Slovenský manuál k PCSX2 0.9.7
#1
Tento manuál slúži na vysvetlenie jednotlivých funkcií PCSX2 a ich použitie a pridáva pár rád ako ich správne nastaviť pre rôzne hry. Tu sú základné kroky pre použitie programu:

1) Stiahni nový PCSX2 v0.9.7 TU.
2) PCSX2 je distribuovaný troma spôsobmi, plná inštalácia, sieťová inštalácia a binárny balík. Plná inštalácia obsahuje DirectX web installer ktorý automaticky stiahne a nainštaluje najnovšiu verziu DirectX, pri sieťovej inštalácií je DirectX web installer voliteľný (nesťahuje sa automaticky z internetu), a binárny balík obsahuje iba samotný program s pluginmi. Stiahni si ten ktorý ti vyhovuje a ak nevieš ktorý si vybrať, stiahni plnú inštaláciu.
3) Spusť zvolenú inštaláciu (ak si stiahol plnú alebo sieťovú inštaláciu) alebo, ak si stiahol binárny balík, rozbaľ obsah .7z súboru do zložky. (napr. C:\PCSX2)
4) Spusť pcsx2.exe ktorý sa nachádza v zložke kam si nainštaloval alebo rozbalil program.

Pre OS Linux
Binárne súbory sú k dispozícií tu a zdrojové kódy sú na Google Code. Na kompiláciu zo zdrojových kódov, postupuj podľa návodu Compilation Guide for Linux
Závislosti sú: libasound2-dev, libbz2-dev, libgl1-mesa-dev, libglew1.5-dev, libglu1-mesa-dev, libgtk2.0-dev, libjpeg-dev, libsdl1.2-dev, libsoundtouch1-dev, libsparsehash-dev, libwxbase2.8-dev, libwxgtk2.8-dev, libx11-dev, nvidia-cg-toolkit, portaudio19-dev, zlib1g-dev.

Pluginy prevažne používané na Linuxe sú: ZZOgl-pg (or ZZOgl), SPU2-X, ZeroSPU2, OnePad, Linuz Iso, EFP Iso, a EFP Polling.


Index
 1. Nastavenia pluginov
 2. Nastavenie BIOS-u
 3. Základné nastavenie PCSX2
 4. Ostatné nastavenia

Nastavenie PCSX2


V novej verzií PCSX2 (od 0.9.7) sa po prvom spustení automaticky zobrazí okno so základnými nastaveniami, tak tu popíšem čo a ako nastaviť.

V prvom okne si vyberáš jazyk programu a kam bude program ukladať svoje súbory a nastavenia.

V prvom dropdown menu si vyber v akom jazyku chceš program mať (zatiaľ nepodporované).

Čo sa týka súborov emulátora, môžu sa ukladať buď do zložky Dokumenty v tvojom profile (napr. na Windows 7 C:\Users\meno\Documents), alebo do inej zložky ktorú si sám vyberieš.
Čo sa týka nastavení emulátora, môžeš buď nechať položku na základných nastaveniach, alebo odškrtnúť 'use default setting' a vybrať si vlastnú zložku kliknutím na Browse. 'Open In Explorer' otvorí prehliadač súborov v zvolenej zložke.
Ak zvolená zložka neexistuje, program sa spýta či chceš zložku vytvoriť.

V druhom okne si môžeš vybrať ktoré pluginy bude emulátor používať. Než si vyberieš ktorý plugin chceš použiť odporúčam prečítať si zvyšok tohto manuálu v ktorom je každý plugin detailne popísaný. Medzitým môžeš ponechať dopredu zvolené pluginy.
Ak chceš môžeš si zvoliť pre pluginy aj vlastnú zložku odznačením “use default setting“ a zvolením vlastnej kliknutím na Browse. 'Open In Explorer' opäť otvorí prehliadač súborov v zvolenej zložke.

V tretom okne si vyberáš ktorý BIOS zo zoznamu chceš použiť. Ak v zozname nič nieje, musíš buď skopírovať súbory BIOS-u do zložky napísanej nižšie, alebo zmeniť zložku na tú v ktorej sa BIOS nachádza. Pre viac informácií o BIOS-e, pozri sekciu Nastavenie BIOS-u . Ak si nevyberieš žiadny BIOS, nebudeš môcť PCSX2 použíť. Pre uloženie nastavení a skončení klikni na Finish.


Toto je hlavné GUI(Graphical User Interface) PCSX2. Odtiaľto môžeš meniť nastavenia alebo používané pluginy tak ako uznáš za vhodné.
Začnem konfiguráciou pluginov a potom vysvetlím základné nastavenia PCSX2.
Klikni na Config =>Plugin/BIOS selector na zvolenie a nastavenie pluginov ktoré bude emulátor používať. Uvidíš takéto okno (pre zväčšenie klikni):

[Image: attachment.php?aid=26071]

Okno obsahuje 3 záložky, Plugins, BIOS a Folders.

Záložka Plugins:


Ako prvé môžeš odškrtnúť ´use default settings´ na spodku okna a zvoliť si vlastnú zložku kliknutím na Browse. Z tejto zložky potom bude PCSX2 načítať svoje pluginy.
Naľavo je napísané ktorú časť hardwaru PS2 aký plugin emuluje (GS, PAD, SPU2 atď.), v strede si pomocou drop down menu vyberáš konkrétny plugin, a napravo je položka Configure pomocou ktorej si upravuješ nastavenia konkrétneho zvoleného pluginu. Nezabudni ale na to že kedykoľvek zmeníš používaný plugin, musíš kliknúť na "Apply" aby emulátor načítal nový plugin a sprístupnil jeho nastavovanie pomocou položky Configure.

A teraz ku samotnej konfigurácií pluginov:

Nastavenia grafických pluginov:Ako prvé si skontroluj aku verziu Pixel Shader a DirectX (na Windows) tvoja grafická karta podporuje. Zoznam je napríklad tu.

Môžeš si vybrať z 3 GS pluginov: GSdx v0.1.16, ZeroGS v0.97.1, a GSnull driver v0.1.0.

GSdx v0.1.16 je DirectX 9/10/11 plugin od Gabest-a ktorý sa dočkal vylepšení ako v rýchlosti tak aj v kvalite obrazu. Vyžaduje minimálne pixel shader 2 a SSE2 na to aby pracoval a Windows Vista/Seven s grafickou kartou ktorá podporuje DirectX10 pre DirectX10/11 mód.

ZeroGS v0.97.1 je pomerne starý a nepoužívaný DirectX 9 plugin, vyžaduje grafickú kartu s podporou Pixel Shader 2. Pokiaľ GSdx funguje, neodporúča sa používať ZeroGS. Tento plugin sa prestal používať na úkor forku, ZZOgl, ktorý používa OpenGL a je hlavne používaný na Linuxe, keďže je menej chybový ako ZeroGS.

GSnull, je null (nečinný) graficky plugin ktorý nerenderuje žiadne video. Používa sa na debugovacie účely.


Vyber GSdx v0.1.16 a klikni na Configure.

 • GSdx existuje v 3 verziách ,SSE2, SSSE3 a SSE4.1. Vyber si IBA tú verziu pluginu, ktorej inštrukčnú sadu tvoj procesor podporuje (vtedy bude plugin výkonnejší), inak nebude správne fungovať.
  Procesory ktoré podporujú SSE2: Check here
  Procesory ktoré podporujú SSSE3: Check here
  Procesory ktoré podporujú SSE4.1: Intel Core 2 Duo Penryn séria (E7xxx,E8xxx and Q9xxx modely) Intel Core i5, Intel Core i7

 • Pre použitie DirectX10/11 módu, musíš mať Windows Vista alebo Windows 7 s grafickou kartou s podporou DirectX10 (pozri predchádzajúci link)

 • Renderer: Tu si vyberieš ako bude renderovaná grafika.

  Zvolením "Direct3D9 (Hardware)", bude GSdx používať DirectX 9 renderovanie a hardwarovú akceleráciu grafickej karty, čím sa značne zväčší výkon.

  Zvolením "Direct3D10/11 (Hardware)" (nastaviteľné iba na Windows Vista/7 a DirectX 10/11 grafickej karte), použije GSdx svoj Direct3D10/11 mód ktorý je zvyčajne najrýchlejší a niekedy aj kompatibilnejší než DirectX 9 mód. Odporúča sa nastaviť ho ak je možné.

  Zvolením "Direct3D9 (software)", použije GSdx svoj softwarový renderer, ktorý nepoužíva grafickú kartu ale renderuje obraz použitím CPU. Týmto sa veľmi spomalí emulácia ale dosiahneš maximálnej kompatibility. Odporúča sa použiť ak sa pri Direct3D renderovaní vyskytujú chyby v obraze.

  Zvolením "Direct3D9 (null)", Direct3D10/11 (null)", "Null (software)" alebo "Null (null)" spôsobí že plugin nebude nič renderovať, to znamená že sa nič nezobrazí. Použi len ak potrebuješ, napríklad ak chceš počuť hudbu v hre, taktiež sa značne zrýchli emulácia.

 • Interlacing: tu môžeš vybrať medzi None (žiadne) a 6 ostatnými interlacing technikami (techniky prekladania obrazu), ktoré sa používajú na odstránenie "skákania" obrazu.
  V zátvorkách je napísané aké následky a popr. nevýhody (napríklad polovičné FPS pri Blend) má ten ktorý mód.
  Počas hrania môžeš medzi módmi prepínať pomocou klávesy F5.

  Podsekcia D3D Upscaling:

  Dostupné iba ak je nastavený Hardware renderer. Tu môžeš nastaviť rôzne veci na zvýšenie vizuálnej kvality hier zvýšením rozlíšenia v ktorom sú renderované textúry alebo použitím filtrovania. Pozor ale na to, že zvýšenie rozlíšenia môže spôsobiť grafické problémy (od častých malých chýb v grafike až v niektorých prípadoch po vážne grafické problémy).

 • D3D internal res: Tu si môžeš nastaviť v akom rozlíšení chceš aby sa hra renderovala.
  Ak máš teda dosť výkonný PC (hlavne grafickú kartu), môžeš hrať hry v oveľa vyššom rozlíšení ako na samotnej PS2 a mať oveľa lepšiu a krajšiu grafiku v hrách.
  Ale čím vyššie rozlíšenie, tým vyššie budú nároky na hardware čiže sa spomalí emulácia.

 • Scaling: Ak chceš aby bola hra renderovaná vo vyššie uvedenom rozlíšení, nastav na 1x (internal resolution). Nastavením na 2x-6x znásobí pôvodné rozlíšenie danou hodnotou a vyrenderuje obraz vo vynásobenom rozlíšení. Ak má teda hra natívne rozlíšenie 640x320, nastavením na 3x ju plugin vyrenderuje v 1920x960 (trojnásobok natívneho rozlíšenia). Takto sa dajú odstrániť grafické chyby ktoré by vznikli nastavením vlastného rozlíšenia v D3D internal res.
  V súčasnosti dokáže väčšina grafických kariet bez problémov znásobiť rozlíšenie 2x alebo 3x ale pri vyšších hodnotách už rapídne klesá rýchlosť emulácie.

 • Native: Po zaškrtnutí bude plugin renderovať v natívnom rozlíšení PS2 (preto sa nebudú dať položky D3D internal res a scaling nastaviť)

  Podsekcia Hardware mode:

  Je k dispozícií iba ak si nastavil Hardware Renderer. Tu môžeš nastaviť veci pre extra výkon alebo kvalitu grafiky.

 • Texture filtering: Toto políčko má 3 stavy. Zaškrtnutý, vyplnené a odškrtnuté.
  Ak je zaškrtnuté, všetko na obrazovke či už 2D alebo 3D bude bilinearne filtrované.
  Ak je vyplnené, bude filtrovanie nastavené ako na PS2. Toto je odporúčané nastavenie.
  Ak je odškrtnuté je filtrovanie úplné zakázané. Zníži sa kvalita obrazu ale môže pomôcť s rýchlosťou ak nemáš výkonnú grafickú kartu.

 • Logarithmic Z: (iba pre DX9 mód) Ak je zaškrtnuté, opravuje chybu v grafike pri ktorej je vidieť cez objekty v hre. Odporúča sa zapnúť.

 • Allow 8-bit textures: Využívajú sa efektívnejšie "paletizované textúry" počas celého renderovania čím sa znižujú nároky na grafickú pamäť. Na druhej strane ale zvyšuje nároky na hardware a môžu sa vyskytnúť vizuálne chyby. Odporúča sa vyskúšať obidve nastavenia a použiť to ktoré viac vyhovuje danej hre.

 • Alpha Correction (FBA): (iba pre DX9 mód) Nechaj zapnuté, rieši to niektoré problémy s priesvitnými textúrami ktoré má DX9 mód.

  Podsekcia Software mode:

  Je k dispozícií iba ak si nastavil Software Renderer. Tu nájdeš nastavenia počtu jadier CPU ktoré má procesor použiť pri softwarovom renderovaní a môžeš zapnúť/vypnúť softwarový anti-aliasing.

 • Rendering threads: Toto nastavenie je prístupné iba ak je zvolený softwarový rendering. Tu môžeš nastaviť koľko threadov (CPU jadier) použije GSdx pri vykresľovaní scény, aby sa využil výkon celého procesora, napr. pre štvorjadrové procesory nastav na 3. Ak máš procesor s viac ako 2 jadrami, značne sa zvýši rýchlosť softwarového renderovania.

 • Edge anti-aliasing (AA1): Toto nastavenie je prístupné iba ak je zvolený softwarový rendering. Pri zaškrtnutí sa plugin pokúsi vynútiť softwarový antialiasing pre vyhladenie hrán pri vykresľovaní scény. Táto funkcia je zatiaľ experimentálna takže ju používaj opatrne.

  Podsekcia Hacks:

  Toto nastavenie je prístupné iba ak manuálne otvoríš GSdx.ini (wordpad, notepad) a zmeníš hodnotu AllowHacks=0 na AllowHacks=1.
  Tieto nastavenia sú IBA pre pokročilých užívateľov, ktorý vedia čo robia. Tieto nastavenia môžu a budú spôsobovať vážne grafické chyby. (ovplyvňuje iba hardware mód).

 • HW Anti Aliasing: Pridá antialiasing určenej veľkosti na všetky vyrenderované plochy. Toto nastavenie je veľmi náročné na grafickú pamäť a môže „zhodiť“ PCSX2 ak nieje k dispozícií dostatok RAM.

 • Alpha Hack: Ak máš v hrách problémy z efektmi ako je hmla, zaškrtni.

 • Offset Hack: Tento hack posunie všetky povrchy jedným smerom takže sa zredukujú niektoré problémy pri renderovaní vo vyššom rozlíšení. Zaškrtni ak sa stane že sa napr. rozmazanie obrazu zobrazuje vľavo a hore od pozície kde by malo povodne byť.

 • Skipdraw Hack: Preskakuje vykresľovanie niektorých povrchov, podľa toho ako často spôsobujú chyby. Urči koľko povrchov by malo byť preskočených po tom ako sa objaví prvý. Najprv skús nastaviť nižšie hodnoty ako 1-3 (čím vyššie číslo tým väčšia šanca že bude v hre chýbať grafika alebo efekty). Tento hack môže v niektorých prípadoch zrýchliť emuláciu!


 • Movie Capture: Toto je skrytá vlastnosť(Tongue). Stlačením F12 počas behu PCSX2 s GSdx sa objaví okno. V prvej kolónke musíš zadať kam sa má video uložiť a aj jeho názov. Potom musíš nastaviť kompresiu, napríklad DivX alebo "Uncompressed" čo spôsobí že sa video nebude vôbec komprimovať. Ak si zvolíš kompresný kodek, budeš môcť meniť jeho nastavenia stlačením "Config". Pozor na to že iba tie kodeky ktoré su v PC nainštalované sa zobrazia.
  Pre zastavenie nahrávania stlač znova F12. Výsledné video bude automaticky zrýchlené na 100%, takže aj keď počas emulácie hra sekala, video pôjde plynulo.

 • Stlač Ok pre uloženie nastavení alebo Cancel pre návrat späť.

(Táto sekcia potrebuje dodatočnú úpravu, vzhľadom na to že je lepšie vo väčšine prípadov použiť ZZOgl než ZeroGS. *Väčšina* nastavení je ale rovnakých.)

Zvoľ ZeroGS v0.97.1 a klikni na Configure.

 • ZeroGS je DirectX 9 plugin od ZeroFrog-a a je zameraný na grafické karty s podporou Pixel Shader 2.0 a vyšším. Ako už bolo spomenuté, ak grafická karta nesplňuje požiadavky, vypíše sa chyba "Error opening gs plugin" a emulácia sa vypne.

 • Interlace Enable: Ak je zaškrtnuté, vyriešia sa tým niektoré grafické problémy ako trasenie obrazu, aj keď niektoré hry vyzerajú lepšie ak je vypnuté. Môžeš medzi nimi prepínať stlačením F5.

 • Bilinear Filtering: Ak je zaškrtnuté plugin bude filtrovať obraz čím vyhladí hrany. Zvyčajne sa značne zníži FPS okrem prípadu že by si mal veľmi výkonnú grafickú kartu. Môžeš medzi nimi prepínať stlačením kláves Shift a F5. Existujú 2 typy bilineárneho filtrovania: normal bf a forced bf. Niekedy hry prikážu GS aby textúry renderoval pomocou point sampling-u a nie linear sampling-u. V normal bf móde bude ZeroGS počúvať príkazy hry. V forced bf móde, bude všetky textúry renderovať s bilineárnym filtrovaním. Forced bf ale môže spôsobiť v niektorých hrách grafické chyby, takže je odporučené toto nastavenie používať s opatrnosťou. Vo všeobecnosti však vyzerajú hry lepšie pri nastavení forced bf.

 • Anti-aliasing: Tu môžeš nastaviť koľkonásobný anti-aliasing chceš aby plugin použil na vyhladenie hrán. Môžeš medzi módmi prepínať pomocou F6. Anti-aliasing ale môže aj spomaliť emuláciu.

  None: Nepoužije sa
  2x: Použije sa 2X anti-aliasing
  4x: Použije sa 4X anti-aliasing
  8x: Použije sa 8X anti-aliasing
  16x: Použije sa 16X anti-aliasing

 • Wireframe rendering: Ak je zaškrtnuté, plugin bude renderovať iba wireframe obraz, takže sa zobrazia iba okraje polygónov bez textúr.
  Môžeš prepínať toto nastavenie pomocou F7.

 • Capture avi: Tak ako GSdx, tak aj ZeroGS umožňuje nahrávanie videa z hry. Stlačením F12 sa objaví okno s kodekmi. Zatiaľ je možné použiť iba DivX kodek, keďže všetky ostatné spôsobia pád pluginu. Po zvolení kodeku môžeš stlačením Configure nastaviť jeho vlastnosti. Stlačením OK sa spustí nahrávanie. Opätovným stlačením F12 sa nahrávanie zastaví. Výsledné video bude uložené do koreňovej zložky PCSX2 z názvom "zerogs.avi".

 • Save snapshots as BMPs(default is JPG): Ako hovorí názov, ak je zvolené, screenshoty vytvorené pomocou F8 budú uložené v BMP formáte namiesto JPG. Vytvorené screenshoty budú uložené v zložke PCSX2/snaps.

 • Fullscreen: Ak je zaškrtnuté, zobrazí sa renderovaný obraz na celú obrazovku namiesto toho aby bol v okne. Ak je odškrtnuté a chceš počas hry prepnúť na celú obrazovku, stlač kombináciu Alt+Enter.

 • Widescreen: Niektoré hry podporujú širokouhlý formát obrazu. Zaškrtnutím bude ZeroGS automaticky meniť pomer strán na 16:9.

 • Default Window Size: Tu nastavíš veľkosť okna ktoré bude mať ZeroGS ako predvolenú. Je tu niekoľko možností rozlíšenia. Vyber si to ktoré ti najviac vyhovuje. Toto nastavenie neovplyvňuje rýchlosť emulácie.

 • Kombináciou kláves Shift+F7 vypneš/zapneš zobrazenie FPS.

ZeroGS Pokročilé nastavenia

 • ZeroGS má aj pár špeciálnych nastavení pre rôzne špeciálne prípady. Niekedy hry využívaju Graphics Synthesizer (GS) nezvyčajným spôsobom, a niekedy nedokáže ZeroGS predvídať ako správne GS emulovať. Niektoré nastavenia dokážu z hry ktorá ide 2 FPS a vyzerá strašne, spraviť hru ktorá beží presne ako na PS2, čiže 60 FPS a bez chýb.

 • Ak isté nastavenia fungujú pre niektorú konkrétnu hru, je možné uložiť tieto nastavenia v patch súbore hry, takže sa použijú zakaždým keď je spustená konkrétna hra. Toto nastavenie sa hodí vtedy, keď nechceš aby sa tieto nastavenia použili aj na iné hry okrem tej ktorú si si zvolil.

 • V ZeroGS má každá sada nastavení svoje unikátne id číslo. Na zistenie tohto čísla je potrebné otvoriť nastavenia ZeroGS, zvoliť konkrétnu konfiguráciu, a kliknúť na Compute OR of IDS[/b. Skopíruj vytvorené číslo, a otvor súbor .pnach konkrétnej hry (obvykle CRC.pnach). Potom pridaj nový riadok: [b]zerogs=xxxxxxxx pričom x je generované id.

GSnull v0.1.0 plugin

 • Ako už bolo vysvetlené na začiatku sekcie Null plugin nebude nič renderovať, čiže sa nezobrazí žiadna grafika. Klikni na Configure a dostaneš okno v ktorom môžeš zaškrtnúť/odškrtnúť "Enable Logging" čím povolíš/zakážeš logovanie GS (výpis informácií do konzoly). Používa sa pri debugovaní a vývoji samotného emulátora.

Zvuk:SPU2-X


Zatiaľ najlepší a najkvalitnejší zvukový plugin v čase písania tohto manuálu. Zo začiatku bol založený na Gigaherz SPU2 a neskôr upravený Jake Stine (Air) z PCSX2 týmu.
Tento plugin ako jediný SPU2 plugin podporuje plugin effect processing (ak najdete preklad budem povdačný ) (ako reverb) a Dolby Pro Logic (II) (ak máš zvukovú kartu ktorá to dokáže dekódovať).
Taktiež je najpokročilejší čo sa týka správnej emulácie SPU2 čipu. Veľa hier funguje iba pri použití SPU2-X!
 • Interpolation: Tu si môžeš vybrať 1 z 5 nastavení:
  1)Nearest: Nevykonáva sa žiadna interpolácia, preto je to najrýchlejší spôsob emulácie .
  2)Linear: Toto je odporúčané nastavenie a vykonáva lineárnu interpoláciu.
  3)Cubic: Ďalší typ interpolácie. Pomalší, ale zvuk má dobré výšky.
  4)Hermite: Ešte pomalší mód, ešte lepšie výšky.
  5)Catmull-Rom: Pomalší mód ale celkovo lepší zvuk.

 • Disable effects processing: Zaškrtnutie zakáže emuláciu efektov ako je reverb, čím zníži kvalitu zvuku ale zrýchli emuláciu.

 • Reverb boost factor: Zväčší reverb efekt o zvolenú intenzitu, 1x – 8x. Môže spôsobiť chyby vo zvuku.

 • Enable debug options: Zaškrtnutie umožní použiť nastavenia Configure Debug Options. Po zaškrtnutí sa zobrazia nastavenia logovania ktoré môžu byť povolené pre debugovacie účely. Tieto nastavenia by mali byť použité iba vývojármi.

 • Module: Tu máš na výber z 1 až 5 nastavení, sú to vlastne rôzne spôsoby ako zvukový výstup hry prehrať na PC:
  1)No sound: Nevytvorí žiadny zvuk (mute) čím sa zrýchli emulácia.
  2)X Audio 2: Odporúčané nastavenie, funguje lepšie pod Vistou/7 takže užívatelia XP by mali skúsiť najskôr tretiu možnosť.
  3)DirectSound: Trocha horšie ako X Audio 2, použi ak funguje lepšie.
  4)Wave out: Neodporúča sa používať, možnosti 2 a 3 by mali vždy pracovať lepšie.
  5)Portaudio: Používa medziplatformovú (Linux/Windows/Mac) knižnicu Portaudio. V Linuxe je to jediná možnosť zvuku okrem žiadneho zvuku.

 • Latency: Čím nižšia latencia, tým menej bude zvuk zaostávať za obrazom. Pozor na to že príliš nízka latencia spôsobí pukanie a skákanie zvuku, takže nastavuj hodnotu čo najnižšie, pokiaľ ešte nepraská zvuk.

 • Synchronizing mode:
  • TimeStretch: Predvolené a odporúčané nastavenie. Udržuje v synchronizácií zvuk a obraz, a tiež odstraňuje pukanie zvuku a iné problémy. Ak máš toto nastavenie, pri pomalej emulácií bude pomalý obraz a taktiež aj pomalý zvuk.
  • Async Mix: Nesynchronizuje zvuk a obraz, takže aj keď bude obraz emulovaný pomaly, zvuk bude mať normálnu rýchlosť. Používaj opatrne, môže spôsobiť problémy, od zaseknutia hry až po pád programu!
  • None: Ak pri emulácií nemáš maximálne FPS (50fps/60fps podľa regiónu) bude zvuk poskakovať. Trocha zrýchli emuláciu o pár FPS.

 • Advanced: Tu môžeš podrobne nastaviť ako bude zvolený time stretcher pracovať. Ako už je napísané v GUI, vyššie hodnoty sú lepšie ak je emulácia moc pomalá zatiaľ čo nižšie hodnoty sú lepšie ak ti ide hra príliš rýchlo nad plnou rýchlosťou. Po stlačení Reset to Defaults sa všetky nastavené hodnoty zmenia na predvoľené.

 • Audio Expansion mode: Tu si môžeš vybrať či zvuk ktorý plugin emuluje bude rozšírený na všetky reproduktory alebo ostane iba na 2 kanáloch (stereo). Použiteľné iba pri XAudio2.
  • Stereo: Základné nastavenie, zvuk nebude rozšírený.
  • Quadrafonic: Rozšírenie na 4 reproduktory
  • Surround 5.1: Rozšírenie na 5.1 surround
  • Surround 7.1: Rozšírenie na 7.1 surround

 • Use a Winamp DSP plugin: Ak nevieš čo toto nastavenie robí, nechaj ho tak. (ak vieš tak mi to napíš :-D pozn. autora) (Momentálne nefunkčné na Linuxe)

ZeroSPU2


Tento plugin vytvoril zerofrog a tiež emuluje SPU2. ZeroSPU2 má nasledujúce nastavenia:
 • ZeroSPU2 má, rovnako ako SPU2-X synchronizáciu zvuku s obrazom. Na nastavenie tejto možnosti, otvor konfiguráciu ZeroSPU2 a zaškrtni správnu položku. Táto možnosť funguje najlepšie na Windows-e ale je prístupná aj na Linuxe.

 • Real time mode používa presnejšiu synchronizáciu pre hry ktoré vyžadujú čo najnižšiu latenciu.

 • Audio/video recording: Zaškrtni položku Recording, plugin nahrá počas hrania zvuk a uloží ho v súbore zerospu2.wav.

 • Mute: Vypne zvuk, čím zrýchli emuláciu.


Ovládače:


Tu máš na výber z 2 pluginov, Lilypad v0.10.0 a SSSPSX Pad v1.7.1.

Zvoľ SSSPSX Pad v1.7.1 a klikni na Configure.Uvidíš takéto okno (pre zväčšenie klikni):

[Image: attachment.php?aid=26077]

Stlačením Configure môžeš nastaviť SSSPSX Pad:
 • Kliknutím na meno tlačidla môžeš priradiť klávesu. Ak nechceš aby bola klávesa priradená určitému tlačidlu na ovládači, klikni na jeho meno a počkaj pokiaľ "Timeout: " klesne na 0. Potom sa zmení Timeout na NONE čo značí že tlačidlu nie je priradená žiadna klávesa.

 • Kliknutím na záložky PAD1/PAD2 v ľavom hornom rohu, meníš ktorý ovládač chceš nastavovať.

 • SSSPSX Pad podporuje aj analógové páčky. Osi páčok môžeš nastaviť kliknutím na "LX,LY,RX,RY". LX – Ľavá páčka, osa X, LY – Ľavá páčka, osa Y, RX – Pravá páčka, osa X, RY – Pravá páčka, osa Y

 • R3 a L3 sa nachádzajú na originálnom ovládači ku PS2 po stlačení páčok smerom nadol, R pre pravú páčku a L pre ľavú.

Zvoľ Lilypad v0.10.0 a klikni na Configure.


Uvidíš takéto okno (pre zväčšenie klikni):

[Image: attachment.php?aid=26075]
 • Lilypad je pokročilí plugin ktorý podporuje klávesnice, myši, herné ovládače a XBOX360 ovládače. Taktiež obsahuje aj niekoľko užitočných hackov ako ESC hack alebo Disable Screensaver (Vypnutie šetriča obrazovky).

 • Pre detailný popis každého nastavenia a ako správne nakonfigurovať plugin navštív oficiálnu tému TU. Odtiaľ môžeš rovno stiahnuť aj najnovšiu verziu pluginu Smile

Cdvdrom:


Vo väčšine prípadov bude najjednoduchšie spúšťať zálohované hry cez vstavaný ISO loader zvolením CDVD –> ISO, a pod ISO Selector zvoliť iso obraz hry alebo stlačením Browse, iso obraz pridať.

Ak však chceš hrať hru z DVD alebo vytvoriť iso zálohu, zvoľ CDVD –> Plugin, čím sa použije plugin nastavený v Plugin/BIOS selector-e.
V základe obsahuje PCSX2 Gigaherz's CDVD v0.8.0, Linuz Iso CDVD v0.9.0 a CDVDnull v0.6.0.

Zvoľ Gigaherz CDVD v0.7.0 a klikni na configure.

 • Veľmi jednoduchý plugin, proste si zvoľ písmeno mechaniky v ktorej sa nachádza DVD s hrou, čím priamo spustíš PS2 hru ktorú si vložil do mechaniky

 • Tento plugin, ako jediný aspoň čiastočne podporuje výmenu diskov. Ak máš problémy v hre ktorá vyžaduje výmenu disku, skús použiť tento plugin!

Zvoľ Linuz Iso CDVD v0.9.0 a klikni na configure.

 • Okrem toho že spúšťa iso zálohy hier, dokáže tento plugin aj komprimovať samotné iso zálohy na šetrenie miesta na harddisku.

 • Klikni na Select Iso a vyber si zálohu hry ktorú chceš spustiť/komprimovať. Po tom čo si si vybral požadovanú zálohu môžeš buď zavrieť okno aby si mohol hru spustiť alebo stlačiť "Compress Iso" pre skomprimovanie zálohy. Ak si si vybral už predtým komprimovanú zálohu, stlačením "Decompress Iso" ju dekomprimuješ.

 • Pod "Compression Method" si môžeš zvoliť ".Z - compress faster", čo skomprimuje zálohu rýchlejšie, ale bude väčšia alebo si môžeš zvoliť ".BZ - compress better", čím zmenšíš veľkosť zálohy ale komprimácia potrvá dlhšie.

 • Pod Options môžeš zaškrtnúť/odškrtnúť položku "Enable Block Dump=>'block.dump'". Ak je zaškrtnuté, vytvorí sa súbor block.dump v koreňovej zložke PCSX2 (tam kde je pcsx2.exe) z hry ktorú si hral. Tento súbor slúži ako malá iso záloha, ktorá sa používa hlavne na testovanie. Uložia sa sem prečítane sektory z hry ktorú si hral, takže keď následne otvoríš tento súbor (použitím "select iso" v Linuz Iso CDVD) je možné hrať ju bez cd/dvd v mechanike alebo jej zálohy. Pozor však na to že ak sa hra pokúsi prečítať sektor ktorý v block.dump nie je uložený, hra prestane pracovať.

 • Pre uloženie zmien stlač OK.


CDVDnull v0.6.0


 • Toto je Null plugin ako GSnull, tzn. že nerobí vôbec nič. Nemá žiadne nastavenia (dôvod snáď netreba vysvetľovať).


Dev9:


Tu sú pluginy ktoré sa starajú o emuláciu HDD (hard disk drive) a ethernetu. Vo vydaní PCSX2 0.9.7 sa nachádza iba jeden plugin a to je Dev9null v0.5.0, čo je ďalší null plugin ktorý pracuje rovnako ako ostatne null pluginy.
Vo vývoji je aj nový Dev9 od Luigi__, volá sa MegaDev9, a aj keď je plugin stále v rannej fáze vývoja, vyzerá veľmi slubne. Zatiaľ dokáže čiastočne emulovať PS2 HDD. Stiahnuť ho môžeš tu.

Usb:


Tu sú pluginy ktoré sa starajú o emuláciu USB. Vo vydaní PCSX2 0.9.7 sa nachádza iba plugin USBnull v0.7.0, čo je ďalší null plugin.


Firewire:


Tu sú pluginy ktoré sa starajú o emuláciu Firewire portu. Vo vydaní PCSX2 0.9.7 sa nachádza iba plugin FWnull v0.6.0, čo je ďalší null plugin. Žiadne iné Firewire pluginy niesú momentálne vo vývoji.

BIOS (Basic Input Output System)


V tomto zozname nájdeš obraz BIOS-u, ak sa nachádza v zložke bios v koreňovom adresári. jediná LEGÁLNA cesta ako získať BIOS je dump-núť ho z tvojej VLASTNEJ Playstation 2 konzoly. NEPÝTAJTE sa na fórach PCSX2 kde ho zohnať, pretože je to proti pravidlám. Dôvod je ten že Sony má autorské práva na PS2 BIOS a to znamená že jeho šírenie je protizákonné, čo znamená že by sme sa mohli dostať do problémov ak by sa zistilo že nelegálne poskytujeme BIOS iným ľuďom. Ak sa BIOS nezobrazí v zozname aj keď je v správnej zložke, znamená to že NIEJE použiteľný.

Pozor: Doporučuje sa aby si mal pre BIOS novší ako SCPH-10000.bin všetky potrebné súbory (Popísane nižšie). Pravdepodobne budeš schopný spustiť BIOS alebo hry bez toho aby si ich mal, ale existuje šanca že budú mať dopad na kompatibilitu. Sú to súbory rom1.bin, rom2.bin, erom.bin a SCPH-XXXXX.nvm kde XXXXX je verzia tvojho BIOS-u (napr. SCPH-34004.nvm). Posledný súbor môže byť tiež vytvorený pomocou PCSX2 potom čo nastavíš tvoj BIOS (nastavíš časovú zónu, jazyk atď.) ale je lepšie ak máš tento súbor priamo skopírovaný z Playstation 2. Ešte raz NEPÝTAJ SA kde zohnať tieto súbory, nakoľko sú tiež súčasťou BIOS-u.

auMatt napísal vysvetlenie načo jednotlivé súbory slúžia:

auMatt Wrote:Prvá Japonská PS2 mala jeden samostatný BIOS, pričom DVD player atď. boli inštalované na memory karte.
PS2 ktoré prišli na trh neskôr mali DVD Player nainštalovaný na samostatnej ROM pamäti (EROM) ktorá je zakódovaná.
ROM1 je ďalšou súčasťou BIOS-u ktorá obsahuje pár ďalších vecí ako je ID pre rôzne verzie DVD Player-a atď.
ROM2 je to isté ale myslím že dostupné iba na Čínskych PS2.
Dúfam že pomohlo.

Nový Bios dumper je už k dispozícií, takže môžeš dump-núť PS2 Bios,ROM1,ROM2,EROM a NVM. Stiahnuť ho môžeš TU

Poznámka: Pre maximálnu kompatibilitu je doporučené aby si použil BIOS ktorý je iný ako SCPH10000.BIN čo je najstarší. To preto že s týmto BIOS-om sú problémy v emulácií memory karty a iných častí systému.

Ako získať BIOS z PS2: Navštív PS2Dev a fórum TU

Tak a týmto sme skončili z nastavovaním pluginov pre PCSX2

Plugin/BIOS selector; Záložka BIOS:


Tu sa nachádza rovnaké okno ako sa zobrazilo v Sprievodcovi Prvým nastavením a má rovnaké nastavenia, voľbu BIOS-u a voľbu z akej zložky sa majú dané BIOS-ové súbory načítať.

Plugin/BIOS selector; Záložka Folders.


Tu môžeš zmeniť kam sa bude ukladať tých pár súborov ktoré PCSX2 vytvorí. Odškrtnutím "Use default setting" sa sprístupní "Browse" pomocou ktorého nastavíš kam bude PCSX2 ukladať: Uložené pozície (nie herné ale tie vytvorené pomocou System=>Save states), a logy/dump-y hier.


Základné nastavenia


Ďalšie v poradí sú základné nastavenia PCSX2 ku ktorým sa pristupuje cez Config =>Emulation settings. Uvidíš takéto okno (pre zväčšenie klikni):

[Image: attachment.php?aid=26073]


Okno obsahuje 6 záložiek, EE/IOP, VUs, GS, GS Window, Speedhacks a Gamefixes. Začneme s EE/IOP.

Záložka EE/IOP:


EE/IOP znamená Emotion Engine / Input Output Processor čo sú základné hardwarové časti PS2. Dole sú popísané jednotlivé možnosti pre určený hardware:
 • Emotion Engine: Zvoľ "Recompiler" čím povolíš rekompiler pre Emotion Engine, a získaš veľmi kvalitnú rýchlosť emulácie. Rekompiler by mal byť používaný vždy nakoľko je kompatibilný takmer zo všetkým PS2 softwarom. Zvolením položky "Interpreter" sa použije veľmi pomalý Interpreter, ktorý je síce v niektorých prípadoch kompatibilnejší ako rekompiler ale väčšinou sa používa iba vývojármi emulátora na debugovanie.

 • IOP: Obsahuje rovnaké nastavenia ako vyššie uvedené ale ovplyvňuje Input Output Processor. Interpreter v tomto prípade nieje až taký pomalý ako v EE ale stále značne spomaľuje emuláciu.

 • Round mode: Udáva ako sa zaokrúhľujú desatinne čísla. Ak sa v hra niekde zasekáva, skús zmeniť hodnotu. Predvolené a najkompatibilnejšie nastavenie je Chop/Zero. Ak je povolené System => 'Enable Patches' automaticky sa zmení pre hry pri ktorých je známe že potrebujú inú hodnotu ako predvolenú.

 • Clamping mode: Tieto nastavenia idú od najrýchlejších po najpomalšie zhora nadol. Takže 'None' je najrýchlejší ale najmenej kompatibilný a 'Full' je najpomalší ale najkompatibilnejší. Predvolená hodnota je 'Normal' ktorá funguje vo väčšine hier bez výraznejšieho spomalenia. Ak je povolené System => 'Enable Patches' automaticky sa zmení pre hry pri ktorých je známe že potrebujú inú hodnotu ako predvolenú.

 • Flush to Zero: Znižuje kompatibilitu ale môže trocha zvýšiť rýchlosť emulácie Odporúča sa zapnúť.

 • Denormals are Zero: Zvyšuje výraznejšie rýchlosť emulácie a nemal by mať dopad na kompatibilitu.

 • Restore Defaults: Klikni pre obnovenie pôvodných nastavení (na Vista/Windows 7 zvýraznené ako hrubé písmo a na Windows XP ako zelené).

Záložka VUs:


VUs znamená Vector Units čo sú ko-procesory Playstation 2 ktoré pracujú súčasne s EE a IOP. Playstation 2 má 2 takéto ko-procesory a to VU0 a VU1. Nižšie sú popísané jednotlivé nastavenia:
 • VU0: Ako prvé máš na výber z 3 možností: Interpreter, microVU Recompiler a superVU Recompiler [legacy].

  • Interpreter: Zvolením bude PCSX2 používať Interpreter pre VU0, čo je jednak extrémne pomalá a taktiež nekompatibilná záležitosť Smile. Používa sa len na debugovanie a testovanie.

  • microVU Recompiler: Najnovší rekompiler pre Vector Units od cottonvibes. Toto nastavenie dosahuje vysokej kompatibility a rýchlosti. Odporúča sa používať.

  • superVU Recompiler [legacy]: Toto je starý rekompiler VU od zerofrog. Už sa ďalej aktívne nevyvíja (preto legacy), oproti microVU je dosť nekompatibilný, nestabilný ale vo väčšine prípadoch trošku rýchlejší. Mal by sa používať iba na zisťovanie chýb v novom rekompileri alebo v určitých prípadoch ak pracuje lepšie ako microVU.

 • VU1: To isté čo vyššie, iba sa to týka Vector Unit 1.

 • Round mode: To isté ako EE/IOP

 • Clamp mode: Tieto nastavenia idú od najrýchlejších po najpomalšie zhora nadol. Takže 'None' je najrýchlejší ale najmenej kompatibilný a 'Extra+Preserve sign' je najpomalší ale najkompatibilnejší. . Predvolená hodnota je 'Normal' ktorá funguje vo väčšine hier bez výraznejšieho spomalenia. Ak sa zobrazujú polygóny chybne, skús nastaviť na 'Extra+Preserve Sign'. Ak je povolené System => 'Enable Patches' automaticky sa zmení pre hry pri ktorých je známe že potrebujú inú hodnotu ako predvolenú.

 • Flush to Zero: Znižuje kompatibilitu ale trocha zvyšuje rýchlosť emulácie. Odporúča sa zapnúť.

 • Denormals are Zero: Nespôsobuje žiadne problémy a zvyšuje obrovsky rýchlosť.

 • Restore Defaults: Klikni pre obnovenie pôvodných nastavení (na Vista/Windows 7 zvýraznené ako hrubé písmo a na Windows XP ako zelené).

Záložka GS:


GS je skratka pre Graphics Synthesizer ktorý je zodpovedný (okrem iného) za vykresľovanie grafiky na Playstation 2. Nižšie sú popísané jednotlivé nastavenia:

 • Framelimiter: Nastavenia v tejto skupine rôzne ovplyvňujú FPS.

  • Disable Framelimiter: Zaškrtnutím tohto nastavenia sa budú ignorovať všetky nižšie uvedené nastavenia a PCSX2 využije PC na maximum aby mohol emulovať hru ako najrýchlejšie dokáže. Zapnúť/vypnúť toto nastavenie môžeš počas hrania stlačením F4.

  • Base Framerate Adjust: Tu môžeš v percentách určiť základný framerate. Ak necháš pre NTSC a PAL základné nastavenia (60 a 50 fps), 100% by znamenalo 60 FPS pre NTSC a 50 FPS pre PAL, 110% bude 66 FPS a 55 FPS atď. Framelimiter bude obmedzovať FPS hier na tieto hodnoty. Nastavením na viac ako 100% Nespôsobí akékoľvek zrýchlenie emulácie, odporúča sa nechať na 100%.

  • Slow Motion Adjust: Tu môžeš v percentách určiť koľko FPS pôjde hra pri spomalení. Percentá sa počítajú podľa Base Framerate-u určeného vyššie, takže 50% znamená polovicu rýchlosti Base Framerate-u. Pomocou kláves Shift+Tab prepínaš v hre zapnutie/vypnutie spomalenia (zatiaľ nefunguje)

  • Turbo Adjust: Rovnaké ako Slow Motion ale aktivuje sa iba ak je spustený Turbo mód. Prepínaš v hre pomocou klávesy Tab.

  • NTSC Framerate: Nastavuje FPS pre NTSC hry. Základná (a normálna) rýchlosť pre NTSC je 59.94 FPS, ale môžeš si FPS nastaviť ako chceš a kombinovať s nastaveniami vyššie uvedenými. Pozn.: Nastavením na nižšiu hodnotu môžeš zrýchliť niektoré hry ale zníži sa tým kompatibilita.

  • PAL Framerate Nastavuje FPS pre PAL hry. Základná (a normálna) rýchlosť pre PAL je 50 FPS, ale môžeš si FPS nastaviť ako chceš a kombinovať s nastaveniami vyššie uvedenými. Pozn.: Nastavením na nižšiu hodnotu môžeš zrýchliť niektoré hry ale zníži sa tým kompatibilita.

 • Frame Skipping: Nastavenia v tejto skupine ovplyvňujú to ako pracuje preskakovanie snímkov, čím sa preskočí niekoľko snímkov a hry vyzerajú plynulejšie aj keď nebežia plnou rýchlosťou (50/59.94 FPS). Toto nastavenie môže a v niektorých hrách aj spôsobuje sekanie, blikanie a iné abnormálne správanie hry. Stlačením Shift+F4 môžeš toto nastavenie počas hry zapínať a vypínať

  • Disabled: Ak je zaškrtnúté, vypne sa Frame Skipping, odporúča sa ak ti hra beží plnou rýchlosťou.

  • Skip when on Turbo only: Ak je zaškrtnuté, povolí Frame Skipping iba ak je zapnutý Turbo mód.

  • Constant Skipping: Ak je zaškrtnuté, povolí Frame Skipping vždy.

  • Frames to Draw: Určí koľko snímkov sa má vykresliť pred preskočením.

  • Frames to Skip: Určí koľko snímkov sa preskočí.


 • Use Synchronized MTGS: Zaškrtnutím sa použije iný mód MTGS. VEEEEĽMI pomalé, určené len pre testovacie účely.

 • Disable all GS output: Vypne akýkoľvek grafický výstup. Určené na testovanie rýchlosti jadra PCSX2 a debugovanie.

Záložka GS Window:


Tu môžeš nastaviť rôzne aspekty video výstupu PCSX2. Nižšie sú popísané jednotlivé nastavenia:

 • Apect Ratio: Máš na výber Fit to Window/Screen čím sa roztiahne hra tak aby video sedelo na obrazovku, standard (4:3) čím sa nastaví pomer strán na 4:3 alebo Widescreen (16:9) čím sa nastaví pomer strán na 16:9. Pozor: Hra síce bude zobrazená tak ako si si nastavil, tým sa ale deformuje pôvodný obraz. Pre správne nastavenie širokouhlého obrazu, by si mal nastaviť pomer strán 16:9 v samotnej hre (ak hra podporuje takéto zobrazenie).

 • Custom window size: Tu nastavíš aké rozlíšenie má mať okno s hrou.

 • Disable window resize border: When checked, removes the border used for resizing from the video window.

 • Always hide mouse cursor: Ak je zaškrtnuté, kurzor myši nebude vidieť ak sa dostane do okna s hrou.

 • Hide window on suspend: Ak je zaškrtnuté, pri každom zastavení sa okno s hrou schová.

 • Default to fullscreen mode on open: Ak je zaškrtnuté, PCSX2 sa spustí vo fullscreen móde. Späť do malého okna sa dostaneš stlačením Alt+Enter.

 • Use exclusive fullscreen mode (if available): Ak je zaškrtnuté, použije sa iná zobrazovacia metóda ktorá je vhodnejšia pre staré CRT monitory a grafické karty. Toto nastavenie sa NEODPORÚČA zapnúť keďže spôsobuje pretečenia pamäte a/alebo náhodné pády pri prepínaní medzi oknom a fullscreen módom a naopak.

 • Wait for vsync on refresh: Ak je zaškrtnuté, PCSX2 použije vsync čo zníži trhanie obrazu ale taktiež veľmi aj FPS. Použije sa len pri fullscreen móde a nemusí fungovať pri všetých GS pluginoch.

Záložka Speed Hacks:


Speed hack-y sú rôzne techniky používané na zrýchlenie emulácie na úkor presnosti. Každé z týchto nastavení môžu a budú spôsobovať chyby, pády a iné neočakávané správanie takže ich používaj opatrne! Taktiež daj pozor na to že ovplyvňujú iba niektoré hry, takže v niektorých hrách nemusíš emuláciu vôbec zrýchliť.
 • Enable speedhacks: Zaškrtni/odškrtni pre rýchle zapínanie/vypínanie všetkých nižšie uvedených hackov.

 • Emotion Engine (EE) Cyclerate: Tento hack zvyšuje čas potrebný na emuláciu vykonávanej operácie, čím zníži nároky na CPU. Všetky možnosti okrem Default spôsobujú chyby v hrách, začnú sekať alebo môžu preskakovať snímky.

  • Default Cycle Rate - Slider Level 1: Toto nieje hack, toto nastavenie bude emulovať EE v normálnej rýchlosti.

  • Slider Level 2: Redukuje počet EE cyklov o 33%. Stredné zrýchlenie, malý dopad na kompatibilitu.

  • Slider Level 3: Redukuje počet EE cyklov o 50%. Veľké zrýchlenie, istý dopad na kompatibilitu. Taktiež môže spôsobiť sekanie zvuku vo videách.


 • VU Cycle Stealing: Tento hack zvyšuje počet cyklov ktoré Vector Unit (VU) „ukradne“ od Emotion Engine (EE). Tento hack v niektorých hrách spôsobuje nesprávne zobrazenie FPS (hlavne pri vyšších hodnotách), blikanie obrazu, spomalenia a iné chyby.

  • Slider Level 0: Vypne VU cycle stealing.

  • Slider Level 1: Malé zrýchlenie emulácie, moc neovplyvňuje kompatibilitu.

  • Slider Level 2: Velké zrýchlenie emulácie, trocha ovplyvňuje kompatibilitu.

  • Slider Level 3: Oproti Level 2 malé zrýchlenie emulácie a obrovský dopad na kompatibilitu. Pre väčšinu hier bude spôsobovať spomalenia, grafické chyby a blikanie obrazu len pri malom zrýchlení oproti Level 2. Odporúča sa používať iba pre pár vybraných hier ktoré s týmto hackom fungujú dobre.


 • Other Hacks: Rôzne hacky z rôznym využitím.

  • Enable INTC Spin detection: Tento hack využíva skratku v situácií keď hry vykonávajú cyklus „ničnerobenia“ (čakania), pre detailné vysvetlenie pozri popis. Na rozdiel od toho aby vykonával cyklus „ničnerobenia“ emulátor preskočí na jeho koniec a pokračuje odtiaľ. V niektorých hrách sa týmto dosahuje obrovské zrýchlenie. Veľmi bezpečný hack s takmer žiadnym dopadom na kompatibilitu, odporúča sa zapnúť.

  • Enable Wait Loop detection: Podobná metóda ako vyššie uvedená, pre detailné vysvetlenie pozri popis. Mierne zrýchlenie so žiadnym známym dopadom na kompatibilitu, odporúča sa.

  • Enable fast CDVD: Zníži čas načítania zvolením rýchlejšieho prístupu k disku. Pozri HDLoader compatibility list pre hry ktoré s týmto hackom NEBUDU pracovať správne (zvyčajne označené ako needing mode 1 alebo slow DVD). Neodporúča sa zapínať nakoľko s týmto hackom veľa hier nefunguje.


 • microVU Hacks: Tieto hacky sú prístupne len ak je zvolený ako rekompiler microVU v záložke VU okna Emulation settings. Ak je zvoľené superVU, tieto hacky nebudú aktívne.

  • mVU flag hack: V popise je detailne uvedené ako tento hack pracuje. Zrýchli emuláciu a nemá takmer žiadny dopad na kompatibilitu, odporúča sa zapnúť.

  • mVU block hack: V popise je detailne uvedené ako tento hack pracuje. Zrýchli emuláciu a nemá takmer žiadny dopad na kompatibilitu.

  • mVU Min/Max hack: V popise je detailne uvedené ako tento hack pracuje. Malé zrýchlenie, má dopad na kompatibilitu.


 • Restore defaults: Kliknutím nastavíš všetky hacky na predvolené možnosti (čím sa v podstate vypnú).

Záložka Game fixes:


Ako napovedá názov, sú to špeciálne opravy pre hry ktoré sa z niakeho dôvodu správajú inak ako by mali a potrebujú špeciálne emulačné postupy. Tieto v podstate hacky sú len dočasné, časom budú vložené do samotného emulátora. Ak je v System povolené 'Enable Patches' automaticky sa množstvo z týchto patchov použijú automaticky.

 • VU Add hack: Tento hack je potrebný pretože PS2 nesplňuje IEEE normy pre čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou.
  Povoľuj iba pre 'Star Ocean 3','Valkyrie Profile 2' a 'Radiata Stories'.

 • VU Clip Flag Hack: Tento hack je potrebný len ak je ako rekompiler zvolený superVU. Potrebné pre Persona sériu.

 • FPU Compare Hack: Tento hack je potrebný kvôli limitovanému rozsahu čísel s plávajúcou desatinnou čiarkou definovaných normou IEEE ktorú ale PS2 nespĺňa. Povoľ iba pre 'Digimon Rumble Arena 2'.

 • FPU Multiply Hack: Potrebné pre hru 'Tales of Destiny'.

 • FPU Negative Div Hack: Potrebné pre Gundam hry, opravuje kameru.

 • VU GXkick Hack: Pridáva väčšie zdržanie pre VU XGkick inštrukcie. Potrebné pre 'Erementar Gerad'.

 • FFX videos fix: Vyprázdni GIF pred tým než IOU vykoná svoju prácu. Opravuje problémy so šedou vrstvou vo Final Fantasy X videách. (dikes Tsbook Wink)

 • EE timing Hack: Viacúčelový hack. Pomáha v: 'Digital Devil Saga', 'SSX', 'Resident Evil: Dead Aim'.

 • Skip MPEG Hack: Používa sa na preskočenie intro videí ktoré spôsobujú zamrznutie hier

 • OPH flag Hack: Potrebné pre 'Bleach Blade Battler', 'Growlancer' II a III a 'Wizardry'

Rôzne


Teraz ostáva iba popísať čo robia ostatné položky:

 • System =>Boot CD/DVD (full): Emulátor spustí obraz hry ktorý si si nastavil v CDVD plugine (alebo vstavanom ISO selectore) alebo ak si si nevybral žiadny obraz pomocou pluginu, spustí prehliadač súborov kde si môžeš vybrať konkrétny obraz hry. Ak používaš Gigaherz CDVD plugin automaticky spustí CD/DVD vo vybranej mechanike. 'full' mód ide najprv cez BIOS intro rovnako ako klasická PS2. Používaj na hry ktoré majú jazyky iné ako angličtina alebo na hry ktoré majú ochranu proti kopírovaniu.

 • System =>Boot CD/DVD (fast): To isté čo full iba preskočí BIOS intro a spustí rovno hru.

 • System =>Run ELF...: Týmto spustíš napr. demá ktoré sú takmer vždy s príponou .elf.

 • System =>Suspend/Resume: Používa sa na zastavenie a spustenie emulácie kedykoľvek počas hrania.

 • System =>Load State/Save State: Používa sa na načítanie/uloženie save state-ov počas hrania hry. Pomocou „Other“ si zvolíš iné názvy save state-ov ako tie čo používa PCSX2 ako predvolené.

 • System =>Check/Uncheck Enable Patches: Nastavenie povolí/zakáže game patche. Patche majú rôzne využitia, od preskakovania videí ktoré ešte niesú správne emulované a spôsobili by zaseknutie hry po viac pokročilé. Zaškrtnutie tiež povolí špeciálne nastavenia a game fixy (popísane vyššie) pre konkrétne hry, ktoré ich potrebujú.

 • System => Povoliť/zakázať Enable Cheats: Povolí/zakáže cheaty. Pracujú rovnako ako patche len sú načítane zo zložky Cheats. Na fóre sa nachádzajú rôzne návody ako takéto cheaty vytvotiť.

 • System =>Povoliť/zakázať Enable Host Filesystem: Táto položka povolí/zakáže Host Filesystem pre PCSX2. Používa sa hlavne pre demá a homebrew.

 • System =>Shutdown: Zastaví práve spustenú hru a reštartuje emulátor.

 • System =>Exit: Vypne emulátor

 • CDVD =>
  • Iso Selector: Jedná sa o vstavaný ISO loader PCSX2, pričom nepoužíva žiadny CDVD plugin. Môžeš si vybrať a spustiť akýkoľvek obraz hry ktorý PCSX2 podporuje (napr. .ISO) kliknutím na Browse. Uloží sa sem aj zoznam nedávno hraných hier.
  • Plugin Menu-Plugin Settings: Zobrazí ktorý CDVD plugin si si zvolil a umožní ti nastaviť ho odtiaľ (nemusíš otvárať Plugin/BIOS Selector).
  • ISO-Plugin-No Disc: Toto menu nastavuje odkiaľ bude PCSX2 načítať hry. Ak zvolíš ISO, použije sa vstavaný ISO loader. Ak zvolíš Plugin, použije sa plugin ktorý si si nastavil v Plugin/BIOS Selector. Ak zvolíš No Disc, hra sa nenačíta a PCSX2 nabootuje do BIOS-u.

 • Config =>
  • Emulation Settings: Otvorí okno s nastaveniami emulátora ktoré sme si popísali na začiatku.

  • Memory cards: Otvorí správcu memory kariet.

  • Kliknutím na Browse si môžeš vybrať vlastnú zložku z ktorej sa budú memory karty načítať.

  • Zvolením akejkoľvek memory karty sa sprístupnia položky Delete a Disable, ktorými mažeš alebo vypínaš konkrétnu kartu.

  • Enable Multitap on Port 1: Povolí Multitap pre až 4 memory karty. Zatiaľ sa na tom pracuje (ešte nefunguje správne).

  • Enable Multitap on Port 2: To isté len pre Port 2.

  • Auto-Eject Memcards when loading save states: Popis je v GUI, odporúča sa povoliť.


 • Video (GS)/Audio (SPU2)/Controllers (PAD)/Dev9/USB/Firewire =>Plugin Settings: Otvorí okno s nastaveniami pre konkrétny plugin (Video/Audio/Pad/Dev9/USB/Firewire)

 • Patches: Otvorí prehliadač patchov. V 0.9.7 beta zatiaľ neprístupné.

 • Multitap 1: Povolí Multitap 1. V 0.9.7 beta zatiaľ neprístupné.

 • Multitap 2: Povolí Multitap 2. V 0.9.7 beta zatiaľ neprístupné.

 • Clear all Settings: Obnoví všetky nastavenia, vráti ich do pôvodných hodnôt a spustí okno s prvou konfiguráciou (ako keď prvý krát spustíš PCSX2).


 • Misc =>
  • Check/Uncheck Show Console: Toto nastavenie povolí/zakáže okno (konzolu) ktoré sa objaví za hlavným oknom PCSX2 a je používané hlavne na debugovanie a testovanie. V tomto okne sa zobrazujú rôzne správy ktoré ti pomôžu identifikovať problémy alebo ak máš spustenú hru, uvidíš čo v akom okamžiku emulátor robí. Červený text sú chybové hlášky a žltý text sú varovania.

  • Print cdvd info: Ak je zaškrtnuté, zobrazia sa v konzole informácie o CD/DVD ktoré je používané. Používa sa na debugovanie.

 • About: Okno s informáciami o autoroch a poďakovanie.


Ak máš aj po prečítaní tohto manuálu problémy, navštív diskusné fórum a členovia ti radi poradia

Späť na začiatok

Tak a to je všetko! Dúfam že som pomohol nováčikom ktorý ešte z PCSX2 nemajú skúsenosť a aj ľuďom ktorý sa radi pohrajú z nastaveniami aby im išlo viac hier.

Ďakujem Gigahertz za to že prišiel na to ako sfunkčniť index vo Firefoxe Smile
Veľká vďaka kamarátovi Regulus za pozadie, skripty pre smajlov a za jeho pomoc Smile
Ďakujem Razor Blade pre opravu krajov obrázkov
Ďakujem crushtest za opravu problémov vo Firefoxe a za jeho návrhy
Ďakujem Nachbrenner za jeho návrhy a dodatočnú pomoc
Ďakujem Falcon4ever za pomoc z XHTML validáciou
Ďakujem rama za vysvetlenie niektorých vecí.

Vytvoril Bositman.
Preložil hellrider881.

P.S Ak sa v návode nachádzajú chyby alebo som niečo zle preložil, napíšte mi PM a ja to opravím Smile
Reply

Sponsored links

Users browsing this thread: 1 Guest(s)