PCSX2 GUI Translation Files in Norwegian (nb_NO) (latest is 5198)
#1
Versjons Historie NO
5198 August 12 2012: PCSX2-POT-1.0.0.5198.7z
Både pcsx2_Iconized.pot og pcsx2_Main.pot filene fra code google pcsx2 har
blitt fullstendig oversatt fra engelsk til norsk bokmål.

Version History EN
5198 August 12 2012: PCSX2-POT-1.0.0.5198.7z
Both pcsx2_Iconized.pot and pcsx2_Main.pot from code google pcsx2 has
been translated fully into Norwegian Bokmål (nb_NO).


Attached Files
.7z   PCSX2-POT-1.0.0.5198.7z (Size: 20,12 KB / Downloads: 489)
Reply

Sponsored links

#2
Bättre sent än aldrig!Tongue
Reply
#3
haha må jo ha det litt gøy med storebror Tongue
Reply
#4
I commit your "main" translation on r5410 but iconized is completely wrong. You can get the latest template version here:
http://code.google.com/p/pcsx2/downloads....0.5411.7z

Thanks
Reply
#5
Upplysning:
Från och med r5411 används Bokmål även för Danska, Nynorsk och Samiska.
Detta kan dock ändras ifall någon gör en översättning för endera språk.

Info:
From r5411 onwards Bokmål is also used for Danish, Nynorsk, and Sami.
This can however be changed if someone does a translation for either language.
Mellow
Reply
#6
Vill Du göra GUI översättningen för PCSX2 1.1.0?
Här har Du att börja med. Cool


Attached Files
.zip   nb_NO 1.1.0.zip (Size: 47,77 KB / Downloads: 364)
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)