Službeni vodič na hrvatskom jeziku : PCSX2 0.9.6
#1
Information 
U ovome vodiču nastojati ću objasniti kako pravilo podesiti PCSX2, i dati neke napomene kako pokretati igre. Dakle, slijedi u koracima:

1) Preuzmite novi PCSX2 v0.9.6 OVDJE
2) otvorite arhivu, te raspakirajte njen sadržaj u mapu(npr. C:\PCSX2)
3) pokrenite pcsx2.exe koji se nalazi u mapi koju ste kreirali u prethodnom koraku.

Za linux korinike

Preuzmite binarnu verziju OVDJE ili izvornu verziju na stranici GoogleCode-a. Kako bi se kompajlirao izvor, pratite korake u dijelu "checkout", te potom idite u mapu PCSX2, te upišite "sh build.sh all". Svi pluginovi zajedno sa PCSX2-om će biti kompajliranu u bin mapu.
Potrebno je imati instalirano slijedeće: gtk2, opengl, libbz2, libjpeg, glew-dev, libxxf86vm-dev, x11proto-xf86vidmodeautomake i autoconf (verzija 1.9 ili novija) Nvidia Cg-Toolkit, libasound-dev, joystick.

Pluginovi dostupni za Linux su: ZeroGS OpenGL, ZeroSPU2, PeopsSPU2, ZeroPad, EFP Iso, EFP Polling i Linuz Iso


Sadržaj
 1. Plugin Konfiguracija
 2. BIOS konfiguracija
 3. CPU konfiguracija
 4. Konfiguracija zakrpa za igre
 5. Konfiguracija trikova za brzinu
 6. Napredna konfiguracija
 7. Ostale opcije

Konfiguriranje PCSX2


Nova VTLB verzija PCSX2-ke je zamijenila dvije starije verzije, ali imajte na umu da save datoteke stvorene starijom verzijom neće biti kompatibilne sa novijom verzijom.

Ovo je glavno GUI sučelje (eng. Graphical User Interface) PCSX2-ke. Ovdje se mogu mijenjati postavke ili korišteni pluginovi prema potrebi.
Idite u Config => Configure kako biste počeli konfigurirati PCSX2. Slijedi ekran poput ovoga: (klik za veću sliku):

[Image: attachment.php?aid=20458]

Prvo što se može podesiti su Set Plugins Directory te Set Bios Directory, kako bi se promijenila mapa iz koje se učitavaju u PCSX2 pluginovi i BIOS.
Ako ne koristite početne postavke mapa (/plugins i /bios) morate podesiti odredišta ovim opcijama.
Gumbi Configuration,Test i About ispod svakog od pluginova se koriste za konfiguraciju, testiranje (nepotrebno, jer čim se u plugin nalazi u popisu, znači da je s njime sve u redu) i prikaz informacija o određenom pluginu.

Slijedi konkretna konfiguracija pluginova:

Grafika:


Koju verziju pixel shadera i DirectX-a podržava Vaša grafička kartica?

Posjetite ovaj link (zahvala Nachbrenner-u)

Za sada, moći ćete koristiti ZeroGS v0.97.1 plugin, koji je novi grafički plugin za DirectX 9 koji zahtijeva grafičku karticu koja podržava pixel shaders 2.0 da bi ispravno radio.

GSdx v0.1.14 je DirectX 9 i DirectX 10 plugin izrađen od Gabest-a koji je nedavno bio uvelike poboljšan kako u brzini, tako i u kvaliteti slike. Zahtijeva pixel shaders 2.0 i SSE2 kako bi radio, te Windows Vistu sa DirectX 10 kompatibilnom grafičkom karticom za DirectX10 način rada. Oba plugina su uključena u posljednje izdanje - PCSX2 0.9.6

Odaberite GSdx v0.1.14 i pritisnite Configure tipku.

 • Kao prvo, GSdx dolazi u 3 verzije: SSE2, SSSE3 i SSE4. Samo ako Vaš prcesor podržava ove setove naredbi, koristite prikladnu verziju, jer će biti brže izvođenje programa. Ako nemate potrebnu verziju procesora, događati će Vam se učestala rušenja emulatora.
  SSE2 procesori: Provjerite ovdje
  SSSE3 procesori: Provjerite ovdje
  SSE4 procesori: Intel Core 2 Duo Penryn serija, znači E7xxx i E8xxx modeli za dvojezgrene, odnosno Q9xxx modeli za četverojezgrene procesore.

 • Kako biste koristili DirectX10 način rada, morate imati Windows Vistu sa grafičkom karticom koja podržava DirectX10 (provjerite na prethodnom linku)

 • Razlučivost (rezolucija): u ovome izborniku možete odabrati "Windowed" ako želite da se GSdx izvršava u prozoru, ili odaberite razlučivost/frekvenciju osvježavanja (refresh rate) ako želite raditi u prikazu preko cijelog ekrana (full-screen).

 • Renderer: ovdje možete odabrati način na koji će se vršiti obrada slike.

  Odabirom "Direct3D9 (Hardware)", GSdx će koristiti Direct3D mogućnosti Vaše grafičke kartice, poboljšavajući uvelike brzinu emulacije.

  Odabirom "Direct3D10 (Hardware)" (mogućnost odabira samo ako imate Windows Vistu sa DIrectX 10 kompatibilnom grafičkom karticom), GSdx će koristiti Direct3D10 način rada koji je najčešće najbrži način rada, a ponekad i kompatibilniji od ostalih. Preporuča se ako ga podržava Vaš sustav.

  Odabirom "Direct3D9 (software)" GSdx će koristiti svoj ugrađeni softverski renderer, što znači da grafička kartica neće biti korištena, ali će zato sav teret obrade pasti na Vaš procesor processor. Brzina emulacije će biti smanjena, ali je zato kompatibilnost najveća. Preporuča se ukoliko naiđete na grafičke poteškoće sa Direct3D rendererom.

  Odabirom "Direct3D9 (null)","Null (software)" ili "Null (null)" plugin ne bude radio ništa (ne bude slike na ekranu). Koristite ga samo ako želite npr. slušati glazbu, s obzirom da u ovome načinu rada brzina izvođenja nadmašuje sve ostale.

 • Shader: Here you will be able to choose between 2 options,if your graphics card doesn't support some of the modes,they will not show up in the drop-down list:

  Pixel Shader 2.0: koristiti će se Pixel Shaders v2.0, poboljšavajući grafiku

  Pixel Shader 3.0: koristiti će se Pixel Shaders v3.0, poboljšavajući grafiku. Preporuča se svima koji imaju grafičke kartice koje podržavaju pixel shaders 3.0. Brzo i kompatibilno.

  Napomena: kada koristite Direct3D10 način rada, ova opcija biti će nedostupna, jer GSdx tada koristi Pixel Shaders 4, a što se ne može promijeniti

 • Interlacing: možete birati između None (ništa) i 6 drugih interlacing tehnika, koje se koriste kako bi se riješilo podrhtavanje ekrana.
  U zagradama je napisano koji efekt se dobije, i kakvi je eventualni nedostatak (npr. FPS se prepolovi u blend-u) svake od navedenih opcija.
  Tijekom igranja sa tipkom F5 se može mijenjati te načine rada.

 • Odnos stranica (F6): Odaberite stretch kako bi se rastegnuo ekran radi eliminiranja crnih okvira, 4:3 za normalni prikaz, a 16:9 za široki ekran.
  Tijekom igranja sa tipkom F6 se može mijenjati te načine prikaza.

 • D3D interna rezolucija: možete odrediti specifičnu rezoluciju za prikaz igre!
  Na ovaj način, ako je Vaše računalo dovoljno snažno (prvenstveno se ovo odnosi na Vašu grafičku karticu), možete igrati PS2 igre u kvalitetnijim rezolucijama, čineči sliku oštrijom i detaljnijom.
  Imajte na umu da što je veća rezolucija, to je veće opterećenje na plugin, odnosno na Vaše računalo, što će za posljedicu imati sporiji rad emulatora.

 • Native (prirodno): ako se odabere ova opcija, plugin će prikaz vršiti prema rezoluciji PS2-ke (zato D3D interna rezolucija postaje nedostupna)

 • SW rend. threads: ova opcija je upotrebljiva samo ako ste za prikaz odabrali softverski rendering. Ovdje možede odabrati koliko procesa će GSdx koristiti za stvaranje slike, kako bi se iskoristila prednost višejezgrenih procesora (odaberite 4 ako imate 4-jezgreni procesor). Veliki dobitak na brzini kod procesora sa 2 ili više jezgri.

 • NLOOP 0 hack: ovo rješava neke probleme kod igre Final Fantasy X. Radi se o veoma specifičnoj naredbi koja bi se trebala koristiti ISKLJUČIVO ZA Final Fantasy X.
  Moguće je odabrati i treće stanje (siva kvačica), što znači da će plugin sam odabrati da li je potreban ovaj način rada ili ne.

 • Enable tv-out: odabirom ove opcije ako Vaša grafička kartica ima TV-izlaz, slika iz GSdx9 ekrana će biti prikazana na televizoru.

 • Texture filtering: kada je uključena ova opcija, sve 2D i 3D na ekranu će biti preciznije filtrirano, poboljšavajući prikaz. Kada je siva kvačica, samo 3D će biti poboljšan. Imajte na umu da ovo može prouzrokovati poteškoće u radu i povećava se napor na grafičku karticu.

 • Movie Capture: ovo je skrivena (Tongue) opcija. Pritiskom na F12 tijekom rada u PCSX2 sa GSdx opcijom, pojaviti će se poruka. U prvom polju odredite gdje će plugin spremati video materijal, te upišite i naziv datoteke. U drugom polju možete odabrati metodu kompresije poput DivX ili "Uncompressed" što neće vršiti kompresiju. Ako odaberete kompresiju pomoću nekog codec-a, moći ćete mijenjati njegove postavke "Config" tipkom. U popisu se nalaze samo oni codeci koji su instalirani na Vašem računalu.
  Pritisnite F12 ponovno kako biste prekinuli snimanje. Video materijal će automatski biti ubrzan na 100% brzine radi kvalitete pregledavanja Smile

 • Pritisnite OK kako biste spremili promjene i vratili se na glavni ekran konfiguracije

Odaberite ZeroGS v0.97.1 i pritisnite Configure tipku.

 • ZeroGS je novi DirectX 9 plugin razvijan od strane ZeroFrog-a te je namijenjem modernim grafičkim karticama koje podržavaju pixel shaders 2.0 ili veće. Ako vaša grafička kartica to ne podržava, dobiti ćete poruku "Error opening gs plugin" te će se pcsx2 ugasiti.

 • Interlance Enable: kada je ovo uključeno, neki problemi mogu biti riješeni (podrhtavanje slike), ali neke igre izgledaju bolje kada je ova opcija isključena. Tijekom igranja može se uključiti/isključiti pomoću tipke F5.

 • Bilinear Filtering: kada je ovo uključeno, plugin će filtrirati prikaz, izglađujući rubove. Ovo će jako usporiti emulator, osim ako posjedujete veoma snažnu grafičku karticu. Tijekom igranja može se mijejnati pomoću tipke "shift" i F5. Postoje 2 načina bilinearnog filtriranja: normalni bf i forced bf. Ponekad će igre same reći GS-u da renderira teksture uzorkovanjem točaka (eng. point sampling), a ne linearnim uzorkovanjem. U normal bf opciji, ZeroGS će slušati zahtjeve igara. U forced bf opciji, ZeroGS će prikazati sve bilinearnim filtriranjem. Forced bf može prikazati neželjene artefakte na rubovima tekstura u nekim igrama, tako da pripazite sa ovim odabirom. Međutim, u većini slučajeva, forced bf će rezultirati glađim prijelazima tesktura.

 • Anti-aliasing: možete odabrati razinu anti-aliasing-a koju želite koristiti, kako bi se dobili glađi rubovi. Tijekom igranja može se mijejnati tipkom F6. Imajte na umu da ovo utječe na performanse emulatora.

  None: neće biti korišteni anti-aliasing
  2x: dvostruki anti-aliasing
  4x: četverostruki anti-aliasing
  8x: osmerostruki anti-aliasing
  16x: šesnaesterostruki anti-aliasing

 • Wireframe rendering: kada je uključena opcioja, plugin će generirati sliku u tzv. wireframe-u, pa će izlazna slika biti samo nekoliko poligona tu i tamo Wink
  Ovo se može mijenjati tijekom igranja pritiskom na "shift" i "F6".

 • Capture avi: može se spremiti snimak igre kao i kod GSdx plugina. Pritisnite "F7" i pojaviti će se ekran za odabir codec-a. Za sada je moguće korisiti samo XviD, jer ostali codeci ruše plugin. Nakon odabira, možete konfigurirati codec "Configure" tipkom. Pritisnite OK i snimanje će započeti. Pritisnite "F7" ponovno za zautsvaljanje snimanja. Video će biti spremljen u PCSX2 root mapu kao "zerogs.avi".

 • Save snapshots as BMPs(default is JPG): ako je ovo uključeno, sa "F8" možete snimiti sliku ekrana kao BMP slike, a ne JPG koja je zadana vrijednost. Spremljene slike se nalaze u mapi /snaps PCSX2-ke.

 • Fullscreen: ako je ova opcija uključena, plugin će prikazati sliku preko cijelog ekrana. Ako ste već u igri, pritisnite "alt" i "enter" za prikaz preko cijelog ekrana.

 • Widescreen: neke igre podržavaju widescreen ekran. Uključivanjem ove opcije, ZeroGS će autoamtski prilagoditi ekran na dimenziju 16:9.

 • Default Window Size: ovime odabirete početnu vrijednost veličine ekrana kada se pokreće ZeroGS. Opcije su različite rezolucije na koje može ekran biti prilagođen. Odabir ne utječe na brzinu emulatora.

 • Pritiskom na "shift" i "f7" može se prikazati ili sakriti prikaz FPS (sličica u sekundi).

ZeroGS Napredne Opcije

 • ZeroGS nudi nekoliko dodatnih opcija kako bi se prilagodio njegov rad. Ponekad igre koriste grafički engine na razne načine, te je ponekad za ZeroGS nemoguće predvidjeti kako treba emulirati GS (eng. Graphics Synthetizer) sustav. Neke opcije su u stanju pretvoriti igru iz ekrana na kojem su smetnje sa 2 FPS-a, u točno onakvo stanje kakvo bi bilo da se igra na PS2 konzoli sa 60 FPS-a.

 • Ako određeni set opcija radi vrlo dobor za neku igru, moguće ga je snimiti u patch datoteku tako da se svaki put učitavaju kada se ta igra pokreće. Ovo je od koristi kada želite neke opcije uključenima samo za određenu igru, bez da utječu na druge igre.

 • Svaki set opcija u ZeroGS-u ima jedinstveni ID. Kako bi se ispitao taj id, idite u ZeroGS konfiguraciju, odaberite određene opcije, te kliknite na Compute OR of IDS tipku. Uzmite generirani broj, te otvorite odgovarajuću pnach datoteku za igru (uobičajeno je to CRC.pnach). Zatim dodajte novu liniju zerogs=xxxxxxxx gdje su x-evi dobiveni id u prethodnom koraku.

Zvuk:
SPU2-X


Posljednji i najbolji plugin za zvuk u trenutku pisanja ovoga vodiča. U početku se temeljio na Gigaherz-ovom SPU2 te kasnije bio modificiran od Jake Stine-a (Air) iz PCSX2 ekipe.
Ovo je jedini SPU2 plugin koji podržava obradu efekata i Dolby zvuk, ako Vaša zvučna kartica ispravno dekodira dolby prologic.
 • Interpolation: ovdje možete izavrati jednu od tri opcije:
  1)Nearest: nema interpolacije, najbrži rezultat.
  2)Linear: preporučena opcija, radi se linearna interpolacija zvuka.
  3)Cubic: još jedna vrsta interpolacije, za sada ne radi, pa nemojte ovo odabirati.

 • Disable effects processing: ako je uključeno, efekti neće biti obrađivani, pa će kvaliteta zvuka biti lošija, ali brzina emulatora bude veća.

 • Module: ovdje možete odabrati jednu od četiri ponuđene opcije, a radi se o različitim načinima izlaza zvuka u Vašem računalu:
  1)No sound: nema zvuka, najbrža obrada emulatora.
  2)X Audio 2: ovo je preporučena opcija, radi bolje pod Windows Vistom, tako da korisnici Windowsa XP rađe biraju treću opciju.
  3)DirectSound: nešto lošije od X Audio 2, koristite ako radi bolje u Vašem slučaju.
  4)Wave out: ne preporuča se, odaberite rađe drugu ili treću opciju.

 • Latency: niža vrijednost znači kraće kašnjenje zvuka. Napomena: ako vrijednost bude premala, rezultat će biti pouketanje u zvuku, tako da se ovo treba podesiti na najmanju moguću vrijednost kod koje je zvuk normalan.

 • Disable Time-Stretching: ova opcija će onemogućiti opciju rastezanja zvuka koja održava sinhronizaciju između slike i zvuka, ali mogu se riješiti problemi pucketanja zvuka, ili druge greške prilikom reprodukcije zvuka. Emulator radi brže ako je onemogućeno.

 • Disable audio expansion: konfiguracijski dijalog objašnjava sve vezano uz što ova opcija radi.

 • Use a Winamp DSP plugin: ako ne znate što je ovaj plugin, onda ostavite ovu opciju takvom kakva je.

ZeroSPU2


Ovo je SPU2 plugin razvijan od strane zerofrog-a. ZeroSPU2 ima slijedeće sposobnosti:
 • ZeroSPU2 ima vrijeme zvuka isto kao i igra, nikada neće biti ubrzavanja ili usporavanja u odnosu na sliku. Pomaci u slici i zvuku su inače česti razlog rušenju igara.

 • ZeroSPU2 ima opciju usporavanja zvuka ako je igra spora. Bez ove opcije, zvuk će pucketati ili pucati, jer nema dovoljno paketa za zvuk. Drugi SPU2 pluginovi samo zahtijevaju više paketa od igre, što može uzrokovati njeno rušenje. Kako bi se oogućila ova opcija, idite u konfiguraciju plugina, i odaberite odgovarajuću opciju. Ova opcija radi najbolje u Windowsima, ali ova opcija je također implementirana i u Linux-u.

 • Audio/video recording - kada je ZeroGS učitan zajedno sa ZeroSPU2 pluginom, moguće je snimati video sa zvukom. Otvorite konfiguraciju plugina, i uključite opciju snimanja zvuka.

 • Mute: zvuk neće biti reproduciran, rezultirati će bržim izvođenjem emulatora.

PeopsSPU2


PEOPS SPU2 je solidan SPU2 plugin koji je u posljednje vrijeme doživio nekoliko nadogradnji. Neke igre s ovim pluginom rade bolje nego s drugima, no na VAma je da odaberete onaj koji u Vašoj konfiguraciji daje najbolje rezultate.
Pete mi je uštedio vrijeme uključivanjem detaljnog opisa svake postavke na svojem pluginu u uključenoj readme datoteci, stoga koristite tu datoteku kako biste pravilno konfigurirali ovaj plugin Smile


Prvi kontroler/Drugi kontroler:


Ovdje možete koristiti 2 plugina, Lilypad v0.9.9 i SSSPSX Pad v1.7.0

Odaberite SSSPSX Pad v1.7.0 i kliknite na Configure tipku.Otvoriti će se ekran poput ovoga (klik za veću sliku):

[Image: attachment.php?aid=20464]


Polje za drugi kontroler je višak, jer je moguće konfigurirati oba kontrolera iz bilo kojeg od dva navedena kontrolera kao opcije.

Kliknite na Configure da biste počeli podešavati SSSPSX Pad:
 • Ovdje kliknete na svaku tipku te definirate tipku na tipkovnici ili na Vašem gamepadu koja će predstavljati tu tipku. Ako želite obrisati postavku za određenu tipku, kliknite na nju, i čekajte da "Timeout" dođe do 0.

 • Karticama PAD1/PAD2 u gornjem lijevom kutu možete konfigurirati glavni ili pomoćni kontroler.

 • SSSPSX Pad podržava analogne kontrolere. Moguće je definirati analogne osi u "LX,LY,RX,RY" tipkama. LX (lijeva analogna X-os), LY (lijeva analogna Y-os), RX (desna analogna X-os), RY (desna analogna Y-os).

 • R3 i L3 tipke su tipke na analognim palicama PS2 kontrolera, R za desni, L za lijevi.

Odaberite Lilypad v0.9.9 i kliknite na Configure tipku.


Otvoriti će se ekran poput ovoga (klik za veću sliku):

[Image: attachment.php?aid=20462]
 • Lilypad je vrlo napredan ulazni plugin koji podržava tipkovnice, miševe, gamepadove i Xbox 360 gamepadove. Uključuje i praktične opcije za upotrebu sa PCSX2 poput ESC opcije ili opcije onemogućavanja čuvara ekrana (screensaver-a).

 • Za veoma detaljan opis svake postavke, te kako ga pravilno konfigurirati, posjetite službenu temu za ovaj plugin na forumu OVDJE. Tamo možete i preuzeti zadnju verziju plugina, ili na sekciji za preuzimanje pluginova Smile

Cdvdrom:


Ovdje možete odabrati koji plugin će biti odgovoran za čitanje Vaših CD-ova/DVD-ova ili slika medija (eng.images). Standardno, PCSX2 uključuje pluginove Gigaherz CDVD v0.7.0, Linuz Iso CDVD v0.8.0, CDVDnull v0.6.0 i PEOPS CDVD v1.3.0.
Napomena: stariji pluginovi poput CDVDbin ili CDVDdraft neće raditi sa PCSX2 v0.9.6 jer su zastarjeli.

Odaberite EFP Iso CDVD v0.6.0 i kliknite na tipku Configure

 • Ovdje možete kliknuti Browse tipku kako biste odabrali sliku (eng. image) koju će emulator pokretati. AKo to učinite, moći ćete pokretati tu sliku pomoću Run =>Execute i File => Run CD, s razlikom da sa Run =>Execute načinom budete vidjeli bios na početku, prije pokretanja igre (kao i kod PS2 konzole),a sa File => Run CD, preskačete bios uvod.

 • Show configure screen when starting emulation: kada je uključeno, EFP Iso konfiguracijski ekran će se pojaviti svaki put kada idete na File => Run CD ili Run => Execute, gdje ćete moći odabrati neku od slika na Vašem računalu. Ako nije uključeno, plugin će pokretati sliku koju ste u njemu zadnju odabrali.

 • Show configure screen when restarting emulation: slično kao i opcija iznad, ali sa resetiranjem.

 • Get from Disc: ovo će otvoriti novi ekran gdje ćete moći napraviti ISO (sliku) iz Vašeg PS2 diska.

  Source CD/DVD Device: ovdje odaberite cd/dvd slovnu oznaku u kojoj se nalazi PS2 disk iz kojeg želite napraviti ISO.

  Iso file: unesite putanju i nativ datoteke za novu ISO datoteku (ili pritisnite Browse, pa da ne tipkate nepotrebno).

  New file compression: možete odabrati način kompresije koju želite koristiti za novvu ISO datoteku. No compression ne bude radilo kompresiju, kompresije koje su označene "for speed" su brže, ali stvaraju slike veće veličine, dok su kompresije označene "for size" sporije, ali stvaraju slike manje veličine.

  Multiple files(all under 2GB): odaberite ovu opciju ako želite da Vaša slika bude podijeljena na nekoliko dijelova koji će biti ispod 2 GB svaki. Korisno ako Vaš čvrsti disk ne korsisti NTFS sustav particija, koji podržava veće veličine datoteka, ili ako želite podijeliti na dijelove radi spremanja na neki od medija.

  Na kraju, odaberite make file kako biste napravili sliku koju ste odabrali

 • Convert: ova opcija radi kompresiju ili dekompresiju slike.
  U novo ekranu, prvo odaberite sliku koju želite mijenjati..
  Zatim odaberite način kompresije (ili nekompresirano kako biste je dekompresirali) koji želite, te kliknite na Change file. Opcija Multiple files radi istu stvar prethodno opisanu u koraku prije.

Odaberite Linuz Iso CDVD v0.8.0 i kliknite na tipku Configure.

 • Ovaj plugin ima dodatnu mogućnost kompresiranja slika diska kako bi se uštedio prostor na Vašem čvrstom disku.

 • Odaberite Select Iso kako biste odabrali igru koju želite pokrenuti/kompresirati. Jednom kada ste odabrali sliku, možete ugasiti ekran kako biste ju koristili, ili kliknite na "Compress Iso" kako biste je kompresirali. AKo ste odabrali već kompresirnu sliku, možete ju dekompresirati pomoću "Decompress Iso".

 • Pod "Compression Method" možete odabrati: ".Z - compress faster", što znači da kompresija bude brža, ali konačna slika diska veća ili ".BZ - compress better", što će rezultirai sporijim kompresiranjem, ali i manjom slikom diska.

 • Pod opcijama možete uključiti/isključiti "Enable Block Dump=>'block.dump'". Kada je ovo uključeno, stvoriti će se datoteka block.dump u PCSX2 mapi (tamo gdje se nalazi i pcsx2.exe) iz igre koju ste pokrenuli. Ova datoteka je poput male ISO datoteke koja služi za debugging. U njoj se spremaju sektori koji su učitani tijekom izvršavanja igre, tako da kasnije možete otvoriti tu datoteku pomoću "select iso" od Linuz Iso CDVD-a, te ju pokrenuti bez slike/cd-a/dvd-a. Imajte na umu da ako igra treba učitati neki sektor koji nije zapisan u toj datoteci, da će emulator prestati raditi.

 • Kliknite na ok kako biste spremili promjene

Odaberite EFP Polling CDVD v0.4.0 i kliknite na tipku Configure.


 • Ovaj plugin je veoma jednostavan u svojoj konfiguraciji. Upišite slovo optičkog pogona u kojem se nalazi PS2 igra i to je to. Napomena: EFP Polling ne podržava ps2 CD igre za sada, samo DVD igre.

CDVDnull v0.6.0


 • Ovo je Null plugin, poput SPU2null, što znači da ne radi ništa. Ovaj plugin bi se trebao koristiti ako želite pokretati demo-e (pomoću File => Open ELF file) ili ako samo elite ući u bios postavke (pomoću Run => Execute). Nema konfiguracije iz očitih razloga.

Odaberite PEOPS CDVD v1.3.0 i kliknite na tipku Configure.

 • Ne bih stavio konfiguraciju ovog plugina ovdje, s obzirom da je Pete sve dokumentirao, ali izgleda da nitko ne čita dokumentaciju plugina.

 • Interface: ovdje možete odabrati "Win9x/ME - ASPI scsi commands" ili "W2K/XP IOCTL scsi commands". Prva opcija je za Windows 9x ili Me, a druga je za Windows 2000 ili XP. Ako opcija navedena za Vaš operativni sustav ne radi (npr. emulator zablokira nakon što pokrenete cd, ili dobijete poruku "error opening cdvd plugin"), probajte sa drugom opcijom. AKo ni jedna ne radi, pokušajte instalirati ASPI sloj poput onoga od Adapteca. Da, tako je jednostavno!

 • Drive: odaberite slovo pogona u kojem se nalazi VAša PS2 igra. Plugin će automatski detektirati slova Vaših optičkih uređaja.

 • Caching mode: ovdje možete odabrati kako će plugin spremati cache nakon čitanja. Svaka opcija ima jednostavno i cjelovito objašnjenje pored naziva, tako da ne bi trebalo biti problema sa odabirom onoga što Vama treba. Kako bi se osigurala najveća kompatibilnost, preporuka je koristiti "Read Ahead-fast,reads more sectors at once" opciju.

 • Try to limit speed: kada je ova opcija uključena, plugin će pokušati ograničiti brzinu čitanja na vrijednost koju ste odabrali u padajućem izborniku. Ovo ne podravaju svi optički uređaji. Ovo ne biste trebali koristiti, osim ako nemeta neke neočekivane probleme prilikom čitanja diska.

 • Don't wait until drive is ready: ono što i piše, stoga ako imate problema prilikom korištenja ovog plugina, probajte ovo uključiti da vidite da li ima pomoći.

 • Check tray state: provjerava stanje ladice, bolje ne dirati...

 • Try again on reading error.Retry count(1-10): kada je ova opcija uključena, natjerati će plugin da pokušava učitavati iste sektore ponovno ako je pri njihovom čitanju vraćena greška. Ako je omogućeno, neće Vam raditi probleme, tako da je najbolje da tako i ostavite sa nekom normalnom vrijednosti od npr. 5.

 • Show message box on reading error: kada je uključeno, pojaviti će se poruka kada se dogodi pogreška pri učitavanju diska. Ovo možete koristiti kako biste bili sigurni da se ne događaju pogreške prilikom čitanja.

Odaberite Gigaherz's CDVD v0.7.0 i kliknite na tipku Configure.

 • Prilično jednostavno, odaberete slovo optičgog uređaja iz kojega će plugin učitavati disk. Zatim će direktno učitati PS2 igru iz uređaja u kojem je CD/DVD.

 • Ovo je jedini plugin koji barem djelomično podržava izmjenu diska. Ako imate probleme prilikom izmjene diska (ako igra to zahtijeva), pokušajte sa ovim pluginom!

Dev9:


Ovdje su pluginovi koji rješavaju emulaciju čvrstog diska i mreže. Postoje 2 plugina uključena u ovom paketu, Dev9null v0.3.0 (Null plugin koji u stvari ništa ne radi), te Dev9 Giga-raziel, koji djelomično emulira PS2 mrežnu karticu (HDD emulacija za sada ne radi).
Također, dostupna je i novija verzija Dev9 plugina kojeg razvija NHerve, MegaDev9 plugin koji je još u ranim fazama razvoja, ali izgleda obećavajuće. Trenutno radi djelomičnu emulaciju PS2 čvrstog diska. Preuzmite ga OVDJE.

Usb:


Ovdje su pluginovi koji rješavaju emulaciju USB-a (Universal Serial Bus). Ovo izdanje PCSX2 uključuje the USB Null v0.4 (Null plugin koji u stvari ništa ne radi), te Qemu USB driver v0.1.0 od Gigaherz-a.
U USB Null kliknite na Configure ako biste dobili ekran u kojem možete uključiti/isključiti opciju "Enable Logging" koja zapisuje logove radi debugginga. Ovo trebaju korisiti samo programeri.
Qemu USB driver je razvijen kako bi radio sa igrom Monster Hunter za on-line igrivost, tako da sa ničime drugime ne bude radio. S obzirom da emulira više od null plugina, možda može pomoći u kompatibilnosti igara.

Firewire:


Ovdje su pluginovi koji rješavaju emulaciju Firewire priključka na PS2 konzoli. Samo je FWnull v0.4.0 uključen u verziji PCSX2. Za sada ne postoje drugi pluginovi za Firewire, bilo gotovi, ili u razvoju.
FWnull v0.4 je još jedan od Null pluginova. Kliknite na Configure kako biste dobiliekran na kojem možete uključiti/isključiti "Enable Logging" što će uključiti/isključiti pisanje logova. Kao što je već prije bilo rečeno, ove opcije bi trebali koristiti samo programeri koji razvijaju emulator.

BIOS(Basic Input Output System)


U ovom padajućem izborniku, nalaze se Vaše slike BIOS-a, ako ih imate, i ako ste ih stavili u odabranu mapu. Napomena: jedini LEGALNI način kako doći do BIOS-a jest da napravite dump sa svoje PS2 konzole. NEMOJTE PITATI gdje možete naaviti BIOS na PCSX2 forumu, jer je to protivno pravilima. Razlog tome je autorska i pravna zaštita PS2 BIOS-a od strane Sony-a kao proizvođača, što znači da je distribucija toga nelegalan čin, odnosno, ekipa koja stoji iza PCSX-ke bi mogla biti u problemima ukoliko bi se saznalo da ljudima dostavljaju nelegalne BIOS-e. Da li je Vaša BIOS slika ispravna ili ne, možete saznati ako provjerite ako se pored nje nalazi postotak u padajućem izborniku. Ako postotak postoji, slika NIJE valjanja. Ako se ne pojavljuje u izborniku nakon što je postavite u odabranu bios mapu, znači da također slika BIOS-a nije ispravna.

Upozorenje: Preporuka je da sve Vaše BIOS datoteke budu novije verzije od SCPH-10000.bin. Vjerojatno ćete moći pokretati BIOS i igre bez njih, ali postoji mogućnost da će kompatibilnost biti problem. Ovo uključuje rom1.bin, rom2.bin, erom.bin i SCPH-XXXXX.nvm datoteke, gdje je XXXXX verzija Vašeg BIOS-a. (npr. SCPH-34004.nvm). Ova zadnja datoteka također može biti stvorena iz PCSX2 emulatora, nakon što konfigurirate Vaš BIOS (vremenska zona, jezik i sl.), ali je bolje ako je datoteka direktno dobivena sa Vaše PS2 konzole. Ponavljamo još jednom, NEMOJTE PITATI gdje možete doći do ovih datoteka, jer su i one dio BIOS-a.

Evo kratkog objašnjenja oko toga što te datoteke rade (napisao auMatt):

auMatt Wrote:U osnovi, prvi japanski model PS2-ke je imao jedan BIOS, te je DVD čitač bio instaliran na memorijskoj kartici.
PS2-ke nakon tog prvog modela su imale softver DVD čitača instaliran u odvojenom ROM-u (EROM) koji je kriptiran.
ROM1 je dodatni dio BIOS-a koji sadržava nekek dodatne stvari poput ID ova za verziju DVD čitača i slično.
ROM 2 je zapravo isti, ali mislim da se jedino nalazi u kineskim verzijama PS2 konzole.
Nadam se da ovo pomaže.

Novi BIOS dumber je dostupan koji omogućava da dođete do Vaše verzije BIOS-a iz konzole, zajedno sa ROM1, ROM2, EROM i NVM-om. Preuzmite ga OVDJE

Napomena: za maksimalnu kompatibilnost preporuka je da koristite BIOS sliku različitu od SCPH10000.BIN koja je najstarija. Razlog tome su problemi u emulaciji memorijskih kartica, i na nekim drugim područjima.

Kako doći do BIOS datoteka iz Vaše PS2 konzole: posjetite PS2Dev i temu OVDJE

S ovime smo gotovi sa konfiguriranjem svih pluginova za PCSX2.

CPU konfiguracija


Slijedeći na redu je procesor (Config => Cpu). Otvoriti će Vam se ekraqn poput ovoga (razlike su moguće ovisno o verziji procesora koji imate, klik za veću sliku):

[Image: attachment.php?aid=20460]
 • Prvo, provjerite informacije o Vašem procesoru koji PCSX2 automatski prepoznaje:
  CPU Vendor: proizvođač procesora (AMD or Intel)
  Family: obitelj procesora kojo pripada Vaš procesor
  CPU Speed: stvarna brzina Vašeg procesora
  Features: dodatne ocpije koje podržava Vaš procesor. Ove su važne jer se koriste u PCSX2-ci za dobivanje dodatne brzine u radu. Ako ih nemate, nećete moći odabrati neke od opcija navedenih ispod.

  Slijede opcije koje možete uključiti ili isključiti.

 • "EErec - EE/IOP Recompiler": kada je ovo uključeno, rekompajler za Emotion Engine PS2-ke će biti uključen, što će za posljedicu imati veliko poboljšanje u brzini izvođenja emulatora. Ovo je veoma kompatibilno, tako da bi ovo uvijek trebalo biti uključeno ukoliko je to moguće. Kada je isključeno, koristi se veoma spor Interpreter način rada, koji je u nekim slučajevima kompatibilniji.

 • "VU0rec": uključite ga kako biste omogućili rekompajleru da radi sa VU0 jedinicom. Veća brzina, ali mogućnost da bude problema u izvođenju je također veća od VU1rec. Odaberite ovisno o igru koji želite igrati.

 • "VU1rec": uključite ga kako biste omogućili rekompajleru da radi sa VU1 jedinicom. Povećanje brzine izvođenja, ali smanjuje se kompatibilnost kod nekih igara. U većini slučajeva radi dobro kada je uključeno.

 • "Multi-threaded GS mode(MTGS)": sa ovom opcijom uključenom, ukoliko koristite dvojezgrene/hyper-threading procesore rezultat će biti veliko povećanje u brzini izvođenja. U rijetkim slučajevima kompatibilnost može biti upitna. Koristite samo sa dvojezgrenim/hyper-threading procesorima.


 • "Frame Limiting(FL)": ovo su neke od novih opcija koje se odnose na ograničavanje sličica i njihovo preskakanje. Pritiskom na F4 u igri možete mijenjati između opcija (trenutna opcija će biti napisana na prozoru emulatora ako je uključena).

  • "Normal": nema ograničavanja sličica. Sve se izvodi največom mogućom brzinom (frame limiter disabled).

  • "Limit": stari dobri frame limiter. Sa ovom opcijom uključenom, brzina izvođenja će biti podešena na 50 FPSD maksimalno za PAL igre, odnosno na 60 FPS za NTSC igre. Imajte na umu da emulator ponekad može krivo protumačiti PAL/NTSC regiju igre, odnosno tada ova opcija neće pravilno raditi.

  • "Frame Skip": vidite priloženi opis

  • "VU Skip": vidite priloženi opis, može biti problema sa ovom opcijom.

  • Detailed Settings: napredniji korisnici ovdje mogu detaljnije odrediti način na koji će ograničavanje sličica raditi. Opis je priložen uz opciju. Ako ne razumijete, ostavite sve na 0.

Konfiguracija zakrpa za igre


Ovdje su specifične zakrpe za neke igre, za čije izvođenje je potrebno nešto dodatno iz nekog razloga. Ekipa PCSX2 nema namjeru držati ovdje za svaku igru zakrpe, one su tu tako dugo dok se ne nađe trajnije rješenje, odnosno pravilna zakrpa koja rješava njihov problem.

 • FPU Compare hack: ovo je potrebno zbog ograničavajućeg raspona brojeva sa kliznim zarezom koje definira IEEE standard, a kojega PS2 ne prati. Uključite ga SAMO ZA 'Digimon Rumble Arena 2'.

 • VU Add/Sub hack: ova opcija je također potrebna radi toga što PS2 ne prati IEEE standard kliznih zareza.
  Uključite SAMO ZA 'Star Ocean 3','Valkyrie Profile 2' i 'Radiata Stories'.

Konfiguracija trikova za brzinu


Nova verzija PCSX2 dolazi sa nekoliko trikova koje možete koristiti kako biste ubrzali Vaše igre. Imajte na umu da svi ponuđeni smanjuju kompatibilnost, uzrokuju probleme, rušenje emulatora, i ostala nepredviđena ponašanja tako da pripazite sa njihovim korištenjem. Također imajte na umu da ovo utječe na samo neke igre, tako da ovisno o igri možda ne bude imalo nikakvog utjecaja.
 • Emotion Engine Sync Hacks: ove opcije povećavaju vrijeme potrebno za emulaciju, odnosno olakšava se Vašem procesoru. Sve osim standardne postavke može rušiti igre, utjecati na njihov izgled ili uzrokovati preskakanje sličica.

  • Default Cycle Rate: ovo nije jedan od trikova. Uključite kako biste onemogućili EE sync trik.

  • Use x1.5 Cycle rate: malo povećanje brzine, mali problemi sa kompatibilnošću.

  • Use x2 Cycle rate: veliko povećanje brzine, veći problemi sa kompatibilnošću. Može uzrokovati anomalije zvuka u filmskim sekvencama igara.

  • Use x3 Cycle rate: najveće povećanje brzine, najveći problemi sa kompatibilnošću. Ovo će rušiti gotovo sve igre, uzrokovati anomalije zvuka u filmksim sekvencama, te također prevariti FPS brojač, koji će prikazivati lažne vrijendosti.


 • INTC Sync hack: ovaj trik radi na način da uzima kraticu u nekim PS2 igrama kada zapnu. Umjesto petlje mirovanja, izvede se skok na kraj, te nastavlja izvođenje od te točke.
  Može doprinijeti velikom brzinom, ali samo u nekoliko igara. Siguran trik, te gotovo da ne utječe na kompatibilnost.

 • Enable IOP x2 Cycle rate: kao i kod EE Sync trikova, ali za IOP. Daje blago povećanje brzine, ali smanjuje kompatibilnost.

 • WaitCycles Sync hack: ovaj trik olabavljuje u pravilu veoma usku sinhronizaciju između EE i IOP-a. Ovo može pomoći brzini igre, ali također može utjecati na rušenje nekih igara.

 • Escape hack: ovo nije zapravo trik, nego je s njime samo moguć vratiti se na sučelje iz full-screen igranja pritiskom na ESC tipku.


Napredna konfiguracija


Ovdje ćete naći razne napredne postavke koje napredni korisnici koji znaju što rade mogu iskoristiti. NEMOJTE MIJENJATI ništa odo ovoga ako ne znate što radite.
Za maksimalnu kompatibilnost, postavite EErec Clamp na 'Full', a VUrec Clamp na 'Extra+Preserve Sign'.
 • EErec opcije:
  • Round mode: mijenja način na koji se decimale računaju. Ako se igra ruši negdje, pokušajte mijenjati ove vrijednosti.
  • Clamp mode: ove postavke idu od brže prema sporijoj gledano s lijeva na desno. 'None' je najbrži, ali i najmanje kompatibilan rad, fok je 'Full' najsporiji ali i najkompatibilniji rad.
   Ako vidite oštre poligone, ili lošu geometriju slike, pokušajte staviti vrijednost na 'extra' ili 'full'. Napomena: 'Full' način radi pravilno SAMO kada je VUrecs clamp postavljen na 'Extra+Preserve Sign'.
  • Flush to Zero: može rezultirati malim ubrzanjem, ali smanjuje kompatibilnost.
  • Denormals are Zero: daje dobro ubrzanje emulatora, te ne bi trebalo uzrokovati probleme u radu.

 • VUrecs opcije:
  • Round mode: isto kao i kod EErec
  • Clamp mode: ove postavke idu od brže prema sporijoj gledano s lijeva na desno. 'None' je najbrži, ali i najmanje kompatibilan rad, fok je 'Full' najsporiji ali i najkompatibilniji rad.
   Ako vidite oštre poligone, ili lošu geometriju slike, pokušajte staviti vrijednost na 'Extra+Preserve Sign'.
  • Flush to Zero: može rezultirati malim ubrzanjem, ali smanjuje kompatibilnost.
  • Denormals are Zero: daje dobro ubrzanje emulatora, te ne bi trebalo uzrokovati probleme u radu.

 • Defaults button: vraća sve napredne postavke na početne predefinirane vrijednosti, koje su najbolje postavke za većinu igara (balansirane u odnosu na brzinu i kompatibilnost).

Ostale opcije


Slijedi opis ostalih opcija:
 • File => Run CD/DVD: ako kliknete na ovom emulator će pokrenuti sliku koju ste odabrali, u CDVD pluginu, ili će Vas pitati da nađete sliku ako ništa niste odabrali u konfiguraciji CDVD plugina. Ako koristite pluginove PEOPS CDVD ili EFP Polling, ovo će pokrenuti odgovarajući CD/DVD uređaj.
  Ova opcija preskače BIOS uvod te odmah pokreće igru.

 • File => Open ELF File: ovo možete koristiti za pokretanje demo datoteka koje su gotovo uvijek u .elf formatu.
  Također, ako dobivate poruku "This is not a PS2 game" kada želite pokrenuti neku igru možete pokušati korisititi kako biste riješili problem. Kliknite na njega, te nađite igrin CD/DVD (u pravilu je u root mapi), naziv datoteke oblika SLUS_XXX.XX ili SLES_XXX.XX, gdje su XXXXX brojevi različiti za svaku igru. Kada nađete datoteku, pokašjte ju pokrenuti, a u većini slučajeva ćete uspjeti ovime riješiti problem učitavanja igre Smile

 • File => States => Load/Save/Other: ovdje možete učitavati/spremati stanja nakon što ste pritisnuli ESC tipku kako biste se vratili na sučelje emulatora iz igre. Sa "Other" možete odabrati neki drugi naziv datoteke od onoga koji PCSX2 koristi.Ne preporuča se da učitavate spremljene igre na ovaj način.. Umjesto toga, možete spremiti/učitavati pritiskom na F1 za snimanje, F3 za učitavanje, a F2 za promjenu mjesta spremanja.

 • File => Exit: izlazak iz emulatora

 • Run => Execute: na ovaj način možete pokrenuti SAMO BIOS koji ste odabrali u konfiguraciji. Ako nije odabran CDVDnull plugin, nego neki drugi, pokazati će Vam se ekran za odabir slike datoteke (gdje trebate kliknuti Cancel), ili će Vam se pokazati poruka greške "Error opening CDVD plugin" ukoliko koristite PEOPS CDVD ili EFP Polling plugove, a u tom slučaju ćete ih morati promijeniti.
  Ovo se može korisiti za nastavak rada emulatora, ukoliko ste ga pauzirali pritiskom na ESC tipku.

 • Run => Reset: resetira emulator

 • Run => Process Priority: u ovom izborniku možete odabrati Normal, High ili Low u ovisnosti o prioritetu koji želite dati u izvršavanju PCSX2 emulatora prema procesoru. Veći prioritet znači da će procesor više obrađivati emulator, a manje ostale procese u računalu. Previsoki prioritet može prouzrokovati probleme u radu računala, pa je preporuka ostaviti na vrijednosti Normal. Odabrana opcija je ona koja je trenutno aktivna.

 • Config =>
  • Configure: pokreće konfirguracijski ekran za pluginove

  • Graphics/Controllers/Sound/Cdvdrom/Dev9/USB/Firewire: otvara konfiguracijski ekran za određeni plugin (grafika, gamepad, cdvdrom, hdd, usb, firewire).

  • Memcards: otvoriti će ekran upravljanja memorijskim karticama.

   • uključivanjem/isključivanjem pojedine memorijske kartice ju omogućavate/onemogućavate.

   • Enable NTFS compression: omogućava se Windows NTFS kompresija mape u kojoj su memorijske kartice. Ovo govori Windowsima da automatski kompresira tu mapu, kako bi se uštedilo na prostoru. Ako koristite stariju verziju Windowsa, Linuxa ili čvrstog diska s kojeg pokrećete emulator, a nije formatiran u NTFS-u, ISKLJUČI ovu opciju.

   • Eject Memcards when loading save states: opis je u sučelju, preporuča se da bude uključeno


  • Cpu: otvoriti će ekran za konfiguraciju procesora koji smo vidjeli ranije

  • Patches: otvoriti će ekran za zakrpe. Ovo učitava sve .pnach datoteke (Vaše zakrpe) u direktoriju zakrpa. Ovdje možete stvoriti, uređivati ili pregledavati zakrpe.

 • Language =>*umetnite jezik ovdje*: promijeniti će jezik sučelja emulatora. Odabrani jezik je onaj koji je trenutno prikazan

 • Misc =>
  • Patch browser: novi probni sustav zakrpa, nije završen, stoga ga još nemojte koristiti.

  • Patch finder: novi probni sustav zakrpa, nije završen, stoga ga još nemojte koristiti.

  • Check/Uncheck Enable Console: uključuje/isključuje dodatni ekran koji se pojavljuje iza PCSX2 ekrana, a koji se koristi za debugging. Tu se nalaze razne poruke pomoću kojih se može otkriti problem, odnosno kada se igra izvodi, piše svaka akcija koju emulator poduzima. Preporuča se samo za napredne korisnike. Ako se ta konzola ugasi, ugasiti će se i emulator.

  • Check/Uncheck Enable Patches: uključuje/isključuje zakrpe za igre. Najčešće se one koriste za preskakanje filmova koji se pravilno ne emuliraju, uzrokovajući nepravilnosti u radu emulatora. Naprednije zakrpe se mogu koristiti kako bi se povećala kompatibilnost, ali obični korisnici ih ne mogu izraditi.

  • Check/Uncheck Enable Profiler: uključuje/isključuje PCSX2 profiler, koji ispisuje na konzolu % zauzetosti procesora koji koristi emulator. Koristi se za otkrivanje problema, i za otkrivanje uskih grla (eng. bottlenecks). Uključite ovo SAMO ZA otklanjanje problema, jer će ova opcija usporiti emulator.

  • Close GS window on Escape: kada je uključeno, kada se pritisne tipka ESC GS ekran će se ugasiti. Korino za izlazak iz full-screen prikaza.

  • Print cdvd info: ako je uključeno, čitanje CD/DVD-a koje radi emulator će biti navedeno u konzoli. Koristi se kod otkrivanja problema.

 • Help =>About: info prozor. Popis autora emulatora i neke zahvale.

 • Help =>PCSX2 website: vodi vas na službenu stranicu PCSX2-ke

Ako i dalje nailazite na poteškoće u radu sa emulatorom, objavite svoj problem na PCSX2 forumu OVDJE nakon što pažljivo pročitate pravila

Povratak na vrh

To je to! Nadamo se da će ovo biti od pomoći svim ljudima koji su novi u svijetu PCSX2-ke, te za korisnike koji se žele poigrati sa opcijama kako bi što više igara proradilo.

Hvala Gigahertz-u za pomoć oko toga kako indeksi rade u Firefox-u Smile
Puno hvala mom prijatelju Regulus-u za pozadinu, skriptu za smajliće i njegovu pomoć Smile
Zahvala Razor Blade-u za rješavanje problema okvira slika
Zahvala crushtest-u za isticanje problema sa Firefox preglednikom i njegove sugestije
Zahvala Nachbrenner-u za sugestije i dodatke
Zahvala Falcon4ever-u za forsiranje XHTML validacije

Vodič izradio: Bositman

Prijevod: vborovic
Currently Working On:
[Image: 20accwz.png]
- SSX3 testing
- God Of War 2 testing

-> Inactive till May 4th
Reply

Sponsored links

Users browsing this thread: 1 Guest(s)