2.8-dev, libx11-dev, nvidia-cg-toolkit, portaudio19-dev, zlib1g-dev.

Plugins som används i Linux är generellt: ZZOgl-pg (or ZZOgl), SPU2-X, ZeroSPU2, OnePad, Linuz Iso, EFP Iso, och EFP Polling.


Index
 1. Plugin-konfiguration
 2. Konfiguration av BIOS
 3. Konfiguration av Core
 4. Övriga inställningar

Att konfigurera PCSX2


Den nya versionen av PCSX2 har för första gången en konfigurationsguide som hjälper dig ställa in emulatorn på ett lättare sätt så vi börjar med det.

I den första delen kommer du få välja språk och därefter välja vart programmet ska spara sina filer och insällningar.

I den första dropdown-menyn kan du välja det språk du vill att programmet ska använda (ej implementerat ännu).

Du kan välja att spara programmets filer antingen i din Mina dokument-mapp eller i en egen mapp som du själv väljer.
Programmets konfigurationsinställningar kan du antingen lämna i standardmappen eller så kan du avmarkera "Use default setting"-rutan och välja en egen mapp genom att klicka på Browse. "Open in Explorer" öppnar ett utforskarfönster i mappen du har valt.
Om mappen du har valt inte finns så kommer programmet att fråga om du vill att den ska skapas.

I den andra delen så får du välja vilka plugins du vill använda. För att bestämma vilka av de plugins i listan du vill använda så rekommenderar vi att du först läser resten av denna guide som förklarar varje plugin i detalj. För tillfället kan du lämna allt som det är.
Här kan du även välja en annan mapp för dina plugins genom att avmarkera "use default setting"-rutan och välja en valfri mapp genom att klicka på Browse. "Open in Explorer" öppnar ett utforskarfönster i mappen du har valt.

I den tredje delen så kommer du få välja vilken BIOS-fil du vill använda i en lista. Om du inte ser någonting i listan så måste du antingen kopiera din BIOS-fil till mappen som är specificerad undertill eller ändra till den mapp där din BIOS-fil är sparad. För mer information om BIOS, se Konfiguration av BIOS-sektionen av denna guide. Om du inte kan göra ett val så kommer du inte att kunna använda PCSX2. Klicka Finish för att avsluta First Time Configuration Wizard.Det du ser nu är det primära grafiska gränssnittet i PCSX2, med andra ord huvudmenyn. Härifrån kan du ändra inställningarna eller vilka plugins som används av PCSX2.
Vi börjar med att konfigurera våra plugins och därefter går vi vidare till Core-konfiguration.
Gå till Config > Plugin/BIOS selector för att välja och konfigurera de plugins som PCSX2 ska använda. Du kommer se detta (klicka för att förstora)

[Image: attachment.php?aid=26071]

Det finns tre flikar, Plugins, BIOS och Mappar.

Plugins-fliken i Plugins/BIOS Selector:


Till att börja med så kan du avmarkera "Use default setting"-rutan och välja en valfri mapp genom att klicka på Browse. Det är denna mapp som plugins kommer laddas ifrån.
Till vänster ser du vilken komponent varje plugin emulerar (GS, PAD, SPU2, osv.), i mitten ser du en dropdown-meny med vilken du kan välja mellan olika plugins, och till höger finns Configure-knappen som öppnar konfigurationsfönstret för respektive plugin.
Kom ihåg att när du byter plugin så måste du klicka på "Apply" för att emulatorn ska ladda den nya pluginen och göra Configure-knappen tillgänglig för denna.

Nu till den faktiska plugin-konfigureringen:

Grafik:Inledningsvis så behöver du veta vilken version av pixel shaders och DirectX ditt grafikkort stödjer. Detta kan du göra här.

För tillfället kan du använda tre GS-plugins: GSdx v0.1.16, ZeroGS v0.97.1, och GSnull driver v0.1.0.

GSdx v0.1.16 är en DirectX 9 och DirectX 10/11-plugin skapad av Gabest som nyligen blev drastiskt förbättrad, både vad gäller prestanda och bildkvalitet. Den kräver Pixel Shader 2.0 och SSE2 för att fungera och Windows Vista/7 med ett DirectX 10-kompatibelt grafikkort för att kunna köra DirectX 10/11-läget.

ZeroGS v0.97.1 är en relativt föråldrad DirectX 9-plugin som kräver ett Pixel Shader 2.0-kompatibelt grafikkort för att fungera. Den är inte rekommenderad för användning såvida du inte har problem med GSdx. ZeroGS är till stor del ersatt av ZZOgl som använder OpenGL istället för DirectX. ZZOgl är den rekommenderade pluginen för Linux då den åtgärdar många av de problem som finns i ZeroGS.

GSnull är, som namnet antyder, en null-plugin och kommer inte rita någon bild alls. Den används bara för debugging och annan felsökning.


Välj GSdx v0.1.16 och tryck på Configure-knappen.

 • GSdx finns i tre versioner, SSE2, SSSE3 och SSE4.1.Du kan bara använda respektive version om din processor stödjer dessa instruktionsset, vilket kommer resultera i bättre prestanda. Används ett instruktionset som inte stöds av processorn kommer spelet att krascha väldigt ofta.

  CPUer med SSE2-stöd: Kolla här
  CPUer med SSSE3-stöd: Se här
  CPUer med SSE4.1-stöd: Intel Core 2 Duo Penryn-serien (E7xxx,E8xxx och Q9xxx-modellerna) Intel Core i5, Intel Core i7

 • För att använda DirectX 10/11-läget så måste du köra Windows Vista eller Windows 7 samt ha ett grafikkort som stödjer DirectX 10 (kolla föregående länk).


 • Renderer: Här kan du välja hur grafiken ska renderas.


  Genom att välja "Direct3D9 (Hardware)" så komme rGSdx att använda Direct3D-funktionerna i ditt grafikkort, vilket resulterar i en drastisk prestandaökning.

  Genom att välja "Direct3D10/11 (Hardware)" (endast valbart i Vista/7 med DX10/11-grafikkort) så kommer GSdx använda sitt Direct3D10/11-läge som vanligtvis är det snabbaste läget som ibland även ger högre kompatibilitet. Detta rekommenderas starkt om din dator stödjer detta.

  Genom att välja "Direct3D9 (Software)" så kommer GSdx använda sin integrerade mjukvarurenderare som använder din processor istället för grafikkortet. Detta ger bäst kompatibilitet i utbyte mot kraftigt försämrad prestanda. Rekommenderad om du stöter på grafikbuggar med Hardware-renderaren.

  Genom att välja "Direct3D9 (null)", "Direct3D10/11 (null", "Null (software)" eller "Null (null)" så kommer pluginen helt enkelt inte rendera någonting och därför inte visa någon bild på skärmen. Använd bara dessa om du t.ex. vill lyssna på musik då detta läge ger kraftigt ökad prestanda.

 • Interlacing: Här kan du välja mellan None och sex andra interlacing-tekniker som används för att ta bort den "skakande bild" man ibland upplever.
  Inom paranteserna står det vilka resultat och eventuella nackdelar (t.ex. halverad bildfrekvens med Blend) som respektive läge medför.
  Du kan även växla mellan samtliga lägen när du spelar genom att trycka på F5-tangenten.

  Scaling-avsnittet:

  Kan bara användas om en Hardware-renderare är vald ovan. Här kan du ställa in olika sätt att förbättra bildkvaliteten i spelen genom att öka den upplösning som texturer renderas med, eller lägga till filtrering. Kom ihåg att om man ändrar spelens upplösning så kan en del buggar uppstå (allt ifrån väldigt små sådana till mer allvarliga fel i sällsynta fall).

 • D3D internal res: Här kan du ställa in den exakta upplösning som du vill att objekt ska renderas med!
  Detta innebär att om din dator (framförallt grafikkortet) är snabb nog så kan du spela dina favoritspel med mycket högre upplösning, vilket gör grafiken skarp och mer detaljerad.
  Notera att ju högre upplösningen är, desto mer resurser behöver pluginen vilken även gör emulerningen långsammare.

 • Scaling: Sätt detta till 1x för att använda det du ställt in i ovan nämnda inställning (Internal Resolution). Sätts den till 2x-6x så multipliceras spelets interna upplösning med detta värde. Om spelets vanliga upplösning är 640x320 så kommer 3x därför att rendera bilden i 1920x960 (tre gånger spelets vanliga upplösning). Detta kan resultera i uppskalnings-buggar som även hade funnits om du valt en egen upplösning i D3D Internal Res-fältet.
  I dagsläget så kan de flesta spel och grafikkort hantera x2 eller x3-skalning men lider av en markant prestandaförsämring vid högre inställningar.

 • Native: Om du kryssar i denna ruta så kommer pluginen att rendera bilden i den PS2s standardupplösning (vilket är anledningen till att D3D Internal Res och Scaling blir gråa).

  Hardware mode-sektionen:

  Endast tillgängligt om en Hardware-renderare har valts ovan. Här kan du ändra inställningar för att ge ökad prestanda eller bättre bildkvalitet.

 • Texture filtering: Denna kryssruta har tre tillstånd, ikryssad, gråmarkerad och urkryssad.
  När den är ikryssad så kommer allt på skärmen, både 2D och 3D att bli bilinjärt filtrerat.
  När den är gråmarkerad så kommer filtrering ske på samma sätt som i en vanlig PS2. Rekommenderas.
  When off, bilinear filtering is disabled completely. Lowers video quality but may help some slower graphic cards.

 • Logarithmic Z: (endast i DX9-läge) Kan hjälpa när vissa grafikobjekt i spel är genomskinliga. Rekommenderas.

 • Allow 8-bit textures: Använder mer effektiva "pallettiserade texturer" för all rendering vilket minskar användning av grafikkortets RAM-minne. Det ökar dock även belastningen och kan orsaka grafiska buggar. Det rekommenderas att testa båda och se vilket som fungerar bäst.

 • Alpha Correction (FBA): (endast i DX9-läget) Lämna detta aktiverat då det löser vissa blending-problem som DX9-läget har.

  Software mode-sektionen:

  Endast tillgängligt om en Software-renderare är vald ovan. Här finner du alternativ för att ställa in hur många trådar som renderaren kommer att använda och stänga av/sätta på mjukvaru-AA.

 • Rendering threads: Detta fält är bara tillgängligt om en mjukvarurenderare har valts ovan. Här kan du specificera hur många trådar GSdx kommer att använda i mjukvaruläget för att utnyttja alla kärnor i din processor. Sätt den exempelvis till 3 för quad-core processorer. Ökar prestandan ordentligt i flerkärniga system för mjukvarurendering med fler än två kärnor.

 • Edge anti-aliasing (AA1): Detta fält är bara tillgängligt om en mjukvarurenderare har valts ovan. När detta alternativ är ikryssat så kommer pluginen att försöka applicera en typ av anti-aliasing i spelet för att förbättra grafiken. Använd med försiktighet, experimentell funktion för tillfället.

  Hacks-sektionen:

  Endast tillgängligt om du manuellt editerar GSdx.ini-filen och ändrar raden AllowHacks=0 till AllowHacks=1.
  Dessa inställningar är BARA till för avancerade användare som vet vad de gör. Dessa inställningar kan och KOMMER att orsaka allvarliga fel i spel som behöver dem! (påverkar endast hårdvarulägen).

 • HW Anti Aliasing: Applicerar angiven mängd Anti-Aliasing till alla renderade ytor. Detta ställer stora krav på grafikkortets minne och kan krascha PCSX2 om det inte finns tillräckligt mycket RAM.

 • Alpha Hack: Testa detta om ditt spel har problem med dimm-liknande effekter.

 • Offset Hack: Detta hack lägger till en "offset" till alla ytor så att några vanliga skalningsfel blir mindre påtagliga. Använd detta när oskärpa eller halo-effekter verkar vara felplacerade.

 • Skipdraw Hack: Struntar helt i att rita vissa ytor, baserat på hur troligt det är att de orsakar problem. Specificera hur många ytor som ska skippas efter att den första problematiska ytan har hittats. Testa lägre värden först, såsom 1-3, och pröva sen högre värden (högre värden ökar risken för trasiga/saknade grafikobjekt och effekter). Detta hack kan även resultera i slumpmässiga prestandaökningar!

 • Movie Capture: Detta är en dold (Tongue) funktion. Genom att trycka F12 när PCSX2 körs med GSdx så kommer en meddelanderuta visas. I det första fältet så måste man specificera vart den inspelade videon ska sparas och med vilket filnamn. I det andra fältet kan man välja en kompressionscodec som DivX eller "Uncompressed" som inte komprimerar filmen alls. Om du väljer en kompressionscodec så kan man ändra dess inställningar genom att trycka på "Config"-knappen. Notera att bara codecs som redan är installerade på datorn kommer visas.
  Tryck F12 närsomhelst för att stoppa inspelningen. Det inspelade materialet kommer automatiskt att snabbas upp till 100% för din njutning. Smile

 • Tryck Ok för att spara dina ändringar eller Cancel för att gå tillbaka till huvudmenyn.

(Då man bör använda ZZOgl istället för ZeroGS i de flesta fall så behöver denna sektion revideras. Majoriteten av inställningarna är dock samma.)

Välj ZeroGS v0.97.1 och klicka på Configure-knappen.

 • ZeroGS är en DirectX 9-plugin utvecklad av ZeroFrog och är riktad mot grafikkort som stödjer Pixel Shader 2.0 eller högre. Om ditt grafikkort inte möter detta krav så kommer "Error opening gs plugin" att visas och PCSX2 kommer att stängas.

 • Interlace Enable: När detta är ikryssat så kommer vissa interlacing-problem att lösas ("skakande" skärm) men några spel ser bättre ut med detta avstängt. Du kan även växla mellan samtliga lägen när du spelar genom att trycka på F5-tangenten.

 • Bilinear Filtering: När detta är ikryssat så kommer pluginen att fitrera bilden, vilket mjukar upp kanter. Detta brukar normalt sett att drastiskt reducera din FPS såvida du inte har ett väldigt kraftfullt grafikkort. Man kan stänga av och sätta på detta när man spelar genom att hålla in Shift och trycka F5. Det finns två typer av bilinjära filtreringslägen: normal bf och forced bf. Ibland så kommer spelen att försöka få GS att rendera texturer med "point sampling" istället för linjär sampling. I normal bf-läget så kommer ZeroGS att lyssna på spelet. I forced bf-läget så kommer alla texturer att renderas med bilinjär filtrering. Forced bf kan introducera oönskade artifakter på texturernas kanter, så använd med försiktighet. I de flesta fall så producerar dock forced bf en mjukare bild.

 • Anti-aliasing: Här kan du välja den nivå av anti-aliasing (kantutjämning) du vill att pluginen ska använda, för att göra kanter mjukare. Man kan växla mellan samtliga lägen när man spelar genom att trycka på F6-tangenter. Notera att detta kan reducera hastigheten.

  None: Ingen anti-aliasing
  2x: Använder 2X anti-aliasing
  4x: Använder 4X anti-aliasing
  8x: Använder 8X anti-aliasing
  16x: Använder 16X anti-aliasing

 • När detta är markerat så kommer pluginen endast rendera wireframes, så man bara ser polygonlinjer här och där. Wink
  Man kan stänga av och sätta på detta när man spelar genom att trycka F7.

 • Capture avi: Man kan spela i en video när man spelar precis som med GSdx-pluginen. Tryck F12 så kommer ett fönster visas med codec-val. För tillfället kan bara XviD-kodning användas då alla andra codecs kommer att krasha pluginen. När man har valt detta så kan man konfigurera codecen genom att trycka på Configure-knappen. Tryck OK så startas inspelningen. Tryck F12 igen så stoppas den. Filmen kommer att sparas i PCSX2s root-katalog med namnet "serogs.avi".

 • Save snapshots as BMPs(default is JPG): Precis som det står så kommer skärmbilder tagna med F8-tangenten att sparas som BMP-filer istället för JPG, vilket är standardformatet. Bilder tagna med F8 sparas i mappen /snaps i din PCSX2-mapp.

 • Fullscreen: Ganska enkelt, har du detta ikryssat som kommer pluginen visa bilden i fullskärmsläge istället för i ett fönster. Har man detta avaktiverat och redan kör ett spel så kan man trycka Alt och Enter för att gå till fullskärmsläge.

 • Widescreen: Vissa spel stödjer widescreen-läge. Genom att kryssa i detta så kommer ZeroGS automatiskt att skala om bilden till 16:9.

 • Default Window Size: Man kan markera den fönsterstorlek ZeroGS ska köra som standard. Valen är olika upplösningar som fönstret kommer att ritas med. Välj den du gillar mest då detta inte påverkar prestanda.

 • Man kan hålla in Shift och trycka F7 för att sätta på och stänga av Frames Per Second-mätaren i ZeroGS-fönstret.

ZeroGS Advanced Options

 • ZeroGS innehåller fler val för att ändra dess inställningar. Ibland använder vissa spel Graphics Synthesizern på många oväntade sätt och ibland är det omöjligt för ZeroGS att veta exakt hur den ska emulera Gsen. Vissa val kan konvertera ett spel från skräp som rör med 2 FPS till precis så spelet skulle ha sett ut på en riktig PS2 med 60 FPS.

 • Om några särskilda inställningar fungerar väldigt väl med ett visst spel så kan man spara den aktuella konfigurationen i spelets patch-fil så att de alltid laddas varje gång spelet startas. Detta är användbart när man vill att inställningar bara ska träda i kraft för just det spelet och inte påverka andra spel.

 • Varje grupp inställningar I ZeroGS har ett unikt ID. För att få fram detta ID, gå in i ZeroGS konfigurationsfönster, aktivera de önskade inställningarna och tryck på Compute OR of IDS-knappen. Kopiera det genererade numret och öppna spelets pnach-fil (vanligtvis spelets CRC.pnach). Lägg sedan till en ny rad innehållandes zerogs=xxxxxx där x är ID-numret.

GSnull v0.1.0 plugin

 • Som nämnts i början av den här sektionen så är detta en Null-plugin och den renderer således ingenting. Tryck på Configure för att få upp en meny med en kryssruta för att markera/avmarkera ”Enable Logging” som aktiverar/avaktiverar GS-loggen. Detta kan användas för debugging och av utvecklare.

Sound:
SPU2-X


Den i skrivande stund senaste och bästa ljud-pluginen. Den var först baserad på Gigaherzs SPU2 och modiferades sen av Jake Stine (Air) i PCSX2-teamet.
Detta är den enda SPU2-plugin som stödjer effekthantering (såsom reverb) och Dolby Pro Logic (II) (förutsatt att ditt ljudkort kan avkoda det).
Det är också den mest avancerade när det gäller att emulera chippet korekt. Många spel fungerar bara med SPU2-X!
 • Interpolation: Här kan du välja ett av fem val:
  1)Nearest: Som beskrivningen antyder så utförs ingen interpolering och detta är således det snabbaste alternativet.
  2)Linear: Detta är det rekommenderade valet. Det utför linjär interpolering på ljudet.
  3)Cubic: En annan typ av interpolering. Långsammare, bättre högfrekventa ljud.
  4)Hermite: En annan typ av interpolering. Ännu långsammare, bättre högfrekventa ljud.
  5)Catmull-Rom: En annan typ av interpolering. Långsam, högre kvalitet.

 • Disable effects processing: Markeras detta så avaktiveras all emulering av effecter såsom reverb, vilket såklart sänker ljudkvaliteten men ger bättre prestanda.

 • Reverb boost factor: Som beskrivningen antyder, förstärker reverb-effekter med den valda faktorn. Kan orsaka ljudbuggar.

 • Enable debug options: Markeras detta så blir Configure Debug Options-knappen tillgänglig. Klickar man på denna så får man ett antal logg-alternativ som kan aktiveras för debugging-ändamål. Bör endast användas av utvecklare.

 • Module: Här kan man välja ett av fem val, som innebär olika sätt att spela upp ljud i din dator.
  1)No sound: Producerar inget ljud (tyst) men resulterar i bäst prestanda.
  2)X Audio 2: Den rekommenderade metoden, fungerar bättre med Vista så XP-användare rekommenderas det tredje valet.
  3)DirectSound: Brukar vara lite sämre än X Audio 2, använd den om den fungerar bättre för dig.
  4)Wave out: Inte rekommenderat, val 2 eller 3 brukar alltidfungera bättre.
  5)Portaudio: Använder ett multiplattformsbibliotek kallat Portaudio. Detta är det enda valet förutom inget ljud i Linux.

 • Latency: Lägre latens ger lägre fördröjning i ljuduppspelning. Notera att ett för lågt värde KOMMER att resultera i diverse missljud, så använd det lägsta som fungerar med ditt spel utan missljud.

 • Synchronizing mode:
  • TimeStretch: Standardvärdet och det rekommenderade valet. Detta håller ljud och bild synkroniserat, och hjälper även till att eliminera missljud och andra ljudproblem. Notera att om du upplever dålig hastighet så kommer ljudet bli lika långsamt som bilden med denna inställning.
  • Async Mix: Gör ljud och bild osynkroniserade, så du får normal ljudhastighet även om bildfrekvensen inte är optimal. Kan orsaka hängningar så använd med försiktighet[b].
  • None: Ljudet kommer att hoppa med detta val och du får inte maximal hastighet med det spel du kör. Ger något förbättrad FPS.

 • Advanced: Här kan man finjustera hur din valda timestretcher fungerar. Som beskrivits i GUIt så är högre värden bättre om du inte får bra hastighet medan det motsatta gäller om du kör spelet över normal hastighet. Trycker man Reset to Defaults så återställs alla värden här till sin standardinställning.

 • Audio Expansion mode: Här kan man välja om du vill att ljudet som pluginen producerar ska expanderas till hela ditt högtalarsystem och inte bara spelas upp i två kanaler (stereo). [b]Bara användbart med X Audio 2-modulen.
  • Stereo: Standardvärdet, ingen ljudexpansion sker med detta val.
  • Quadrafonic: Ljudet expanderas till fyra högtalare.
  • Surround 5.1: Ljudet expanderas till 5.1 surroundsystem.
  • Surround 7.1: Ljudet expanderas till 7.1 surroundsystem.

 • Använd en Winamp DSP-plugin: Vet du inte vad detta är, låt det vara. (Inte tillgängligt i Linux för tillfället)

ZeroSPU2


Detta är en SPU2-plugin utvecklad av zerofrog. ZeroSPU2 har följande funktioner:
 • ZeroSPU2 har en tidsskalningsfunktion precis som SPU2-X. För att aktivera detta val, gå in i ZeroSPU2s konfigurationsfönster och kryssa i den rätta rutan. Tidsskalningsfunktionen fungerar bäst i Windows, men är även implementerad i Linux.

 • Real Time mode är ett stramare time streching-läge för spel som kräver ökad precision och lägre fördröjning.

 • Audio/video recording: Kryssa i Recording rutan för att spela in ljud under dina spelsessioner i en fil kallad zerospu2.wav.

 • Mute: Stänger av allt ljud vilket ger ökad prestanda.


PAD:


Här kan man välja två plugins, Lilypad och SSSPSX Pad v1.7.1

Välj SSSPSX Pad v1.7.1 och tryck på Configure-knappen.
Du kommer att se detta fönster (klicka för att förstora):

[Image: attachment.php?aid=26077]

Tryck nu på Configure för att börja konfigurera SSSPSX Pad:
 • Här trycker man helt enkelt på knapparnas namn och därefter trycker man på den tangent man vill tilldela den valda knappen. Om man vill nollställa en tangent från sin tilldelning så kan man trycka på respektive knapp och vänta tills "Timeout: "-timern når 0. Den valda tangenten kommer sedan att tilldelas till NONE igen.

 • Tryck på flikarna PAD1 och PAD2 i det övre vänstra hörnet för att byta mellan konfiguration av handkontroll 1 och handkontroll 2.

 • SSSPSX Pad har stöd för analoga kontrollers. Du kan tilldela en analog axel till "LX,LY,RX,RY"-knapparna. LX är till för vänster analog X-axel, LY är för vänster analog Y-axel, RX är för höger analog X-axel, RY är för höger analog Y-axel.

 • R3 och L3 knapparna är knapparna på PS2-handkontrollens analoga spakar, R för höger och L för vänster som vanligt.

Välj Lilypad v0.10.0 och tryck sen på Configure.


Du kommer då att se detta fönster:

[Image: attachment.php?aid=26075]
 • Lilypad är en väldigt avancerad input-plugin som stödjer tangentbord, mus, spelkontroller och Xbox 360-handkontroller. Den inkluderar även några väldigt användbara hacks till PCSX2 som ESC-hacket eller Disable Screensaver (avaktivera skärmsläckare) funktionerna.

 • För en väldigt detaljerat beskrivning om varje inställnings funktion och hur man bör konfigurera den, besök den officiella tråden angående pluginen: HERE. Du kan även ladda ner den senaste versionen därifrån eller från våran plugin-nerladdningssida. Smile

Cdvdrom:


I de flesta fall så kan man använda den inbyggda ISO-laddaren i PCSX2 genom att välja ISO i CDVD-menyn och sen, under ISO Selector, välja antingen en skiv-image från listan eller genom att bläddra för att lägga till en ny.

Vill man istället använda en plugin för att göra saker som exempelvis spela ett spel från en faktisk DVD-skiva eller skapa en dump till en ISO-fil, välj "Plugin" i CDVD-menyn och välj sen en CDVD-plugin.
Som standard inkluderar PCSX2 Gigaherz CDVD v0.8.0, Linuz Iso CDVD v0.9.0 och CDVDnull v0.6.0.

Välj Gigaherz's CDVD v0.7.0 och tryck på Configure.

 • Ganska enkelt egentligen, välj bara den enhet som pluginen ska läsa skivan från. Den kommer sen direkt att köra ditt PS2-spel från den CD/DVD-skiva som finns i den valda enheten.

 • Detta är den enda plugin som åtminstone delvis stödjer skivbyten. Har du problem med att byta skiva i ett spel som kräver detta så testa denna plugin!

Välj Linuz Iso CDVD v0.9.0 och tryck på Configure.

 • Denna plugin har en extra funktion som komprimerar dina imagefiler för att spara diskutrymme, utöver att helt enkelt köra dina imagefiler i emulatorn.

 • Click Select Iso to select the game image you want to run/compress. Once you've selected an image you can either close the config window so you can run it or press "Compress Iso" to compress it. If you selected an already compressed image you can also select "Decompress Iso" to decompress it.
  Klicka på Select Iso för att välja den image du vill köra/komprimera. När du har valt en image då kan du antingen stänga konfigurationsfönstret så att du kan starta spelet, eller så kan du trycka på "Compress Iso" för att komprimera den. Har du valt en redan komprimerad image så kan du även välja "Decompress Iso" för att avkomprimera denna.

 • Under "Compression Method" kan man välja antingen ".Z - compress faster", vilket komprimerar din image snabbare men gör den större, eller ".BZ - compress better", vilket komprimerar din image långsammare men gör den mindre.

 • Under Options kan du kryssa i/ur"Enable Block Dump=>"block.dump"". När denna är markerad så skapas en block.dump-fil i PCSX2s root-katalog (där pcsx2.exe finns) från spelet du körde. Denna fil är som en liten ISO, som huvudsakligen används för debugging. Den sparar de sektorer som lästes under körningen av spelet så att man kan ladda filen (med "select iso"-kommandot i Linuz Iso CDVD) och köra den utan någon image/CD/DVD. Notera att om spelet försöker läsa någon annan sektor än de som finns i dump-filen så kommer det självklart att sluta svara.

 • Tryck OK för att spara dina ändringar.


CDVDnull v0.6.0


 • Detta är en Null-plugin precis som GSnull, vilket innebär att den inte gör någonting. Den har ingen konfigurationsskärm av uppenbara skäl.


Dev9:


Här är de plugins som hanterar emuleringen av hårddisken och ethernet-porten. Bara Dev9null v0.5.0 inkluderas i 0.9.7-paketet, ännu en Null-plugin som fungerar på samma sätt som de andra.
Det finns även en nyare Dev9-plugin under utveckling av Luigi__, den MegaDev9-plugin som fortfarande är i ett tidigt skede men är väldigt lovande. För tillfället så kan den delvis emulera PS2s hårddisk. Du kan skaffa den här.

Usb:


Här är de plugins som hanterar emuleringen av USB (Universal Serial Bus). Det nuvarande paketet inkluderar USB Null v0.7.0 vilket är ännu en Null-plugin. Av denna anledning finns det inte heller något att konfigurera.


Firewire:


Här är de plugins som hanterar emuleringen av Firewire-porten på PS2. Bara FWnull v0.6.0 är inkluderad i den nuvarande releasen. Det finns inga andra Firewire-plugins tillgängliga eller under utveckling.
Av denna anledning finns det heller inget att konfigurera.

BIOS(Basic Input Output System)


I denna dropdown-menu hittar du dina BIOS-filer, förutsatt att du har någon och har sparat den i den valda BIOS-mappen. Notera att det enda lagliga sättet att komma över ett BIOS är att dumpa det från din EGEN PlayStation 2-konsol. FRÅGA INTE vart man kan få ett BIOS i PCSX2-forumet då detta är emot reglerna. Detta beror på att PS2s BIOS är under copyright till Sony vilket gör dess distribution olaglig, vilket i sin tur innebär att vi kan hamna i trubbel om någon kom på att vi genom olagliga metoder spridit ut BIOS-filer till folk. Du kan ta reda på om din BIOS-image är giltig eller inte genom att se efter om det finns ett procent-tecken bredvid den i BIOS dropdown-delen av konfigurationsfönstret. Gör det det så är din BIOS-image INTE giltig. Även om det inte finns där efter att du har valt rätt BIOS-mapp så innebär det att det är en ogiltig image.

Uppmärksamhet: Det rekommenderas att du har BIOS-filer som är nyare än SCPH-10000.bin. Du kommer förmodligen kunna köra BIOSet eller spel även utan dessa men det finns då en chans att dessa påverkar kompatibilitet på olika sätt. Detta inkluderar rom1.bin, rom2.bin, erom.bin och en SCPH-XXXXX.nvm-fil där XXXXX är versionen p åditt BIOS (t.ex. SCPH-34004.nvm). Den sista filen kan även skapas av PCSX2 efter att du har konfigurerat ditt BIOS (valt tidszon, språk osv.) men det är bättre om du rippar denna fil direkt från ditt PlayStation 2. Återigen, FRÅGA INTE vart man kan hitta dessa filer, då även dessa är en del av BIOSet.

Här är en snabb förklaring av auMatt angående dessa filers funktion:

auMatt Wrote:I grund och botten så hade den första japanska PS2an ett enda BIOS och DVD-spelaren osv. installerades på minneskortet.
Alla PS2or efter den första modellen hade DVD spelarens mjukvara installerat i en separat ROM (EROM) som är krypterad.
ROM1 är den del av BIOSet som innehåller extrafunktioner som ID-nummer för DVD Player-version osv.
ROM2 är samma sak men jag tror att denna bara finns i kinesiska PS2or.
Hoppas att detta hjälper.

En ny BIOS-dumpare är redan tillgänglig som kan dumpa ditt PS2s BIOS, ROM1, ROM2, EROM och NVM. Skaffa den HÄR.

Notering: För maximal kompatibilitet rekommenderas det att man använder en annan BIOS-image än SCPH10000.BIN som är den äldsta. Detta beror på att detta BIOS skapar problem med minneskortsemulering och vissa andra delar.

Hur man extraherar BIOS-filerna från ditt PS2: Gå till PS2Dev och en tråd HÄR.

Nu är vi färdiga med konfigurationen av alla plugins för PCSX2.

BIOS-fliken i Plugin/BIOS-väljarens fönster:


Här ser du ett fönster som är identiskt med det sista i First Time Configuration-guiden, med samma funktioner, vilket innebär val av BIOS-fil från listan och byta den mapp där PCSX2 försöker hitta dina BIOS-filer.

Folder-fliken i Plugin/BIOS-väljarens fönster.


Här kan du ändra vart de mappar som PCSX2 lagrar några av sina filer i ska finnas. Genom att avmarkera "Use default setting" så kan man klicka på "Browse"-knappen för att bläddra till en valfri mapp där PCSX2 sparar save states, skärmbilder och loggar/dumpningar.


Core-inställningar


Härnäst följer inställningarna för PCSX2s kärna (Core) som finns under Config > Emulation Settings. Du kommer att se detta fönster (clicka för att förstora):

[Image: attachment.php?aid=26073]


Det finns 6 flikar, EE/IOP, VUs, GS, GS Window, Speedhacks och Gamefixes. Vi börjar med EE/IOP.

EE/IOP-fliken i Emulation Settings:


EE/IOP står för Emotion Engine / Input Output Processor, vilket är kärnkomponenterna i PlayStation 2. Nedan beskriver vi de tillgängliga inställningarna:
 • Emotion Engine: Välj "Recompiler" för att aktivera recompilern i Emotion Engine, vilket resulterar i en stor prestandaökning. Den är extremt kompatibel, så man bör alltid använda den. Genom att välja "Interpreter" så kan man använda det väldigt långsamma Interpreter-läget, vilket i vissa fall är mer kompatibelt, men är huvudsakligen där för debugging.

 • IOP: Samma inställningar som för Input Output Processor. Interpreter har här inte en lika stor effekt på prestandan, men är fortfarande en markant försämring.

 • Round Mode: Ändrar hur avrundning av flyttal ska beräknas. Om ditt spel fryser någonstans, pröva att ändra värdena här. Standard, och även det mest kompatibla, är Chop/Zero. Ändras automatiskt när "Enable Patches" är markerat under System för vissa spel som behöver ett annat värde än standardvärdet.

 • Clamping Mode. Dessa inställningar går från snabbt till långsamt från topp till botten. Så "None" är det snabbaste men minst kompatibla läget och "Full" är det långsammaste men mest kompatibla. Standardvärdet är här "Normal" som fungerar fint för många spel utan att tumma på prestanda. Ändras automatiskt när "Enable Patches" är markerat under System för vissa spel som behöver ett annat värde än standardvärdet.

 • Flush to Zero: Kan ge en liten prestandaökning men sänker kompatibiliteten. Rekommenderas.

 • Denormals are Zero: Ger en hyfsad prestandaökning och bör inte orsaka några problem.

 • Restore Defaults: Klicka här om du vill återställa alla inställningar till deras standardvärden (som är skrivna med fetstil i Windows Vista/7 och färgade gröna i Windows XP).

VUs-fliken i Emulation Settings:


VUs står för Vector Units, vektorenheter, som är medprocessorer i PlayStation 2, arbetandes parallellt med EE och IOP. PlayStation 2 har två av dessa medprocessorer, kallade VU0 och VU1. Nedan beskriver vi de inställningar som finns tillgängliga:
 • VU0: Här kan man välja mellan tre alternativ: Interpreter, microVU Recompiler och superVU Recompiler [legacy].

  • Interpreter: Genom att välja detta så använder PCSX2 Interpreter-läget för VU0-enheten, vilket är extremt långsamt och inte särskilt kompatibelt heller. Bör endast användas för debugging och testande.

  • microVU Recompiler: Den senaste recompilern för vektorenheterna skapad av cottonvibes. Detta alternativ har väldigt hög kompatibilitet med spel, är mer stabil och har god prestanda. Rekommenderas.

  • superVU Recompiler [legacy]: Den gamla recompilern för vektorenheterna skapad av zerofrog. Denna är inte under aktiv utveckling längre (därmed tilläget "legacy"), har mycket sämre kompatibilitet jämfört med microVU, är mindre stabil men oftast lite snabbare. Bör bara användas för att identifiera buggar med den nya recompilern eller i de sällsynta fall då den fungerar bättre än microVU.

 • VU1: Samma som ovan men för Vector Unit 1.

 • Round Mode: Samma som för EE/IOP.

 • Clamp Mode: Dessa inställningar går från snabbare till långsammare från topp till botten. Så "None" är det snabbaste men minst kompatibla läget och "Extra+Preserve Sign" är det långsammaste men mest kompatibla. Standardvärde är här "Normal" vilket fungerar fint för de flesta spelen utan att tumma på prestanda särskilt mycket. Om man upplever spikiga polygoner eller dålig geometri, pröva att använda "Extra+Preserve Sign". Ändras automatiskt när "Enable Patches" är markerat under System för vissa spel som behöver ett annat värde än standardvärdet.

 • Flush to Zero: Kan ge en liten prestandaökning men sänker kompatibiliteten. Rekommenderas.

 • Denormals are Zero: Ger en enorm prestandaökning och bör inte orsaka några problem.GS-fliken i Emulation Settings:


GS står för Graphics Synthesizer som huvudsakligen är ansvarig för att rendera grafiken i PlayStation 2. Nedan beskriver vi de tillgängliga inställningarna:

 • Framelimiter: Alternativen i denna grupp kan användas för att kontrollera bildfrekvensen i dina spel på olika vis.

  • Disable Framelimiter: Genom att markera detta så körs dina spel så snabbt din dator klarar av och ignorerar alla inställningar nedan. Stäng av/sätt på den under spelets gång med F4.

  • Base Framerate Adjust: Här kan du kontrollera den önskade bildfrekvensen för dina spel i procent. Om du lämnar detta värde på 100% så innebär det 60 FPS (Frames Per Second, bilder per sekund) för NTSC och 50 FPS för PAL, 110% innebär 66 FPS och 55 FPS för respektive läge, osv. Framelimitern begränsar bildfrekvensen i ditt spel till dessa värden. Att sätta detta högre än 100% är INTE en prestandaökning på något sätt, rekommenderas att behålla standardvärdet 100%.

  • Slow Motion Adjust: Här kan du i procent kontrollera hastigheten ditt spel har när du aktiverar slow motion. Procenttalen refererar till ovan Base Framerate, så 50% innebär hälften av Base Framerate-hastigheten, som du kan se ovan hur den beräknas i FPS. Stäng av/sätt på detta under spelets gång med Shift+Tab (fungerar inte för tillfället).

  • Turbo Adjust: Identisk med Slow Motion Adjust men aktiveras när du aktiverar Turbo-läget. Stäng av/sätt på detta under spelets gång med Tab.

  • NTSC Framerate: Bestämmer den hastighet NTSC-spel körs i. Standard (och det normala värdet för NTSC) är 55.94 FPS, men man kan sätta detta högre eller lägre för att kombinera det med ovan alternativ. Tips: Att sätta detta till ett lägre värde än normalt kan ge en prestanda ökning i några spel men kan även krascha vissa andra.

  • PAL Framerate: Bestämmer den hastighetPAL-spel körs i. Standard (och det normala värdet för NTSC) är 50 FPS, men man kan sätta detta högre eller lägre för att kombinera det med ovan alternativ. Tips: Att sätta detta till ett lägre värde än normalt kan ge en prestanda ökning i några spel men kan även krascha vissa andra.

 • Frame Skipping: Valen i denna grupp kan användas för att kontrollera hur Frame Skipping ska ske, en teknik som hoppar över vissa bilder i spelet för att få det att kännas mjukare när full hastighet inte kan uppnås. Som noterats i GUI så kan och kommer denna inställning att orsaka hack, blinkande skärm och andra onormala beteenden, beroende på spelet. Stäng av/sätt på detta under spelets gång med Shift+F4.


  • Skip when on Turbo only: Aktiverar Frame Skipping endast när Turbo-läget är aktiverat.

  • Constant Skipping: Frame Skipping är alltid aktiverat med detta alternativ.

  • Frames to Draw: Specificerar hur många bilder som ska renderas innan en bild hoppas över.

  • Frames to Skip: Specificerar hur många bilder som hoppas över när ovan bilder har ritats.


 • Use Synchronized MTGS: Markera detta val för att använda ett annat MTGS-läge. VÄLDIGT långsamt, används bara för debugging.

 • Disable all GS output: Som namnet antyder så avaktiveras all bildritning. Används för prestandatester av PCSX2s kärna och debugging.

GS Window-fliken i Emulation Settings:


Här kan man kontrollera olika delar av video outputet i PCSX2. Nedan beskriver vi de tillgängligt inställningarna:

 • Aspect Ratio: Här kan man välja Fit to Window/Screen vilket töjer ut bilden för att passa ditt fönster, Standard (4:3) vilket ställer in bilden till 4:3-formatet eller Widescreen (16:9) som gör samma sak med 16:9-formatet. Kom ihåg att spelets bild töjs på detta vis, vilket ger bilden onaturliga förhållanden. För riktig widescreen så bör man ställa in detta i spelets menyer (om spelet stödjer detta).

 • Custom Windows Size: Ställ in din önskade storlek för bilden i pixlar.

 • Disable window resize border: När detta är markerat så försvinner ramen som används för att ändra storlek på spelfönstret.

 • Always hide mouse cursos: När detta är markerat så försvinner muspekaren när den hålls över spelfönstret.

 • Hide window on suspend: När detta är markerat så döljs spelfönstret när emuleringen är pausad.

 • Default to fullscreen mode on open: När detta är markerat så startar PCSX2 alla spel i helskärm. Byt tillbaka till fönsterläge med Alt+Enter.

 • Use exclusive fullscreen mode (if available): När detta är markerat så används en annorlunda displaymetod som kan vara bättre för gamla CRT-skärmar och äldre grafikkort. Detta är INTE rekommenderat då det kan och kommer att orsaka minnesläckor och/eller slumpmässiga kraschar vid byte mellan fönsterläge och helskärm och vice versa.

 • Wait for vsync on refresh: När detta är markerat så använder PCSX2 vsync vilket kan reducera fenomenet "tearing", att bilder ritas på varandra, men reducerar även den faktiska bildfrekvensen markant. Fungerar i helskärmsläge och fungerar kanske inte med alla GS-plugins.

Speed Hacks-fliken i Emulation Settings:


Speed hacks är olika tekniker för att öka emuleringsprestandan på bekostnad av emuleringens kompatibilitet. Alla dessa alternativ kan och kommer orsaka stora buggar, krascher och annat onormalt beteende så använd dem med försiktighet! Notera även att dessa påverkar endast vissa spel, så eventuellt får man ingen prestandaökning beroende på spelet. Nedan beskrivs de tillgängliga inställningarna:
 • Enable speedhacks: Markera/avmarkera detta för att enkelt sätta på/stänga av alla valda hack nedan.

 • Emotion Engine (EE) Cyclerate: Detta hack ökar tiden en emulerad instruktion tar att utföra, vilket gör uppgiften lättare för din CPU. Allt annat än standardvärdet kan krascha ditt spel, få dem att verka långsamma eller få dem att börja hoppa över bilder.

  • Default Cycle Rate - Reglagenivå 1: Detta är inte ett hack, emulerar EE vid dess normala hastighet.

  • Reglagenivå 2: Reducerar EEs cycle rate med 33%. Hyfsad prestandaökning, liten kompatibilitetsförsämring.

  • Reglagenivå 3: Reducerar EEs cycle rate med 50%. Stor prestandaökning, måttlig kompatibilitetsförsämring. Kan även orsaka hackande ljud i spelvideos.


 • VU Cycle Stealing: Detta hack ökar antalet cyklar som vektorenheterna (VUs) stjäler från Emotion Engine (EE). Detta hack kan och kommer orsaka felaktiga FPS-avläsningar (särskilt vid högre värden), blinkande skärm, hastighetsminskningar och andra allvarliga buggar med vissa spel!

  • Reglagenivå 0: Detta är inte ett hack, avaktiverar VU Cycle Stealing.

  • Reglagenivå 1: Liten prestandaökning, liten kompatibilitetsförsämring.

  • Reglagenivå 2: Stor prestandaökning, måttlig kompatibilitetsförsämring.

  • Reglagenivå 3: Liten prestandaökning jämfört med nivå 2, enorm kompatibilitetsförsämring. Denna nivå kommer inte att fungera ordentligt för en majoritet av av alla spel och orsakar fladdrande, hastighetsminskingar och grafiska buggar men ger en marginell prestandaökning jämför med nivå 2 när det väl fungerar. Inte rekommenderat förutom med ett väldigt litet antal spel som fungerar bra med det.


 • Other Hacks: Diverse hack med olika användbarhet.

  • Enable INTC Spin detection: Detta hack tar en genväg i en känd situation PS2-spel hamnar i när de är idle ("går på tomgång"), se tooltipen för en detaljerad förklaring. Istället för att utföra idle-loopen så hoppar den till dess slut och fortsätter därifrån. Kan ge en stor prestandaökning men bara i några få spel. Väldigt säkert hack med nästan ingen kompatibilitetsförsämring, rekommenderas.

  • Enable Wait Loop detection: Liknande ovan metod, se tooltipen för en detaljerad förklaring. Måttlig prestandaökning med ingen känd inverkan på kompatibilitet, rekommenderas.

  • Enable fast CDVD: Reducerar laddningstider genom att använda ett snabbare diskåtkomstläge. Se kompatibilitetslistan HDLoader för spel som INTE fungerar med detta (vanligtvis markerat med att läge 1 krävs eller långsam DVD). Rekommenderas inte då det kan krascha krascha många spel.


 • microVU Hacks: Dessa hack appliceras bara när microVU är den valda recompilern i VU-fliken i Emulation Settings. Om superVU är vald så har dessa hack ingen effekt.

  • mVU flag hack: Se tooltipen för en detaljerad beskriving på hur detta fungerar. Måttlig prestandaökning med väldigt hög kompatibilitet, rekommenderas.

  • mVU block hack: Se tooltipen för en detaljerad beskrivning på hur detta fungerar. Måttlig prestandaökning med hög kompatibilitet.

  • mVU Min/Max hack: Se tooltipen för en detaljerad beskrivning på hur detta fungerar. Liten prestandaökning, hyfsad kompatibilitet.


 • Restore defaults: Klicka här för att återställa alla inställningar till deras standardvärden (vilket faktiskt avaktiverar alla hacks i denna flik).

Game fixes-fliken i Emulation Settings:


Som namnet antyder så är detta speciella "fixes" för vissa spel som av någon anledning kräver något utöver det vanliga när de emuleras. Notera att utvecklingsteamet inte har någon avsikt att behålla hack för enskilda spel, dessa finns här tillfälligt tills en riktig fix hittas så att dessa kan tas bort. Många av dessa aktiveras automatiskt när "Enable Patches" markeras under System.

 • VU Add hack: Detta hack krävs också för att PS2 inte följer IEEE-standarden på flyttal.
  Aktivera det bara för "Star Ocean 3", "Valkyrie Profile 2" och "Radiata Stories".

 • VU Clip Flag Hack: Detta hack är bara nödvändigt när superVU är den valda recompilern under VU i Emulation Settings. Krävs för Persona-spelen.

 • FPU Compare Hack: Detta hack behövs på grund av det begränsade antalet flyttal som är definierade av IEEE-standarden som PS2 inte följer. Aktivera det bara för "Digimon Rumble Arena 2".

 • FPU Multiply Hack: Behövs för "Tales of Destiny".

 • FPU Negative Div Hack: Behövs för Gundam-spelen, fixar kameran.

 • VU GXkick Hack: Lägger till mer eftersläpning på VU GXkick-instruktioner. Behövs för "Erementar Gerad".

 • FFX videos fix: Gör att GIF rensas innan IOU-instruktioner. Fixar grått skräp i filmerna i "Final Fantasy X".

 • EE timing Hack: Flera användningsområden. Hjälper till i "Digital Devil Saga", "SSX", "Resident Evil: Dead Aim".

 • Skip MPEG Hack: Använd detta för att hoppa över frysande introfilmer för att undvika att spelet hänger sig.

 • OPH flag Hack: Behövs för "Bleack Blade Battler", "Growlancer" II och III och "Wizardry".

Övriga inställningar


Nedan beskrivs vad resten av alternativen gör:

 • System > Boot CD/DVD (full): Om du trycker här så kör emulatorn den image du har valt i din CDVD-plugin (eller den interna ISO-väljaren) eller så ber den dig välja en image om du inte redan har gjort det i CDVD-pluginens inställningar. Om du använder Gigaherz CDVD-plugin så kommer detta omedelbart att köra CD/DVD-skivan i den valda enheten. "Full"-läget går först igenom BIOS-introduktionen precis som en riktig PS2-konsol. Använd detta för spel som har olika språköversättningar eller spel med kopieringsskydd.

 • System > Boot CD/DVD (fast): Som ovan men detta val hoppar över BIOS-introduktionen och kör spelet direkt.

 • System > Run ELF...: Du kan använda detta för att köra demon som nästan alltid är i .elf-format.

 • System > Suspend/Resume: Du kan använda detta för att pausa eller återuppta emulering närsomhelst.

 • System > Load State/Save State: Här kan man ladda/spara spelets tillstånd när man spelar. Med "Other" kan man själv specificera filnamnet, i annat fall har PCSX2 en standard för detta.

 • System > Markera/avmarkera Enable Patches: Detta aktiverar/avaktiverar patchar. Patcharna har olika användningsområden, som att hoppa över filmer som inte emuleras korrekt och hindrar emulatorn från att gå vidare till mer avancerade sådana. Att markera detta aktiverar även några särskilda konfigurationer och spelfixar som vissa spel behöver.

 • System > Markera/avmarkera Enable Cheats: Detta aktiverar/avaktiverar fusk i spelen. Fusk fungerar med samam system som patcharna men laddas från Cheats-mappen i PCSX2s installationsmapp. Se olika guider på vårt forum för att se hur man skapar fuskfiler för PCSX2.

 • System > Markera/avmarkera Enable Host Filesystem: Detta aktiverar/avaktiverar Host Filesystem för PCSX2. Används mest för demos och homebrew.

 • System > Shutdown: Detta stänger ner det nuvarande spelet du spelar och startar om PCSX2.

 • System > Exit: Stänger ner emulatorn.
  • Iso Selector: Detta är den interna ISO-laddaren i PCSX2, som inte använder en CDVD-plugin. Du kan välja en valfri disk-image som PCSX2 stödjer genom att klicka på Browse och köra den. För enkelhetens skull så innehåller denna meny även en lista över de spel som nyligen har körts. Detta fungerar bara om Iso är valt i menyn nedan!
  • Plugin Menu-Plugin Settings: Här visas vilken CDVD-plugin du har valt och låter dig konfigurera den härifrån (istället för att manuellt gå till Plugin/BIOS Selector och göra det därifrån).
  • ISO-Plugin-No Disc: Denna meny kontrollerar källan som PCSX2 laddar spel från. Har du valt ISO så används den interna ISO-laddaren för att köra det valda spelet (som beskrives ovan). Har du valt Plugin så används den konfigurerade pluginen för att ladda spelet. Väljer du No Disc så kommer inte spel att laddas och PCSX2 kör bara BIOS.

 • Config >
  • Emulation Settings: Öppnar Emulation Settings-fönstret som vi beskrev i början av denna guide.

  • Memory cards: Öppnar memcard-hanteraren.

  • Genom att klicka Browse så kan man välja en egen mapp från vilken PCSX2 försöker ladda sina minneskort.

  • Välj ett minneskort från listan för att tillgängliggöra knapparna Delete och Disable, med vilka du kan ta bort eller avaktivera det valda minneskortet.

  • Enable Mutitap on Port 1: Aktiverar Multitap för upp till fyra minneskort. Fortfarande under utveckling (fungerar inte som det ska för tillfället).

  • Enable Multitap on Port 2: Som ovan fast för Port 2 på PlayStation 2 för Multitap.

  • Auto-Eject Memcards when loading save states: Förklaring finns i PCSX2s gränssnitt, rekommenderas att hålla detta markerat.


 • Video (GS)/Audio (SPU2)/Controllers (PAD)/Dev9/USB/Firewire >Plugin Settings: Öppnar konfigurationsfönstret för den valda pluginen.

 • Patches: Öppnar patch-hanteraren. Inte implementerad i 0.9.7-betan.

 • Multitap 1: Aktiverar Multitap 1. Inte implementerad i 0.9.7-betan.

 • Multitap 2: Aktiverar Multitap 2. Inte implementerad i 0.9.7-betan.

 • Clear all Settings: Rensar alla sparade inställningar och återgår till standardinställningarna och öppnar därefter First Time Configuration Wizard.


 • Misc =>
  • Check/Uncheck Show Console: Detta aktiverar/avaktiverar ett fönster som öppnas bakom PCSX2 och används mest för debugging. Där kan man se olika meddelanden som kan hjälpa till att identifiera ett problem eller för att hela tiden se vad som händer när ett spel körs av emulatorn. Röda meddelanden är fel och gula meddelanden är varningar.

  • Print cdvd info: Om detta är markerat så skriver emulatorn ut information som emulatorn läser från CD/DVD-skivan.

 • About: Om-fönstret. Här kan man se vem emulatorns skapare är och tack-meddelanden.

If you still have problems using the emulator, post your problem in the PCSX2 forums HERE after reading the rules carefully
Om du fortfarande har problem med emulatorn, skriv om ditt problem i PCSX2-forumen HÄR efter att ha läst reglerna noggrant.

Tillbaka till början

Det var allt! Hoppas att detta är hjälpsamt för alla nya PCSX2-användare och för de som gillar att testa olika inställningar för att få fler spel att fungera.

Tack till Gigaherz som visade hur man får indexet att fungera i Firefox. Smile
Många tack till min vän Regulus för bakgrunden, smilies-skriptet och hans hjälp. Smile
Tack till Razor Blade som fixade bildernas kanter.
Tack till crushtest som påvisade några problem i Firefox och för hans förslag.
Tack till Nackbrenner för hans förslag och tillägg.
Tack till Falcon4ever som störde mig med XHTML-validering.
Tack till rama som hjälpte mig med en del förklaringar

Skrivet av Bositman.
Översatt av SeeK.
Reply

Sponsored links

Users browsing this thread: 1 Guest(s)