Oficiální Český Průvodce pro PCSX2 0.9.7
#1
V tomto průvodci se budu snažit vysvětlit jak správně nastavit PCSX2 a dát pár rad pro spouštění her. Zde jsou kroky pro postup:

1) Stáhněte si ZDE nový PCSX2 v0.9.7.
2) PCSX2 je dodáván ve 3 "příchutích", úplný instalátor, internetový instalátor a spustitelný soubor. Úplný instalátor má do sebe zabudován internetový instalátor DirectX, internetový instalátor ho popřípadě z internetu stáhne a spustitelný soubor je pouze program se zásuvnými moduly. Stáhněte si, který chcete, nebo pokud nevíte který, úplný instalátor.
3) Spusťte instalátor (pokud jste ho stáhli) nebo, pokud jste stáhli spustitelné soubory, otevřete archiv a extrahujte jeho obsah do adresáře. (např. C:\PCSX2)
4) Spusťte pcsx2.exe, který je v adresáři, do které jste soubory instalovali nebo extrahovali.

Pro Uživatele Linux
Získejte odsud spustitelný soubor nebo zdrojový kód z Google Code. Ke kompilaci zdrojového kódu, postupujte dle instrukcí v Průvodci Kompilací Pro linux.
Potřebujete mít nainstalováno následující: libasound2-dev, libbz2-dev, libgl1-mesa-dev, libglew1.5-dev, libglu1-mesa-dev, libgtk2.0-dev, libjpeg-dev, libsdl1.2-dev, libsoundtouch1-dev, libsparsehash-dev, libwxbase2.8-dev, libwxgtk2.8-dev, libx11-dev, nvidia-cg-toolkit, portaudio19-dev, zlib1g-dev.

Zásuvné moduly obyčejně v Linuxu používané zahrnují: ZZOgl-pg (nebo ZZOgl), SPU2-X, ZeroSPU2, OnePad, Linuz Iso, EFP Iso, a EFP Polling.


Obsah
 1. Nastavení zásuvných modulů
 2. Nastavení BIOSu
 3. Nastavení Jádra
 4. Konfigurace Ost. Nastavení


Nastavení PCSX2


Nová verze PCSX2 má průvodce prvotním nastavením, který Vám pomůže, aby bylo nastavení snazší, takže to si projdeme nejdříve.

V první obrazovce budete vyzváni ke zvolení jazyka, pak volba, kde bude program ukládat své soubory a nastavení konfigurace.

V prvním rozbalovacím seznamu jednoduše klikněte na jazyk, v kterém chcete, aby program byl (není ještě zavedeno).

Pro soubory programu můžete zvolit buď pro uložení do adresáře Dokumenty Vašeho účtu Windows (Dokumenty Uživatele), nebo ve vlastním adresáři Vašeho výběru.
Pro nastavení konfigurace programu můžete buď nechat výchozí nastavení, nebo odškrtnout políčko 'use default setting'(Použít výchozí nastavení) a vybrat adresář Vašeho výběru stisknutím Browse (Procházet). Open In Explorer (Otevřít v Průzkumníku) jednoduše otevře okno průzkumníka souborů v adresáři, který jste zadali.
Pokud adresář, který jste zadali, neexistuje, budete požádáni, jestli ho chcete vytvořit.

Na druhé obrazovce budete mít možnost zvolit, které zásuvné moduly chcete použít. Abyste se mohli rozhodnout, které chcete použít z těch, co jsou uvedené v seznamu, nejdříve doporučujeme si projít zbytek tohoto průvodce, který podrobně popisuje každý zásuvný modul. Prozatím můžete ponechat vybrané výchozí moduly.
Zde také můžete zadat jiný adresář pro Vaše zás. moduly, pokud chcete, tím, že odškrtnete políčko výchozího nastavení a vyberete adresář Vašeho výběru kliknutím na Procházet. Otevřít v Průzkumníku jednoduše otevře okno průzkumníka souborů v adresáři, který jste zadali.

Na třetí obrazovce budete požádání o vybrání obrazu BIOS ze seznamu. Pokud nic v tomto seznamu nevidíte, tak buď musíte zkopírovat soubory BIOS do adresáře, který vidíte níže, nebo tento adresář změnit, aby ukazoval tam, kde máte Vaše obrazy BIOS uložené. Pro více informací o BIOS, prohlédněte si oddíl Nastavení BIOSu v tomto průvodci. Pokud nemůžete provést výběr, nebudete schopni PCSX2 používat. Klikněte na Finish (Dokončit) k ukončení Průvodce Prvotním Nastavením.


Toto je hlavní GUI (Grafické Uživatelské Rozhraní) PCSX2. Odsuď můžete změnit nastavení nebo zás. moduly používané PCSX2, jak uznáte za vhodné.
Začneme s nastavením zás. modulů, pak se přesuneme na konfiguraci nastavení Jádra.
Jděte do Config =>Plugin/BIOS selector k vybrání a nastavení zás. modulů, které PCSX2 použije. Uvidíte obrazovku podobnou této (klikněte pro zvětšení):

[Image: attachment.php?aid=26071]

Jsou zde 3 karty: Plugins, BIOS and Folders. (Zásuvné Moduly, BIOS a Adresáře)

Karta Plugins v Plugin/BIOS selector:


Nejdříve můžete odškrtnout políčko výchozího nastavení na konci a vybrat adresář Vašeho výběru kliknutím na Procházet. Toto je adresář, z kterého PCSX2 nahrává své zás. moduly.
Nalevo můžete vidět, kterou součást modul emuluje (GS, PAD, SPU2 atd.), uprostřed máte rozbalovací seznam výběru modulů a napravo je tlačítko Nastavit, které otevře dialogové okno nastavení pro příslušný modul, který jste vybrali.
Nezapomeňte, že kdykoliv zvolený modul změníte, budete muset stisknout tlačítko "Použít", aby emulátor nový zás. modul načetl a zprostředkoval pro něj tlačítko Nastavit.

A nyní k vlastnímu nastavení zás. modulů:

Obraz:Nejdříve budete chtít zjistit jakou verzi stínování pixelů a DirectX (ve Windows) Vaše grafická karta podporuje. To můžete udělat zde.

Prozatím máte možnost použít 3 moduly GS: GSdx v0.1.16, ZeroGS v0.97.1 a GSnull driver v0.1.0.

GSdx v0.1.16 je zás. modul DirectX 9 a DirectX 10/11 od Gabest, který byl nedávno velmi vylepšen jak v rámci rychlosti, tak v kvalitě obrazu. Vyžaduje stínování pixelů verze 2 a SSE2, aby fungoval a Vista/Windows 7 s grafickou kartou podporující DirectX 10 pro režim DirectX10/11.

ZeroGS v0.97.1 je poměrně zastaralý grafický modul DirectX 9, který vyžaduje grafickou kartu podporující stínování pixelů verze 2, aby mohl fungovat. Není doporučeno ho používat, pokud nemáte problémy s GSdx. Použití ZeroGS je z velké část nahrazeno odnoží, ZZOgl, který používá OpenGL. Toto je upřednostňovaný modul k použití v Linux, protože opravuje spousty problémů, na které narazíte, pokud budete používat ZeroGS.

GSnull je, jak jméno napovídá, prázdný modul, který nedodává na výstup žádný obraz. Používá se pro ladící účely.


Vyberte GSdx v0.1.16 a stiskněte tlačítko Configure (Nastavit).


 • V první řadě GSdx přichází ve 3 verzích,SSE2,SSSE3 a SSE4.1.POUZE v případě, že Váš procesor podporujte tyto instrukční sady, použijte příslušnou verzi, protože pak to bude pro Vás rychlejší. Jinak při jeho používání budete mít neustálé pády.
  Procesory podporující SSE2: Zkontrolujte zde
  Procesory podporující SSE3: Zkontrolujte zde
  Procesory podporující SSE4.1: Intel Core 2 Duo řady Penryn (modely E7xxx,E8xxx a Q9xxx) Intel Corei5, Intel Corei7

 • Abyste mohli použít režim DirectX10/11, musíte mít Windows Vista nebo Windows 7 a grafickou kartou podporující DirectX 10 (navštivte předchozí odkaz)

 • Vykreslovač: Zde můžete zvolit, jak obraz bude vykreslen.

  Zvolením "Direct3D9 (Hardware)", GSdx použije Direct3D schopnosti Vaši grafické karty, což výrazně zvýší rychlost emulace.

  Zvolením "Direct3D10/11 (Hardware)" (zvolitelné pouze ve Vista/Windows 7 s grafickou kartou DX10/11), GSdx použije svůj režim Direct3D10/11, který je většinou nejrychlejší a někdy také kompatibilnější. Vysoce doporučeno, pokud to Váš systém podporuje.

  Zvolením "Direct3D9 (software)", GSdx použije svůj zabudovaný softwarový vykreslovač, který vůbec nepoužije Vaši grafickou kartu, ale místo toho použije Váš procesor. Takto bude rychlost emulace velice snížena, ale dostanete nejvyšší kompatibilitu. Doporučeno, pokud se setkáte s grafickými chybami během používání vykreslovače Direct3D.

  Zvolením "Direct3D9 (null)", Direct3D10/11 (null)", "Null (software)" nebo "Null (null)" zás. modul jednoduše nic vykreslovat nebude a tím nebude dodávat žádný výstup na obrazovku. Toto použijte pouze když, např. Slyšet nějakou hudbu, protože s tímto režimem získáte dramatické zvýšení rychlosti.

 • Interlacing (Prokládání): Zde můžete zvolit mezi None (Žádným) a 6 dalšími technikami prokládání, které jsou použity k odstranění "třesu" obrazovky.
  V závorkách můžete vidět jaký účinek a možnou nevýhodu (např. jako půlka znaku SZS v mísení) každý z těchto režimů má.
  Můžete jimi při běhu hry procházet stisknutím klávesy F5.

  Podsekce Scaling (Změny Velikosti):

  Dostupná pouze když byl výše zvolen Hardware Renderer (Hardwarový Vykreslovač). Zde můžete upravit různá nastavení ke zlepšení kvality obrazu Vašich her zvýšením rozlišení, v kterém jsou textury vykreslovány, nebo použitím filtrování. Nezapomeňte, že změna původního rozlišení her může způsobit různé chyby (od obyčejných velmi malých chyb k velmi vážným ve vzácných případech).

 • D3D internal res (Vnitřní rozlišení D3D): Zde můžete zadat přesné rozlišení, ve kterém mají být zdroje vykresleny!
  Tímto způsobem, pokud je Váš počítač dostatečně výkonný (hlavně Vaše grafická karta), můžete hrát Vaše oblíbené ps2 hry v mnohem větších rozlišeních, tím bude obraz ostřejší a detailnější.
  Nezapomeňte, že čím vyšší je rozlišení, tím víc zdrojů modul bude muset použít, čímž bude emulace mnohem pomalejší.

 • Scaling (Změna Velikosti): Nastavte na 1x, abyste použili to, co jste zadali v předchozím nastavení (vnitřní rozlišení). Nastavením na 2x-6x vynásobí vnitřní rozlišení hry o tuto hodnotu a vykreslí ji. Takže pokud je původní rozlišení hry 640x320, nastavením na 3x ji vykreslí na 1920x960 (trojnásobek původního rozlišení). Takto se zabrání chybám při zvětšení rozlišení, které by byly přítomny, kdybyste nastavili vlastní velikost v rámečcích vnitřního rozlišení D3D.
  V současnosti většina her a grafických karet v pořádku zvládnou x2 nebo x3 změnu velikosti, ale na vyšších nastaveních mají ostrý pokles rychlosti.

 • Native (Původní): Pokud zaškrtnete toto políčko, zás. modul bude vykreslovat v původním rozlišení ps2 (proto jsou vnitřní rozlišení D3D a Změna Velikosti Scaling zašedlá)

  Podsekce Hardware mode (Hardwarový režim):


  Dostupné pouze když je výše zvolen Hardwarový vykreslovač. Zde můžete zvolit jistá nastavení pro zlepšení výkonu, nebo kvality obrazu.

 • Texture filtering (Filtrování Textur): Toto zaškrtávací políčko má 3 stavy. Zaškrtnutý, zšedivělý a odškrtnutý.
  Při zaškrtnutí bude vše na obrazovce, jak 2D, tak i 3D bilineárně filtrováno.
  Při zašednutí bude filtrování prováděno tak, jako na PS2. Toto je doporučené nastavení.
  Při vypnutí je bilineární filtrování úplně zakázáno. Snižuje kvalitu obrazu, ale může pomoci některým pomalejším grafickým kartám.

 • Logarithmic Z (Logaritmické Z): (pouze režim DX9) Toto nastavení může pomoct, když je někdy grafika ve hře "průhledná". Je doporučeno toto zapnout.

 • Allow 8-bit textures (Povolit 8 bitové textury): Používá výkonnější "paletizované textury" pro veškeré vykreslování, což snižuje požadavky na RAM grafické karty. Na druhou stranu zvyšuje zátěž na zpracování a může způsobit obrazové chyby. Doporučeno zkusit oboje pro zjištění co lépe funguje.

 • Alpha Correction (FBA) (Korekce průhlednosti) (Arch. Pevn. Bloku): (pouze režim DX9) Toto nechte zapnuté, protože to opravuje některé problémy s mísením, které režim DX9 má.

  Podsekce Software mode (Softwarový Režim):


  Dostupné pouze pokud byl výše zvolen Softwarový Vykreslovač. Zde najdete možnosti ke změně počtu použitých vláken vykreslovačem a vypnout/zapnout softwarové vyhlazování.

 • Rendering threads (Vykreslovací vlákna): Tento rámeček je použitelný, pouze pokud byla zvolena metoda softwarového vykreslování. Zde můžete zvolit kolik vláken GSdx použije při softwarovém vykreslování, abyste využili všechny jádra, která Váš procesor může mít, např. nastavte toto na 3 pro čtyř jádrové procesory. Ve více jaderných systémech výrazně zvýší rychlost pro softwarové vykreslování s více než 2 jádry.

 • Edge anti-aliasing (AA1) (Vyhlazování hran): Tento rámeček je použitelný, pouze pokud byla zvolena metoda softwarového vykreslování. Při zaškrtnutí se zás. modul pokusí použít formu vyhlazování ve hře, čímž zlepší obraz. Používejte obezřetně, v této době je to celkem experimentální funkce.

  Podsekce Hacky:


  Dostupné pouze když ručně upravíte soubor GSdx.ini a změníte řádek z AllowHacks=0 na AllowHacks=1.
  Tyto nastavení jsou POUZE pro pokročilé uživatele, kteří vědí, co dělají. Můžou a BUDOU způsobovat vážné chyby, pokud budou použity ve hrách, které je nepotřebují! (ovlivňuje pouze hardwarové režimy).

 • HW Anti Aliasing (Hardwarové Vyhlazování): Přidá vyhlazování na zvolenou úroveň ke každému vykreslenému povrchu. Toto je vysoce náročné na grafickou kartu a může způsobit pád PCSX2, pokud není dostatek RAM.

 • Alpha Hack (Hack průhlednosti): Toto zkuste, pokud má Vaše hra problémy s mlhovými efekty.

 • Offset Hack (Hack Odchylky): Tento hack přidá ke všem povrchům odchylku, takže problémy se zvětšením rozlišení nebudou tak výrazné. Použijte toto, když efekty rozmazání nebo světelného kruhu se zdají být posunuty doleva nahoru od místa, kde by měly být.

 • Skipdraw Hack (Hack přeskočení vykreslení): Zcela přeskočí vykreslení některých povrchů, na základě jak pravděpodobně způsobí problémy. Určete, kolik povrchů má být přeskočeno po nalezení prvního s problémem. Zkuste nejdříve nízké hodnoty jako 1-3, pak použijte vyšší (čím vyšší je číslo, tím vyšší je šance chybějící/rozbité grafiky a efektů). Tento hack může také způsobit náhodná zrychlení!

 • Movie Capture(Zachycování Videa): Toto je skrytá (:P) funkce. Stisknutím F12 při běhu hry na PCSX2 s GSdx se zobrazí rámeček se zprávou. V prvním poli musíte zás. modulu ukázat, kam bude zachycené video uloženo a také zadat typ souboru. Ve druhém poli můžete zvolit kodek ke kompresi jako DivX nebo "Uncompressed" (Bez Komprese), který nebude vůbec provádět kompresi videa. Pokud zvolíte kodek ke kompresi, budete moci změnit jeho nastavení stisknutím tlačítka "Config" (Nastavení). Nezapomeňte, že jsou zde zobrazeny pouze kodeky již ve Vašem počítači nainstalované.
  Stiskněte kdykoliv znovu F12 pro zastavení zachycování. Vyrobené video bude automaticky zrychleno na 100% pro Vaše potěšení ze sledování :)

 • Stiskněte Ok k uložení Vašich změn nebo cancel, abyste se vrátili zpět do dialogového okna Nastavení

(Protože byste měli ve většině případů používat ZZOgl raději než ZeroGS, tato sekce potřebuje přepracovat. *Většina* nastavení je ale stejná.)

Vyberte ZeroGS v0.97.1 a stiskněte tlačítko Nastavit.


 • ZeroGS je zás. modul DirectX 9, který vyvinul ZeroFrog a je zaměřen na grafické karty, které podporují stínovaní pixelu verze 2 nebo vyšší. Jak již bylo uvedeno dříve, pokud Vaše karta tento požadavek nesplňuje, obdržíte chybovou zprávu "Error opening gs plugin" a pcsx2 bude ukončen.

 • Interlace Enable (Zapnout Prokládání): Když je toto zaškrtnuto, některé problémy s prokládáním budou vyřešeny ("třes" obrazovky), i když některé hry vypadají lépe, když je toto vypnuté. Ve hře toto můžete přepínat použitím klávesy "F5".

 • Bilinear Filtering (Bilineární Filtrování): Když je toto zaškrtnuto modul bude filtrovat obraz, čímž vyhladí hrany. Toto zpravidla dramaticky sníží Vaše SZS, pokud nevlastníte velmi výkonnou grafickou kartu. Toto můžete ve hře přepínat stisknutím a držením "shift" a pak stisknutím "F5". Existují 2 typy režimů bilineárního filtrování: normal bf a forced bf. Někdy hra řekne GS, aby vykreslil textury s bodovým vzorkováním místo čárového vzorkování. V normálním režimu bf, ZeroGS bude hry poslouchat. V forced (vynuceném) režimu bf vykreslí všechny textury s bilineárním filtrováním. Vynucené bf může vnést nechtěné artefakty na okraji textur v některých hrách, takže buďte opatrní. Nicméně, ve většině případů, vynucené bf vytváři uhlazenějí vypadající snímky.

 • Anti-aliasing (Vyhlazování): Zde můžete vybrat úroveň vyhlazovaní, kterou chcete, aby modul použil, aby byly hrany vyhlazenější. Toto můžete ve hře přepínat použitím klávesy "F6". Nezapomeňte, že toto může snížit rychlost.

  None: Toto nepoužije žádnou úroveň vyhlazování
  2x: Použije 2X vyhlazování
  4x: Použije 4X vyhlazování
  8x: Použije 8X vyhlazování
  16x: Použije 16X vyhlazování

 • Wireframe rendering (Vykreslení Drátěného Modelu): Při zaškrtnutí bude modul vykreslovat pouze v drátěném modelu, takže uvidíte pouze tu a tam nějaké čáry polygonů ;)
  Toto můžete ve hře přepínat stisknutím "F7".

 • Capture avi (Zachytit avi): Můžete zachytit video Vašeho hraní, tak jako v modulu GSdx. Stiskněte "F12" a zobrazí se okno pro výběr kodeku. Prozatím budete schopni použít pouze kódování XviD, protože ostatní způsobí pád modulu. Poté, co kodek vyberete, ho můžete nastavit stisknutím tlačítka configure. Stiskněte OK a proces nahrávání bude spuštěn. Stiskněte znovu "F12", abyste ho zastavili. Video bude uloženo v kořenovém adresáři PCSX2 jako "zerogs.avi".

 • Save snapshots as BMPs(default is JPG) (Uložit snímky jako BMP(výchozí je JPG)): To, co to říká, pokud je toto zapnuto, snímky, které získáte pomocí "F8" budou uloženy jako soubory BMP a ne JPG, což je výchozí nastavení. Snímky, které získáte pomocí "F8" jsou umístěny v adresáři /snaps Vašeho adresáře pcsx2.

 • Fullscreen (Celá Obrazovka): Velmi jednoduché, pokud je toto zaškrtnuto, modul zobrazí výstup na celé obrazovce místo v okně. Pokud je toto vypnuto a hra již běží, můžete stisknout a podržet "alt" a poté stisknout "enter", abyste přešli na celou obrazovku.

 • Widescreen (Širokoúhlá obrazovka): Některé hry podporují širokoúhlý režim. Když toto zaškrtnete ZeroGS bude automaticky měnit velikost okna na 16:9.

 • Default Window Size (Výchozí Velikost Okna): Můžete zjistit velikost okna, v kterém bude ZeroGS standardně běžet. Možnosti jsou různá rozlišení obrazovky, do kterých bude Vaše okno přenastaveno. Zvolte, co Vám nejlépe vyhovuje, a nezapomeňte, že toto rychlost neovlivní.

 • Můžete stisknout a podržet klávesu "shift" a pak stisknout klávesu "F7" k přepínání zobrazení Snímků Za Sekundu v okně ZeroGS.

Pokročilé Možnosti ZeroGS


 • ZeroGS má pár dodatečných možností k úpravě jeho různých nastavení. Někdy hry používají Grafický Syntetizátor mnoha nečekanými způsoby a někdy je nemožné pro ZeroGS předvídat, jak přesně by měl GS emulovat. Některé možnosti mohou hru proměnit z obrazovky plné nesmyslů běžící ve 2 snímcích za sekundu na přesně tak, jak by hra vypadala na ps2 když běží 60 snímků za sekundu.

 • Pokud určitá sada funguje velmi dobře pro určitou hru pro určitou hru, pak tyto možnosti mohou být uloženy v záplatovém souboru hry, takže můžou být použity vždy, když je hra spuštěna. Toto je užitečné, když chcete, aby tyto možnosti byly zapnuty pouze pro tuto určitou hru a neovlivňovat ostatní hry.

 • Každá sada těchto možnosti má v ZeroGS jedinečný identifikátor. Abyste tento identifikátor zjistili, přejděte do dialogového okna rámečku nastavení ZeroGS, nastavte určité možnosti, a klikněte na tlačítko Compute OR of IDS. Vezměte vytvořené číslo a otevřete odpovídající pnach soubor hry (většinou CRC.pnach hry). Pak přidejte nový řádek zerogs=xxxxxxxx kde x jsou identifikátory.

Zásuvný modul GSnull v0.1.0


 • Jak již bylo řečeno na začátku této sekce, toto je prázdný zás. modul, takže nic na obrazovce nebude vykreslovat. Stiskněte Nastavit, abyste dostali menu se zaškrtávacím políčkem, kde můžete povolit/zakázat "Enable Logging" (Povolit Záznam), což ovlivňuje záznam GS. Toto by mělo být použito vývojáři a pro ladění.

Zvuk:
SPU2-X


Nejnovější a nejlepší zás. modul zvuku v době psaní tohoto průvodce. Nejprve byl založen na SPU2 od Gigaherz a později byl přepracován Jakem Stinem (Air) z týmu PCSX2.
Toto je jediný modul SPU2, který podporuje zpracování efektů (jako ozvěna) a Dolby Pro Logic (II) (pokud je Vaše zvuková schopna toto dekódovat).
Je také nejpokročilejší ve správnosti emulace čipu. Mnoho her bude fungovat pouze s SPU2-X!
 • Interpolation (Interpolace): Zde můžete zvolit 1 z 5 možností:
  1)Nearest(Nejbližší): Jak popis říká, v tomto režimu není prováděna žádná interpolace a je nejrychlejší.
  2)Linear(Lineární): Toto je doporučená možnost a provádí lineární interpolaci zvuku.
  3)Cubic(Kubická): Toto je další typ interpolace. Pomalejší, s dobrými výškami.
  4)Hermite (Hermitova): Toto je další typ interpolace. Ještě pomalejší, lepší výšky.
  5)Catmull-Rom: Toto je další typ interpolace. Pomalá, lepší kvalita.

 • Disable effects processing (Zakázat zpracování efektů): Při zaškrtnutí tohoto budou zakázaný všechny emulace efektů, jako ozvěna, sníží kvalitu zvuku, ale zvýší rychlost.

 • Reverb boost factor (Faktor zvýšení ozvěny): Jak je popsáno, zvýší intenzitu efektů ozvěny o zvolený faktor. Může způsobit chyby ve zvuku.

 • Enable debug options (Zapnout možnosti pro ladění): Když toto zaškrtnete, tak bude zpřístupněno tlačítko Configure Debug Options (Nastavit Možnosti Ladění). Při kliknutí Vám zobrazí různé možnosti pro záznam, které můžou být pro účely ladění zapnuty. Mělo by být použito pouze vývojáři.

 • Module (Modul): Zde můžete zvolit 1 z 5 nastavení, které představují různé způsoby výstupu zvuku ve Vašem systému:
  1)No sound (Žádný zvuk): Nebude vytvářet žádný zvuk (ztlumení), což má za následek nejlepší rychlost.
  2)X Audio 2: Toto je doporučená metoda, funguje lépe ve Vista, takže uživatelé XP by mohli chtít zkusit třetí možnost.
  3)DirectSound: Měl by být o trošku horší než X Audio 2, použijte ho, když Vám funguje lépe.
  4)Wave out: Nedoporučeno, možnost 2 nebo 3 by vždycky měli fungovat lépe.
  5)Portaudio: Použije knihovnu, nezávislou na platformě, nazvanou Portaudio. Toto je jediná možnost, kromě žádného zvuku, v Linux.

 • Latency (Zpoždění): Čím nižší je hodnota zpoždění, tím méně se Vám zvuk bude zpožďovat. Nezapomeňte, že pokud nastavíte zpoždění příliš nízko, BUDETE dostávat praskání a pukání ve zvuku, takže změňte hodnoty, dokud nenajdete tu nejnižší, která ve Vaší hře funguje, aniž by způsobovala pukání.

 • Synchronizing mode (Režim synchronizace):
  • TimeStretch (Natažení času): Výchozí a doporučené nastavení. Toto udrží zvuk a obraz synchronizované a také pomáhá odstranit pukání a další problémy se zvukem. Nezapomeňte, že pokud Vaše rychlost je nízká, Váš zvuk bude s tímto nastavením stejně pomalý jako Váš obraz.
  • Async Mix (Asynchronní mísení): Způsobí, že zvuk není s obrazem synchronizovaný, takže dostanete normální rychlost, i když Vaše frekvence snímků není optimální. Může způsobit, že se hry zaseknou nebo spadnou, takže používejte opatrně!
  • None (Žádný): Zvuk bude přeskakovat, pokud tento režim nastavíte a nedostanete maximální rychlost ze hry, kterou spouštíte. Malé zvýšení SZS.

 • Advanced (Pokročilé): Zde můžete doladit, jak Váš vybraný natahovač času bude fungovat. Tak jak je popsáno v Rozhraní, větší hodnoty jsou lepší, pokud nedostáváte dobré výsledky, zatímco opak je pravdou, když Vaše hra běží nad plnou rychlostí. Zmáčknutím Reset to Defaults (Resetovat na Výchozí) nastaví zde všechny hodnoty zpět na jejich původní nastavení.

 • Audio Expansion mode (Režim Rozšíření Zvuku): Zde můžete vybrat, zdali chcete, aby zvuk vytvořený modulem byl rozšířen na celou sestavu Vašich reproduktorů a ne jenom do 2 kanálů (stereo). Použitelné pouze s modulem XAudio2.
  • Stereo: Výchozí nastavení, pokud je toto zvoleno, pak nedochází k rozšíření zvuku.
  • Quadrafonic (Kvadrofonické): Rozšíří zvuk na 4 reproduktory
  • Surround 5.1: Rozšíří zvuk na prostorové reproduktory 5.1
  • Surround 7.1: Rozšíří zvuk na prostorové reproduktory 7.1

 • Use a Winamp DSP plugin (Použít zás. modul DSP Winamp): Pokud nevíte, co toto je, tak to nechte být. (V tuto dobu není dostupné v Linux.)

ZeroSPU2


Toto je zás. modul SPU2 vytvořený od zerofrog. ZeroSPU2 má následující funkce:
 • ZeroSPU2 má funkci časového měřítka tak jako SPU2-X. K zapnutí této možnosti jděte do dialogového okna nastavení ZeroSPU2 a zaškrtněte správné políčko. Funkce časového měřítka funguje nejlépe ve Windows, ale je také zavedena v Linux.

 • Real time mode (Režim Skutečného času) je těsnější režim natažení času pro hry, které potřebují dodatečnou přesnost a nižší zpoždění.

 • Audio/video recording (Nahrávání zvuku/obrazu): Zaškrtněte políčko Recording (nahrávání) k záznamu zvuku během každého Vašeho hraní do souboru s názvem zerospu2.wav.

 • Mute (Zeslabit): Zeslabí zvuk, což Vám dá trochu rychlosti navíc.


PAD:


Zde máte možnost použít 2 zásuvné moduly, Lilypad v0.10.0 a SSSPSX Pad v1.7.1.

Vyberte SSSPSX Pad v1.7.1 a stiskněte tlačítko Configure.Uvidíte takovéto okno (klikněte pro zvětšení):

[Image: attachment.php?aid=26077]

Nyní stiskněte Configure, abyste začali s nastavením SSSPSX Pad:
 • Zde můžete jednoduše stisknout každé jméno tlačítka a zadat klávesu, kterou k němu chcete přidělit. Pokud chcete vyčistit přidělení klávesy, můžete na příslušné tlačítko kliknout a čekat než časový limit "Timeout: " dosáhne 0. Pak bude zvolená klávesa znovu nepřidělena (přidělena k NONE).

 • Klikněte na karty PAD1/PAD2 v levém horním rohu k přepnutí nastavení z ovladače 1 na ovladač 2.

 • SSSPSX Pad podporuje analogové ovladače. Můžete přidělit Vaše analogové osy v tlačítkách "LX,LY,RX,RY". LX je pro Levou analogovou osu X, LY je pro Levou analogovou osu Y, RX je pro Pravou analogovou osu X, RY je pro Pravou analogovou osu Y

 • R3 a L3 jsou tlačítka na analogové páčce ovladače ps2, R pro pravý a L pro levý tak jako vždycky.

Vyberte Lilypad v0.10.0 a stiskněte tlačítko Configure.Uvidíte okno podobající se tomuto (klikněte pro zvětšení):

[Image: attachment.php?aid=26075]
 • Lilypad je velmi pokročilý zás. modul vstupu podporující klávesnice, myši, game pady a pady XBOX 360. Také má některé velmi užitečné hacky pro použití s PCSX2 jako ESC hack nebo možnost Disable Screensaver (Zakázat Spořič Obrazovky).

 • Pro velmi podrobný popis co každé nastavení dělá a jak ho správně nastavit, navštivte oficiální téma modulu ZDE. Mužete si tam také stáhnout poslední verzi modulu, nebo z naší sekce stažení modulů :)


Cdvdrom:


Ve většině případů budete moci použít zabudovaný nahrávač ISO v PCSX2 zvolením ISO v menu CDVD a pak ve výběru ISO buď zvolte obraz ze seznamu, nebo zvolte browse pro jeho přidání.

Nicméně pokud chcete použít zás. modul, který dělá věci jako spouštět hru ze skutečného DVD disku nebo vytvoření výpisu souboru ISO, zvolte v menu CDVD "Plugin" a pak zvolte zás. modul CDVD.
Standardně PCSX2 obsahuje Gigaherz's CDVD v0.8.0, Linuz Iso CDVD v0.9.0 a CDVDnull v0.6.0.

Vyberte Gigaherz's CDVD v0.8.0 a stiskněte configure.


 • Je to vlastně velmi jednoduché, jen vyberte písmeno mechaniky, z které bude modul disk číst. Poté spustí Vaši PS2 hru přímo z CD/DVD, které jste do mechaniky umístili

 • Toto je jediný modul, který alespoň částečně podporuje výměnu disků. Pokud máte problémy s výměnou disku, který je hrou vyžadován, zkuste tento modul!


Vyberte Linuz Iso CDVD v0.9.0 a stiskněte configure.


 • Tento zás. modul má dodatečné možnosti komprimace Vašich obrazů k ušetření místa Vašeho disku, kromě spouštění Vašich obrazů pro emulátor.

 • Klikněte na Select Iso, abyste vybrali obraz hry, který chcete komprimovat/spustit. Jakmile jste obraz vybrali, můžete buď zavřít konfigurační okno, abyste ho mohli spustit nebo stisknout "Compress Iso" k jeho komprimaci. Pokud jste zvolili již komprimovaný obraz, můžete také zvolit "Decompress Iso", aby byl dekomprimován.

 • Pod "Compression Method" (Komprimační Metoda) můžete zvolit buď ".Z - compress faster", tím bude komprimace Vašeho obrazu rychlejší, ale také větší, nebo ".BZ - compress better", což Váš obraz zkomprimuje pomaleji, ale bude menší.

 • Pod Options můžete zaškrtnout/odškrtnout "Enable Block Dump=>'block.dump'". Při zaškrtnutí tato volba vytvoří soubor block.dump v kořenovém adresáři PCSX2 (kde se nachází pcsx2.exe) ze hry, kterou jste spustili. Tento soubor je jako malé iso, které se hlavně používá pro ladění. Uloží čtené sektory během zpracování hry, kterou jste spustili, takže poté budete moci načíst soubor (použitím "select iso" v Linuz Iso CDVD) a spouštět ji bez jakéhokoliv obrazu/cd/dvd. Nezapomeňte, že pokud se hra pokusí číst jiné sektory, které nejsou v souboru vypsány, tak samozřejmě přestane odpovídat.

 • Stiskněte ok k uložení Vašich změn.


CDVDnull v0.6.0


 • Toto je Prázdný zás. modul tak jako GSnull, což jednoduše znamená, že nic nedělá. Ze zřejmých důvodů nemá žádnou obrazovku nastavení.Dev9:


Zde jsou zás. moduly, které obsluhují HDD (jednotku pevného disku) a emulaci ethernetu. V baličku 0.9.7 je zahrnut pouze Dev9null v0.5.0, což je další Prázdný modul, který je naprosto stejný jako ostatní.
Také existuje novější modul Dev9, který vyvíjí Luigi__, modul MegaDev9, který je stále v počátečních fázích, ale velmi slibný. V tuto chvílí částečně emuluje HDD ps2. Můžete ho získat zde.


Usb:


Zde jsou zás. moduly, které obsluhují emulaci USB (Univerzální Sériová Sběrnice). Vydaný balíček obsahuje USB Null v0.7.0, což je další Prázdný modul. Z výše uvedeného důvodu není co nastavovat.


Firewire:


Zde jsou zás. moduly, které obsluhují Firewire port na PS2. Pouze FWnull v0.6.0 je obsažen ve vydaném balíčku. Žádné další moduly Firewire nejsou k dostání a ani ve vývinu.
Z výše uvedeného důvodu není co nastavovat.


BIOS(Základní Systém Vstupu-Výstupu)


V tomto seznamu najdete obraz Vašeho BIOSu, pokud nějaký máte a dali jste ho do zvoleného adresáře pro bios. Nezapomeňte, že jediný DOVOLENÝ způsob získání biosu je výpis z vaší VLASTNÍ konzole Playstation 2.NEPTEJTE SE ve fóru PCSX2, kde můžete bios získat, protože je to proti pravidlům. To proto. že BIOS ps2 je materiál Sony chráněný autorským zákonem a tím se jeho distribuce stává nezákonnou, což znamená, že bychom se mohli dostat do průšvihu, pokud se přijde na to, že lidem nezákonně dodáváme soubory bios. Pokud Váš obraz BIOS se vůbec v seznamu nezobrazí i poté, co jste zvolili správný adresář, je to neplatný obraz.

Upozornění: Je doporučeno, aby všechny Vaše soubory BIOS byly novější než SCPH-10000.bin. Pravděpodobně budete moci spouštět bios nebo hry, aniž byste je měli, ale existuje šance, že tyto nějak mohou ovlivňovat kompatibilitu. Toto se týká rom1.bin,rom2.bin,erom.bin a souboru SCPH-XXXXX.nvm kde XXXXX je verze Vašeho bios (např. SCPH-34004.nvm). Tento poslední soubor může být také vytvořen z PCSX2 poté, co nastavíte Váš bios (nastavíte časové pásmo, jazyk atd.), ale je lepší, když tyto soubory budou získány přímo z Vašeho Playstation 2. Ještě jednou NEPTEJTE SE, kde tyto soubory získat, protože jsou také součástí BIOS.

Zde je rychlé vysvětlení od auMatt, co vlastně tyto soubory dělají:

auMatt Wrote:V podstatě první japonské ps2 mělo jediný bios a DVD přehrávač atd. byly nainstalovány na paměťové kartě.
Ps2 po tomto prvním modelu měly software DVD přehrávače nainstalován na odděleném ROM (EROM), který je zašifrován.
ROM1 je dodatečná součást BIOSu, která obsahuje některé další věci, jako ID pro verze DVD Přehrávače atd.
ROM2 je vlastně stejný, ale myslím si, že je dostupný pouze v Čínském PS2's.
Doufám, že toto pomůže.

Nový vypisovač Bios je už dostupný, dokáže Váš PS2 Bios,ROM1,ROM2,EROM a NVM. Můžete ho získat ZDE

Poznámka: Pro maximální kompatibilitu je doporučeno, abyste používali obraz BIOS jiný než SCPH10000.BIN, který je nejstarší. To proto, že s tímto BIOSem jsou problémy v emulaci paměťových karet a v jiných oblastech.

Jak extrahovat soubory bios z Vašeho PS2: Navštivte PS2Dev a téma ZDE.

Takže nyní jsme hotovi s nastavením všech zásuvných modulů PCSX2.

Karta BIOS z okna Plugin/BIOS selector:


Zde uvidíte obdobnou obrazovku té poslední v First Time Configuration wizard, se stejnou použitelností, což znamená vybrat soubor BIOS ze seznamu a změna adresáře, kde se PCSX2 pokusí najít Vaše obrazy BIOS.

Karta Folders v Plugin/BIOS selector window.


Zde můžete změnit adresáře, kde některé soubory, které PCSX2 vytváří, budou uloženy. Odškrtnutím "Use default setting" můžete kliknout na tlačítko "Browse" k nalezení adresáře Vašeho výběru, kde PCSX2 bude ukládat: Uložené stavy, snímky obrazovky a záznamy/výpisy v tomto pořadí.


Nastavení jádra


Dále jsou nastavení Jádra PCSX2, která můžou být nalezena pod Config =>Emulation settings. Uvidíte takovéto okno (klikněte pro zvětšení):

[Image: attachment.php?aid=26073]


Je zde 6 karet, EE/IOP, VUs, GS, GS Window, Speedhacks a Gamefixes. Začneme s EE/IOP.

Karta EE/IOP v Emulation Settings:


EE/IOP znamená Emotion Engine / Input Output Processor, což jsou hlavní části Playstation 2. Níže popíšeme nastavení, která nám jsou dostupná:
 • Emotion Engine: Vyberte "Recompiler" k zapnutí rekompilátoru pro Emotion Engine, což Vám dá opravdu velké zrychlení. Je nesmírně kompatibilní, takže byste ho měli vždycky používat. Zvolením "Interpreter" budete používat velmi pomalý režim Převaděče, který v některých případech je kompatibilnější, ale hlavně existuje pro účely ladění.

 • IOP: Stejná nastavení jako výše ale pro Input Output Processor. Zde Převaděč není tak pomalý jako u EE ale stále je to velká rána pro rychlost.

 • Round mode: Změní, jak zaokrouhlování čísel s plovoucí čárkou je vypočítáváno. Pokud se Vaše hra někde zasekává, zkuste zde změnit hodnotu. Výchozí a nejkompatibilnější je zde Chop/Zero. Automaticky změněno, pokud je zaškrtnuto 'Enable Patches' (Povolit záplaty) v System pro některé hry, o kterých je známo, že potřebují jinou hodnotu, než výchozí.

 • Clamping mode: Tato nastavení jdou od nejrychlejší k pomalejší od shora dolů. Takže 'None' je nejrychlejší ale nejméně kompatibilní a 'Full' je nejpomalejší ale nejkompatibilnější. Zde je výchozí hodnota 'Normal', která dobře funguje s většinou her, aniž by se dělal velký kompromis v rychlosti. Automaticky změněno, pokud je zaškrtnuto 'Enable Patches' v System pro některé hry, o kterých je známo, že potřebují jinou hodnotu, než výchozí.

 • Flush to Zero (Vyrovnat na Nulu): Může dát malé zvýšení rychlosti, ale sníží kompatibilitu. Doporučeno.

 • Denormals are Zero (Denormální jsou Nuly): Dává dobré zvýšení rychlosti a neměl by způsobovat problémy.

 • Restore Defaults: Kliknutím na toto se všechna nastavení obnoví na jejich původní hodnoty (které jsou ve Vista/Windows 7 vyznačeny tučně a ve Windows XP jsou vybarveny zeleně).

Karta VUs v Emulation Settings:


VUs znamená Vektorové Jednotky, které jsou koprocesory Playstation 2 pracující souběžně s EE a IOP. v Playstation 2 se 2 z těchto koprocesorů nazývají VU0 a VU1. Níže popíšeme nastavení, která nám jsou dostupná:
 • VU0: V tomto přepínacím rámečku můžete zvolit jednu z 3 voleb: Interpreter, microVU Recompiler a superVU Recompiler [legacy].
  • Interpreter: Když zvolíte toto, tak PCSX2 použije Převaděč pro jednotku VU0, který je velmi pomalý a také není moc kompatibilní. Měl by být používán pouze pro ladění a testování.

  • microVU Recompiler: Nejnovější rekompilátor pro Vektorové Jednotky, který vytvořil cottonvibes. Tato volba má velmi vysokou kompatibilitu v hrách, je stabilnější a má dobrou rychlost. Doporučeno.

  • superVU Recompiler [legacy]: Starý rekompilátor pro Vektorové Jednotky, který vytvořil zerofrog. Už není aktivně vyvíjen (proto ta značka legacy (zastaralé)), má o dost horší kompatibilitu v porovnání s microVU, je nestabilnější a většinou o trošku rychlejší. Měl by být použit pouze pro zjišťování chyb v novém rekompilátoru nebo ve vzácných případech, kdy funguje lépe než microVU.

 • VU1: Stejně jako výše ale pro Vektorovou Jednotku 1.

 • Round mode: Stejné jako EE/IOP

 • Clamp mode: Tato nastavení jdou od nejrychlejší k pomalejší od shora dolů. Takže 'None' je nejrychlejší ale nejméně kompatibilní a 'Extra+Preserve Sign' je nejpomalejší ale nejkompatibilnější. Zde je výchozí hodnota 'Normal', která dobře funguje s většinou her, aníž by se dělal velký kompromis v rychlosti. Pokud zažijete špičaté polygony nebo špatnou geometrii, zkuste toto nastavit na ‘Extra+Preserve Sign'. Automaticky změněno, pokud je zaškrtnuto 'Enable Patches' v System pro některé hry, o kterých je známo, že potřebují jinou hodnotu, než výchozí.

 • Flush to Zero: Může dát malé zvýšení rychlosti, ale sníží kompatibilitu. Doporučeno.

 • Denormals are Zero: Dává velké zvýšení rychlosti a neměl by způsobovat problémy.

 • Restore Defaults: Kliknutím na toto se všechna nastavení obnoví na jejich původní hodnoty (které jsou ve Vista/Windows 7 vyznačeny tučně a ve Windows XP jsou vybarveny zeleně).

Karta GS v Emulation Settings:


GS znamená Grafický Syntetizátor, který zodpovídá za vykreslování grafiky v Playstation 2 (mimo jiné). Níže popíšeme nastavení, která nám jsou dostupná:
 • Framelimiter (Omezovač snímků): Nastavení v této skupině můžou být použita ke kontrole snímkové frekvence Vašich her různými způsoby.
  • Disable Framelimiter (Zakázat Omezovač Snímků): Když toto zaškrtnete, Vaše hry budou běžet tak rychle, jak je Vaše PC dokáže přinutit, aniž by si všímalo omezení a nastavení níže. Tento stav ve hře přepínáte stisknutím F4.

  • Base Framerate Adjust (Úprava Základní Snímkové Frekvence): Zde můžete kontrolovat základní snímkovou frekvenci Vašich her v procentech. Pokud necháte základní snímkové frekvence NTSC a PAL nedotčeny (60 a 50 SZS v tomto pořadí), 100% by tady znamenalo 60 SZS pro NTSC a 50 SZS pro PAL, 110% by tedy bylo 66 SZS a 55 SZS v tomto pořadí atd. Omezovač snímků omezí SZS Vašich her na tyto hodnoty. Když toto nastavíte na více než 100%, tak to v žádném případě nic NEURYCHLÍ, doporučeno ponechat na výchozí hodnotě 100%.

  • Slow Motion Adjust (Seřízení Pomalého Pohybu): Zde můžete v procentech kontrolovat rychlost, na kterou bude Vaše hra omezena, když aktivujete pomalý pohyb. Procenta odkazují na Základní Snímkovou Frekvenci výše, takže 50% znamená polovinu rychlosti Základní Snímkové Frekvence, kterou můžete výše vidět, jak se vypočítává v SZS. Toto můžete přepínat ve hře stisknutím Shift a Tab (v současnosti nefunguje)

  • Turbo Adjust (Seřízení Turba): Stejné jako seřízení Pomalého Pohybu, ale je aktivováno při zapnutí turbo režimu. Toto můžete přepínat ve hře stisknutím Tab

  • NTSC Framerate (Snímková frekvence NTSC): Nastaví rychlost, při jaké budou NTSC hry spuštěny. Výchozí (a normální) rychlost pro tyto hry je 59.94 SZS, ale můžete toto nastavit na nižší nebo vyšší hodnotu ke spojení s možnostmi výše. Nápověda: Když toto nastavíte na nižší hodnotu, než normální může zrychlit pár her, ale také může některé zhroutit.

  • PAL Framerate (Snímková frekvence PAL): Nastaví rychlost, při jaké budou PAL hry spuštěny. Výchozí (a normální) rychlost pro tyto hry je 50 SZS, ale můžete toto nastavit na nižší nebo vyšší hodnotu ke spojení s možnostmi výše. Nápověda: Když toto nastavíte na nižší hodnotu, než normální může zrychlit pár her, ale také může některé zhroutit.


 • Frame Skipping (Přeskakování Snímků): Nastavení v této skupině můžou být použity ke kontrole, jak přeskakování funguje, technika, která přeskakuje vykreslování některých snímků hry, aby vypadalo, že běží plynuleji, když nemůže být dosaženo plné rychlosti. Jak je poznamenáno v rozhraní, tato funkce může a bude způsobovat zasekávání, blikání nebo další nenormální chování v závislosti na hře. Toto můžete přepínat ve hře stisknutím Shift a F4
  • Disabled: Při zvolení vypne Přeskakování Snímků, doporučeno, když máte odpovídající rychlost.

  • Skip when on Turbo only (Přeskakovat pouze v Turbo): Při zvolení zapne Přeskakování Snímků, pouze když je zapnut režim Turbo.

  • Constant Skipping (Neustálé přeskakování): Když je zvoleno, je přeskakování snímků zapnuto neustále.

  • Frames to Draw (Snímky k Vykreslení): Určuje, kolik snímků má být vykresleno, než dojde k přeskočení.

  • Frames to Skip (Snímky k Přeskočení): Určuje, kolik snímku má být přeskočeno, když je počet snímků výše vykreslen.


 • Use Synchronized MTGS (Použít Synchronizovaný VVGS): Zaškrtněte tuto volbu pro použití jiného režimu VVGS. VELMI pomalé, pouze pro účely ladění.

 • Disable all GS output: Jak jméno napovídá, zakáže veškerý výstup obrazu. Používaný pouze pro výkonnostní testy rychlosti jádra PCSX2 a ladění.

Karta GS Window v Emulation Settings:


Zde budete moci kontrolovat různé aspekty obrazového výstupu PCSX2. Níže popíšeme nastavení, která nám jsou dostupná.
 • Apect Ratio (Poměr stran): Zde můžete zvolit Fit to Window/Screen, což obraz roztáhne, aby se vešlo do Vašeho okna, standard (4:3), které nastaví poměr stran Vašeho obrazu na 4:3 nebo Widescreen (16:9), které udělá to samé ale s poměrem 16:9. Nezapomeňte, že obraz hry bude tímto způsobem roztažen, což změní normální zobrazení. Pro pravou širokoúhlou obrazovku byste toto měli nastavit v určitém menu hry (pokud to podporuje).

 • Custom window size (Vlastní velikost okna): Nastaví Vaši požadovanou velikost pro okno emulátoru v pixelech.

 • Disable window resize border (Zakázat okraj pro změnu velikosti okna): Při zaškrtnutí je odstraněn okraj používaný pro změnu velikosti okna emulátoru.

 • Always hide mouse cursor (Vždy skrýt kurzor myši): Při zaškrtnutí nebude kurzor myši zobrazen, když vstoupí do okna emulátoru.

 • Hide window on suspend (Při zastavení skrýt okno): Při zaškrtnutí je okno emulátoru skryto kdykoliv je emulace zastavena.

 • Default to fullscreen mode on open (Standardně otevřít v režimu celé obrazovky): Když je zaškrtnuto PCSX2 bude spuštěn v celé obrazovce. Přepnout zpátky do okna můžete stisknutím Alt a Enter.

 • Use exclusive fullscreen mode (if available) (Použít výhradní režim celé obrazovky (pokud je dostupný)): Při zaškrtnutí je použita jiná metoda zobrazení, která by mohla být lepší pro staré CRT obrazovky a starší grafické karty. Toto NENÍ doporučeno, protože toto může a bude způsobovat úniky paměti a/nebo náhodné pády při přepínání z okna do celé obrazovky a naopak.

 • Wait for vsync on refresh (Při obnově čekat na vsynch): Pokud je zaškrtnuto PCSX2 použije vsynch, která může snížit trhání, ale také výrazně sníží aktuální SZS. Týká se režimu celé obrazovky a nemusí fungovat se všemi zás. Moduly GS.

Karta Speed Hacks v Emulation Settings:


Hacky Rychlosti jsou různé techniky, které se používají k zrychlení emulace za cenu přesnosti emulace. Všechny tyto možnosti můžou a budou způsobovat vážné chyby, pády a další nesprávné chování, takže je používejte s opatrností! Uvědomte si také, že tyto ovlivňují pouze některé hry, takže možná, že v závislosti na hře nezískáte žádné zrychlení. Níže popíšeme nastavení, která nám jsou dostupná:
 • Enable speedhacks (Povolit hacky rychlosti): Zaškrtněte/odškrtněte pro rychlé zapnutí/vypnutí všech vybraných hacků níže.

 • Emotion Engine (EE) Cyclerate (Množství cyklů EE): Tento hack zvýší dobu trvání operace emulace, čímž úkol pro Váš procesor zjednoduší. Cokoliv jiného než výchozí hodnota může Vaše hry zhroutit, velmi je zpomalit nebo je donutí začít přeskakovat snímky.
  • Default Cycle Rate - Slider Level 1 (Výchozí množství cyklů – 1. Úroveň Šoupátka): Toto není hack, toto bude EE emulovat v jeho skutečné rychlosti.

  • Slider Level 2 (2. Úroveň Šoupátka): Sníží množství cyklů EE o 33%. Mírné zrychlení, malý zásah do kompatibility.

  • Slider Level 3 (3. Úroveň Šoupátka): Sníží množství cyklů EE o 50%. Velké zrychlení, střední zásah do kompatibility. Také může způsobit zasekávání zvuku ve videích hry.


 • VU Cycle Stealing (Krádež Cyklů VJ): Tento hack zvýší počet cyklů, které Vektorová Jednotka (VJ) ukradne Emotion Engine (EE). Tento hack může a bude v některých hrách způsobovat neplatné údaje o SZS (zvláště ve vyšších hodnotách), blikání obrazu, zpomalení a další vážné chyby!
  • Slider Level 0: Toto není hack, toto VJ zakáže Krádež Cyklů.

  • Slider Level 1: Malé zvýšení rychlosti, mírná zásah do kompatibility.

  • Slider Level 2: Velké zrychlení, střední zásah do kompatibility.

  • Slider Level 3: Malé zrychlení v porovnání s 2. úrovní, velká zásah do kompatibility. Tato úroveň nebude správně fungovat pro většinu her, ve kterých bude způsobovat blikání, zpomalení a obrazové chyby, přičemž bude nabízet zanedbatelné zrychlení nad 2. Úrovní, když bude fungovat. Nedoporučuje se kromě par určitých her, které v této úrovni dobře fungují.

 • Other Hacks: Různé hacky s rozdílnou použitelností.
  • Enable INTC Spin detection (Povolit Zjištění Otáčení KPŘE): Tento hack jde zkratkou ve známé situaci, co PS2 hry dělají při nečinnosti, přečtěte si popisek pro podrobné vysvětlení. Místo, aby prováděl nečinnou smyčku, hned skočí na konec a odtamtud pokračuje. Může dát veliké zvýšení rychlosti, ale jen pouze v některých hrách. Velmi bezpečný hack bez skoro žádného zásahu do kompatibility, doporučeno.

  • Enable Wait Loop detection (Povolit Zjištění Čekací Smyčky): Podobná metoda té výše, podívejte se na popisek pro podrobnější vysvětlení. Mírné zrychlení bez žádného známého zásahu do kompatibility, doporučeno.

  • Enable fast CDVD (Zapnout rychlé CDVD): Snižuje dobu nahrávání nastavením rychlejšího režimu přistupu k disku. Zkontrolujte seznam kompatibility HDLoader pro hry, které s tímto NEBUDOU fungovat (většinou označené jako vyžadující mode 1 nebo slow DVD). Nedoporučuje se, protože mnoho her díky tomuto nefungují.

 • microVU Hacks: Tyto hacky jsou použitelné pouze, pokud je zvolena microVU jako rekompilátor v kartě VU v Emulation settings. Pokud je zvolena superVU, tyto hacky nic nedělají.
  • mVU flag hack: Podívejte se na popisek pro podrobnější vysvětlení, jak toto funguje. Mírné zrychlení s velmi vysokou kompatibilitou, doporučeno.

  • mVU block hack: Podívejte se na popisek pro podrobnější vysvětlení, jak toto funguje. Mírné zrychlení s vysokou kompatibilitou.

  • mVU Min/Max hack: Podívejte se na popisek pro podrobnější vysvětlení, jak toto funguje. Malé zrychlení, nevelká kompatibilita.


 • Restore defaults: Kliknutím na toto se všechna nastavení obnoví na jejich původní hodnoty (což vlastně zakáže všechny hacky na této kartě).

Karta Game fixes v Emulation Settings:


Jak jméno naznačuje, tyto jsou speciální herní záplaty pro některé hry, které z nějakého důvodu vyžadují pro jejich emulaci něco zvláštního. Nezapomeňte, že tým nemá žádné úmysly tyto hacky ponechat pro určité hry, jsou zde dočasně, dokud není nalezena řádná oprava, aby mohli být odstraněny. Většina z těchto je automaticky použita, když je zaškrtnuto 'Enable Patches' v System.
 • VU Add hack: Tento hack je také nutný, protože PS2 nedodržuje standard IEEE pro čísla s plovoucí čárkou.
  Toto povolte pouze pro 'Star Ocean 3','Valkyrie Profile 2' a 'Radiata Stories'.

 • VU Clip Flag Hack: Tento hack je potřeba, pouze když je zvolena superVU jako rekompilátor v kartě VU v Emulation Settings. Nutné pro hry Persona.

 • FPU Compare Hack: Tento hack je potřeba, kvůli omezenému rozsahu čísel s plovoucí čárkou určených standardem IEEE, který PS2 nedodržuje. Toto povolte pouze pro 'Digimon Rumble Arena 2'.

 • FPU Multiply Hack: Nutný pro 'Tales of Destiny'.

 • FPU Negative Div Hack: Potřeba pro hry Gundam, opravuje pohled kamery.

 • VU GXkick Hack: Přidá více odezvy do instrukcí VU XGkick. Nutný pro 'Erementar Gerad'.

 • FFX videos fix: Donutí vyprázdnit GIF před provedením IOU. Opravuje nesmyslný šedý překryv ve videiích 'Final Fantasy X'.

 • EE timing Hack: Hack, který má více použití. Známo, že pomáhá: 'Digital Devil Saga', 'SSX', 'Resident Evil: Dead Aim'.

 • Skip MPEG Hack: Použijte toto pro přeskočení úvodních videí, které se zasekávají, aby se předešlo kompletnímu zamrznutí

 • OPH flag Hack: Nutný pro 'Bleach Blade Battler', 'Growlancer' II a III a 'Wizardry'

Dodatečné možnosti


A nyní popíšeme, co dělají ostatní možnosti:
 • System =>Boot CD/DVD (full) (Zavést CD/DVD (úplně)): Pokud toto stisknete, tak emulátor spustí obraz, který jste zvolili ve Vašem zás. modulu CDVD (nebo vnitřním voliči ISO), nebo se Vás zeptá, abyste nalezli obraz, pokud jste ho již nevybrali v nastavení modulu. Pokud používáte modul Gigaherz CDVD, tak bude CD/DVD okamžitě spuštěno z vybrané mechaniky. Režim 'full' nejdříve projde intro BIOSu, tak jako v pravé konzoli PS2. Toto použijte pro hry, které mají jiné překlady jazyka, nebo ochranu proti kopírování.

 • System =>Boot CD/DVD (fast) (Zavést CD/DVD (rychle)): Jako volby výše, ale tato přeskočí intro BIOSu a okamžitě spustí hru.

 • System =>Run ELF...: Toto můžete použít ke spouštění demoverzí, které jsou skoro vždy ve formátu .elf.

 • System =>Suspend/Resume: Toto můžete použit kdykoliv použít pro Pozastavení, nebo Pokračování v emulaci.

 • System =>Load State/Save State: Zde můžete načíst/uložit stavy, během provozu hry. Pomocí "Other" můžete sami zadat jiné jméno souboru od těch, co PCSX2 standardně používá.

 • System =>Check/Uncheck Enable Patches: Toto povolí/zakáže herní záplaty. Záplaty mohou mít různá použití, od přeskakování videí her, která nejsou ještě správně emulována a mohou emulátoru zabránit v pokračování na pokročilejší. Když toto zaškrtnete, tak také povolíte některá speciální nastavení a záplaty her pro ty, o kterých je známo, že to potřebují.

 • System =>Check/Uncheck Enable Cheats: Toto povolí/zakáže číty ve hře. Číty pracují stejným systémem jako záplaty, ale jsou načteny z adresáře Cheats v PCSX2. Podívejte se na různé průvodce jak vytvořit soubory čítů pro PCSX2 na našem fóru

 • System =>Check/Uncheck Enable Host Filesystem: Toto zapne/vypne Systém Souborů Hostitele PCSX2. Používáno hlavně pro demoverze a vlastnoručně vyrobené hry.

 • System =>Shutdown: Toto vypne současnou hru, kterou hrajete a resetuje PCSX2.

 • System =>Exit: Zavře emulátor

 • CDVD =>
  • Iso Selector: Toto je vnitřní zavaděč ISO PCSX2, který nepoužívá zás. modul CDVD. Můžete si vybrat jakýkoliv obraz disku, který PCSX2 podporuje kliknutím Browse a jeho spuštěním. Pro Vaše pohodlí si tento záznam menu uchovává seznam nedávno použitých obrazů. Toto bude fungovat, pouze když je ISO vybráno v paprskovitém menu níže!
  • Plugin Menu-Plugin Settings: Toto zobrazí který zas. modul CDVD jste zvolili a máte možnost ho odsuď nastavit (místo, abyste ručně zvolil Plugin/BIOS Selector a odtamtud ho nastavili).
  • ISO-Plugin-No Disc: Toto paprskovité menu kontroluje zdroj, z kterého PCSX2 bude hry načítat. Pokud zvolíte ISO, bude použit vnitřní zavaděč ISO k zavedení Vaši zvolené hry (jak je popsáno výše). Pokud zvolíte zás. Modul, bude použit nastavený modul k zavedení. Pokud zvolíte No Disc, nebude zavedena žádná hra game a PCSX2 jednoduše zavede BIOS.

 • Config =>
  • Emulation Settings: Otevře obrazovku Emulation Settings, kterou jsme popsali na začátku tohoto průvodce.

  • Memory cards: Otevře správce paměťových karet.

  • Kliknutím na browse můžete určit vlastní adresář z kterého PCSX2 se pokusí načíst své paměťové karty.

  • Vyberte jakoukoli paměťovou kartu ze seznamu, aby byly tlačítka Delete a Disable dostupná, kliknutím na ně zvolenou kartu buď Smažete (Delete) nebo Zakážete (Disable).

  • Enable Multitap on Port 1: Zapne Multitap pro až 4 paměťové karty. Toto je stále nedokončená práce (ještě správně nefunguje).

  • Enable Multitap on Port 2: Stejně jako výše ale pro Port 2 v Playstation 2.

  • Auto-Eject Memcards when loading save states: Popis je v Rozhraní, doporučeno zaškrtnout.


 • Video (GS)/Audio (SPU2)/Controllers (PAD)/Dev9/USB/Firewire =>Plugin Settings: Otevře obrazovku nastavení pro zvolený zás. modul (který je zde zobrazen) v tomto pořadí (Video/Audio/Pad/Dev9/USB/Firewire)

 • Patches: Otevře průzkumníka záplat. Nezavedeno v 0.9.7 beta.

 • Multitap 1: Zapne Multitap 1. Nezavedeno v 0.9.7 beta.

 • Multitap 2: Zapne Multitap 2. Nezavedeno v 0.9.7 beta.

 • Clear all Settings: Vyčistí veškerá uložená nastavení, obnoví je na výchozí hodnoty a otevře Průvodce Prvotním Nastavením.

 • Misc =>
  • Check/Uncheck Show Console: Toto povolí/zakáže druhé okno, které se objeví za oknem PCSX2 a je hlavně používáno pro ladění. V tomto okně budete moci vidět různé zprávy, které Vám pomohou zjistit problém, nebo při běhu hry co právě emulátor dělá. Červené zprávy jsou chyby a žluté jsou varování.

  • Print cdvd info: Při zaškrtnutí budou čtení CD/DVD emulátorem vytištěna na konzoli. Používáno hlavně pro ladění.

 • About: Okno o programu. Zde můžete vidět, kdo jsou autoři emulátoru a pár poděkování.

Pokud stále máte problémy s použitím emulátoru, tak napište svůj problém na fórum PCSX2 ZDE po pečlivém přečtení pravidel

Zpátky Nahoru

Toť vše, přátelé! Doufám, že toto pomůže všem lidem, kteří s PCSX2 začínají a pro n ty členy, kteří se rádi šťourají v nastavení, aby jim vice her fungovalo.

Děkuji Gigaherz za to, že mi ukázal, jak zprovoznit rejstřík ve Firefox. :)
Mnoho díků mému kámošovi Regulus za pozadí, skript pro smajlíky a za jeho pomoc. :)
Děkuji Razor Blade za opravu okrajů obrázků.
Děkuji crushtest za upozornění na jisté problémy s Firefox as za jeho návrhy.
Děkuji Nachbrenner za jeho návrhy a dodatky.
Děkuji Falcon4ever za to, že mě otravoval s ověřováním XHTML.
Děkuji rama za jeho pomoc s některými vysvětleními.

Vytvořil Bositman.
Reply

Sponsored links

Users browsing this thread: 1 Guest(s)